Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Driebergen-Rijsenburg
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
11/01/2024
Status:
Open
Reageer voor:
22/01/2024
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Het Team Cyber Enabled Crime (TCEC) van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) zoekt twee enthousiaste IT'ers met de drive om digitale kennis in te zetten om zware, georganiseerde criminaliteit met een (inter)nationaal karakter te bestrijden. Het TCEC richt zich daarbij op onderzoeken waarbij digitale infrastructuur wordt gebruikt om strafbare feiten te verhullen, anoniem te kunnen uitvoeren en/of op grote schaal (internationaal) te laten plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan anonimiseringssoftware zoals TOR en Open Bazaar (ook wel bekend als het darkweb) en gebruik van cryptovaluta.

 

Wat ga je doen?

Samen met de tactische collega’s weet je op een creatieve wijze alle toegestane (technische) mogelijkheden te benutten in opsporingsonderzoeken. Je bent vanaf de start bij een onderzoek betrokken, tot en met de daadwerkelijke rechtszaak. Daarbij werk je intensief samen met partners binnen en buiten de politie zoals hosters, antivirusbedrijven, softwareontwikkelaars en beveiligingscollega’s van banken.

 

Wat dit concreet betekent?

Digitale sporen uit gegevensdragers of netwerken stel je veilig. Hiervoor ga je soms mee met een doorzoeking in een woning of bedrijf om te voorkomen dat belangrijke sporen verloren gaan. Gegevens uit in beslag genomen apparatuur verzamel, combineer en analyseer je. Hierin betrek je ook informatie uit open bronnen en (internet)taps. Noviteiten neem je mee en borg je in het politieproces. Ook ga je mee met observaties, waarvoor je wordt opgeleid. Op basis van je bevindingen (contacten, adressen, foto’s etc.) en informatie uit de gegevensdragers spoor je verdachten op en haak je indien nodig aan bij verhoren. Bevindingen verwerk je helder en gestructureerd in processen-verbaal zodat deze ook begrijpelijk zijn voor niet-techneuten. Data uit diverse onderzoeken combineer je om tot nieuwe inzichten te komen. Daarnaast voed je de fenomeen- en/of criminaliteitsbeelden met je kennis. Je onderzoekt grote hoeveelheden data in korte tijd en schrijft scripts om hier meer automatisering in aan te brengen. Het bestrijden van criminaliteit vraagt om een innovatieve geest en 'outside the box' oplossingen. Behalve gebruikelijke interventies, werk en denk je mee aan nieuwe kansen. Vanwege je cybercrime-expertise heb je ook een belangrijke rol in de kennisoverdracht. Zo ben je een vraagbaak en coach voor de (junior) digitaal rechercheurs. Als intermediair breng je tevens vraag en aanbod bij elkaar.

 

Ondanks dat het werk een regelmatig karakter heeft, komt het voor dat soms grote hoeveelheden data moeten worden verwerkt in korte tijd en buiten de reguliere werktijden en/of in de weekenden.

 

Waar ga je werken?

Jij gaat werken voor de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) die, vanwege de schaalgrootte, in meerdere opsporingsteams (verschillende standplaatsen) is onderverdeeld. Deze teams opereren op dezelfde manier en beschikken over alle dagelijks benodigde onderzoeksondersteuning, inclusief financiële en digitale expertise.

 

Jij komt te werken bij het Team Cyber Enabled Crime (TCEC). TCEC werkt onder aansturing van high tech crime, en onderzoekt cyber enabled crime met behulp van datagedreven technieken. Cyber enabled crime is criminaliteit waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde digitale technieken waarmee daders zichzelf en/of hun activiteiten proberen te verhullen, schaalvergroten en/of op internationale schaal uit willen oefenen. De focus ligt daarbij op darkweb, cryptovaluta en deanonimisatie. Voorbeelden van dit soort onderzoek zijn Hansa Market, Wallstreet market en onderzoek naar 3D geprinte vuurwapens.

