Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Zoetermeer
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
27/03/2023
Status:
Open
Reageer voor:
14/04/2023
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

De Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland maakt een snelle ontwikkeling door in het automatiseren en digitaliseren van het werk. Daarvoor wordt er binnen de FIU een nieuw cluster opgezet wat bestaat uit digitaal analisten. De FIU zoekt digitaal analisten die vanuit de techniek een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme.

 

Wat ga je doen?

Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) heeft de FIU onder andere de taak om onderzoek te doen naar witwassen, onderliggende delicten en financiering van terrorisme vanuit de eigen unieke informatiepositie. Jij levert vanuit jouw kennis en kunde op het gebied van financieel onderzoek en data-analyse een bijdrage aan het tactische en strategische analysewerk ten behoeve van de FIU-operatie. Hierbij kun je denken aan business intelligence voor zowel operationele als bestuurlijke doeleinden, het ontwikkelen van thematische en fenomeengerichte query's, maar zeker ook het initiëren of verder brengen van een financieel onderzoek waar grote datasets bij betrokken zijn. De analyses en onderzoeken verricht je zelfstandig en in teamverband met een hoge mate van deskundigheid, zorgvuldigheid en accuratesse. De eindproducten rapporteer en presenteer je in een op de afnemer afgestemde vorm. In de dagelijkse praktijk werk je nauw samen met de tactisch en strategisch analisten en de experts en specialisten verantwoordelijk voor voorlichting en beleidsadvisering.

In de veranderopgave om de technologische ontwikkeling in te bedden in de operatie ben jij een ambassadeur. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en jij kunt vanuit jouw kennis en kunde collega's helpen om de groeiende technische mogelijkheden optimaal te benutten.

 

Waar ga je werken?

De FIU-Nederland levert op nationaal en internationaal niveau een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is FIU-Nederland de aangewezen organisatie waar meldingsplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. Jaarlijks ontvangt de FIU-Nederland inmiddels meer dan 1 miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties die zij verwerkt in een streng beveiligde database. Uitsluitend onder verantwoordelijkheid van het hoofd FIU werkende en geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot deze afgeschermde database. FIU-Nederland onderzoekt en analyseert de ongebruikelijke transacties om bij te dragen aan het voorkomen en opsporen van witwassen, onderliggende delicten en financiering van terrorisme. De onderzoeksresultaten worden als financiële intelligence in verschillende vormen beschikbaar gesteld aan de daartoe bevoegde netwerkpartners van de FIU. Dit kunnen bijvoorbeeld kansen of inzichten voor de opsporing zijn, rapportages over meldgedrag voor Wwft toezichthouders en/of opsporingsdiensten, of analyses ten behoeve van buitenlandse FIU's.

FIU-Nederland is als zelfstandig orgaan van de Staat der Nederlanden beheersmatig ondergebracht bij de politie. Medewerkers zijn aangesteld binnen de Landelijke Eenheid en worden gedetacheerd bij FIU-Nederland. De FIU-Nederland is tevens FIU voor Caribisch Nederland.

 

Wie ben jij?

Jij hebt een uitstekend analytisch denkvermogen, je werkt graag met grote databestanden en kunt complexe analyses kwalitatief goed uitwerken. In zowel kortdurende als langere trajecten weet je de nodige diepgang in je werk te leggen. Je denkt buiten de kaders, bent nieuwsgierig, maakt nieuwe ontwikkelingen snel eigen en je hebt een goed gevoel voor cijfers. Jouw mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zijn uitstekend en de rol als ambassadeur in de veranderopgave past jou prima.

Je beschikt verder over:

 • een relevant hbo-diploma;
 • ervaring in het werken met grote datasets en daaruit patronen kunnen herkennen;
 • bij voorkeur ervaring met financiële analyses bij de opsporing, Wwft-toezicht, meldingsplichtige instelling(en) of in een ander relevant werkveld;
 • bij voorkeur de nodige engineering skills (gebruik database en datavisualisatie tooling, programmering in Python /R of vergelijkbaar);
 • een goede beheersing (in schrift en woord) van de Nederlandse en Engelse taal.

Wat wij bieden

De standplaats is Zoetermeer. De FIU beschikt naast Zoetermeer over locaties in Utrecht en Rotterdam. Deze vacature betreft acht functieplaatsen. Het betreft een functie voor 36 uur per week

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 2.832,- en maximaal € 5.027,- (schaal 9/10 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof.

Afhankelijk van je profiel word je geplaatst op de functie binnen het functiegebouw van de politie operationeel specialist A of operationeel specialist B, werkterrein financieel-economisch.

 

In de basis geldt voor de operationeel specialist B wat ook geldt voor de operationeel specialist A. De reden om in aanmerking te komen voor de operationeel specialist B functie is aantoonbare senioriteit in het financieel onderzoek en/of data-analyse. Dit kan blijken uit werkervaring en/of opleiding.

 

Wat verder belangrijk is

 • Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.