Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
17/08/2021
Status:
Open
Reageer voor:
05/09/2021
Uur p/wk:
38

Beschrijving:

Coördinerend Adviseur Veiligheid

Wat ga je doen?

Nederlandse militairen strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Maar beschermen van wat ons dierbaar is, begint in eigen huis. Veiligheid is jouw vak. Als coördinerend adviseur zet je je dagelijks in voor een duurzame inzetbaarheid van Defensie en de veiligheid en gezondheid van alle defensiemedewerkers.

Voorbereiding, ondersteuning, besluitvorming, implementatie, uitvoering, evaluatie en monitoring; jouw taken als coördinerend adviseur veiligheid vallen in heel wat richtingen uiteen. Je gaat in Den Haag aan de slag voor de Defensiestaf, onderdeel van de directie Aansturing Operationele Gereedstelling van het ministerie van Defensie. Daar neem je ook deel aan specifieke projecten. Je hebt een belangrijke coördinerende functie, maar draagt eveneens bij aan de uitvoering.

 

Jouw taken

 • Je coördineert en ontwikkelt adviesproducten – denk aan inhoudelijke voorbereiding, analyse, onderzoek en het toetsen aan beleid.
 • Je stemt deze af met andere adviesproducten.
 • Je speelt in op politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en gevoeligheden.
 • Je creëert draagvlak voor ontwikkeling van adviesproducten.
 • Je coördineert de procesmatige en procedurele voorbereiding van het besluitvormingsproces.
 • Je creëert draagvlak voor implementatie, toepassing en uitvoering van adviesproducten en -processen.
 • Je coördineert evaluatie en monitoring.
 • Je coördineert (evaluatie-)onderzoeken naar effectiviteit van adviesproducten, bereid die voor en voert die uit.
 • Je doet voorstellen voor verbetering en bijstelling van (aanpalend) beleid.
 • Je coördineert beheer en bijstelling van adviesproducten en aanpassing adviesprocessen.
 • Je coördineert complexe (specialistische) projecten.
 • Je neemt deel aan complexe (inter)departementale projecten.

Wie zoeken we

 • Je hebt een relevant hbo- of wo-diploma, liefst aangevuld met een specifieke opleiding zoals hogere veiligheidskunde of vergelijkbaar.
 • Je hebt ervaring in een staffunctie bij een defensieonderdeel.
 • Je hebt operationele ervaring in het werkveld (arbeids-)veiligheid.
 • Je hebt kennis van het VGM-management (veiligheid, gezondheid en milieu) bij Defensie, in het bijzonder van aanwijzing SG-007.
 • Je hebt kennis van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid.
 • Je hebt kennis van de werkwijze van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de Inspectie Veiligheid Defensie.
 • Je hebt kennis van gangbare voorvalonderzoeken op het gebied van veiligheid.
 • Je bent creatief, en organisatie- en omgevingsgericht.
 • Je kunt goed analyseren en netwerken en weet te overtuigen.
 • Je kunt goed plannen en organiseren.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau: schaal 13
Minimum salaris: €5.200 bruto per maand
Maximum salaris: €6.500 bruto per maand
Contractduur: 3 jaar
Aantal uren per week: 38
Plaats: Den Haag, Zuid-Holland

 

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

 

De organisatie Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Ons belangrijkste doel is het gereedstellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, in nationaal en internationaal verband. Namens de minister geeft de Bestuursstaf hier sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering.

Onze Defensiestaf ondersteunt de Commandant der Strijdkrachten (CDS) als hoogste militaire adviseur van de minister en in zijn rollen als corporate planner en behoeftesteller, en als corporate operator.

 

De afdeling Afdeling Veiligheid

De afdeling Veiligheid, onderdeel van de Defensiestaf, is ondergebracht bij de directie Aansturing Operationele Gereedstelling en ondersteunt de CDS, zijn plaatsvervanger en ondercommandanten op het thema veiligheid.

Wij richten ons arbeidsomstandigheden (veiligheid en gezondheid), omgeving (milieu) en vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit geldt voor binnen- en buitenland; overal waar Defensie opleidt, traint, oefent en wordt ingezet. Wij adviseren en ondersteunen bij het verder implementeren van een veiligheids-, gezondheids- en milieumanagementsysteem op grond van de aanwijzing SG-007.

 

Bijzonderheden

 • Een veiligheidsscreening maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Wij publiceren deze vacature zowel intern als extern. Eventuele interne kandidaten worden met voorrang behandeld, daarna breiden we de selectie uit met externe kandidaten.
 • Wij zetten ons in voor medewerkers die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we je uit om te reageren! We kijken samen of en hoe we eventueel invulling kunnen geven aan deze functie.