 

TCEC kent een sterke digitale component. Binnen TCEC is offensief datagedreven opsporen de norm en werken digitaal en financieel specialisten intensief samen met tactische collega's aan interventies met impact. Op creatieve wijze en door het benutten van alle toegestane (technische) mogelijkheden bestrijden we de georganiseerde misdaad. Dit gebeurt onder meer door het uitvoeren van eigen opsporingsonderzoeken en internationale rechtshulpverzoeken.

 

Van Landelijke Eenheid naar eenheden Landelijke Expertise en Operaties en Landelijke Opsporing en Interventies

De Landelijke Eenheid wordt per 1 januari 2024 opgesplitst in twee nieuwe, gelijkwaardige eenheden. Met ieder een eigen rol en identiteit. Gelijktijdig – en nét zo belangrijk - gaan we hard aan de slag met het verbeteren van de werkcultuur en bouwen we samen aan passend leiderschap. Het doel hiervan is een veilige werkomgeving creëren met oog voor de menselijke maat. Met meer zorg voor medewerkers. Andere belangrijke aanbevelingen van de commissie gaan over datagedreven werken en passende bedrijfsvoering. Zodat de landelijke eenheden hun werk slagvaardig kunnen doen.

De Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) werkt samen met alle eenheden en stelt het korps in staat gecoördineerd korpsbreed op te treden, vanuit een nationale en internationale oriëntatie. De LX bouwt een versterkte nationale intelligencevoorziening. Met als belangrijkste doel het vergroten en versterken van de operationele slagkracht van de politie.

De LX stelt hoogwaardige, kapitaalintensieve kennis, kunde en materieel ter beschikking aan andere eenheden en waar mogelijk aan andere veiligheidspartners. Daarnaast verricht zij de brede politietaak (handhaving en opsporing) op de hoofdinfrastructuur en in het domein bewaken-beveiligen-beschermen. Dit gebeurt in samenspraak met de regionale eenheden en met inachtneming van de geldende gezagslijnen.

De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) gaat op nationaal en internationaal niveau werken aan de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit, terrorisme, buitenlandse inmenging en cybercriminaliteit. Daarnaast zal de eenheid de politie in heel Nederland ondersteunen met speciale interventies (DSI) en heimelijk operaties. De LO doet dit in nauwe samenwerking met de regionale eenheden en partners.

 

Wie ben jij?

Jij bent de ideale kandidaat als je ervaring hebt met cybercrimeonderzoeken bij de politie, binnen het bedrijfsleven of bij andere overheden. Je hebt een onderzoekende geest en weet je kennis effectief om te zetten naar de politiepraktijk. Je signaleert kansen, neemt initiatieven en bent alert op trends en ontwikkelingen. Je hebt een onderzoekende geest en interesse in alles wat te maken heeft met cybercrime.

 

Verder vragen wij:

 • een hbo-diploma (bachelor), bij voorkeur op basis van een opleiding in de richting van technische informatica;
 • brede IT-kennis en ervaring met meerdere besturingssystemen, databases en internet- en netwerktechnologieën;
 • bij voorkeur beheersing van meerdere programmeer- en scripttalen;
 • affiniteit met cybercrime, cybersecurity en ethical hacking;
 • kennis van TOR netwerken en cryptovaluta- en blockchaintechnologie is een pre;
 • bij voorkeur ervaring in de opsporing;
 • een rijbewijs B.

Wat wij bieden

De standplaats is Driebergen. Er is ruimte voor 2 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

 

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. 

 

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

 

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden.

 

Denk hier bij aan:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 2.889,- en maximaal € 4.714,- (schaal 9 of 10 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof.

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist A of operationeel specialist B, werkterrein digitale expertise. Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring en wordt tijdens het selectiegesprek getoetst. 

 

Wat verder belangrijk is

 • Een veiligheidsonderzoek A maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • Zonder IT'ers zijn we nergens. Ben jij expert in IT? Lees alles over o.a. data science, legaal hacken of cybersecurity en test je digitale skills in de Cybercrime Challenge op www.kombijdepolitie.nl/it.
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.