Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
11/05/2023
Status:
Open
Reageer voor:
29/05/2023
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

 • Als onze Digitale rechten & ethiek officer bevorder je actief de digitale mensenrechten van de Amsterdammer door ervoor te zorgen dat we ons als gemeente verantwoorden over inzet van digitale technologie en aanspreekbaar zijn op de ethische en politieke afwegingen die hierbinnen gemaakt worden.
 • Je primaire taak is ervoor zorgen dat de gemeente digitale mensenrechten toepast bij het ontwikkelen, inkopen en gebruiken van digitale technologie. Dit doe je onder andere door collega's in de hele organisatie te helpen bij het (h)erkennen van waarden-afwegingen bij inzet van digitale technologie, hen hierover gevraagd en ongevraagd te adviseren en hier uitvoering aan te geven.
 • Je werkt vanuit een gedreven multidisciplinair team van professionals binnen het digitale domein die opgavegericht en wendbaar toewerken naar resultaten.

De functie

Amsterdam wil zijn positie als digitale stad en overheid verder versterken, waarbij iedereen in Amsterdam erop moet kunnen vertrouwen dat hun digitale mensenrechten veilig zijn en bevorderd worden. Binnen deze ontwikkeling hoort ook het structureel toepassen van ethiek en mensenrechten bij de inzet van digitale technologie en het door ontwikkelen van deze expertise door de hele organisatie heen. Om dat te bereiken werken we vanuit het Cluster Digitalisering, Innovatie & Informatie binnen Gemeente Amsterdam de komende jaren actiegericht aan een digitale gemeente met menselijke waarden. Dat betekent dat we expliciet aandacht geven aan digitale rechten bij ontwerp, ontwikkeling, verwerving, subsidiering en gebruik van data, algoritmen, sensoren, applicaties en alle hiervoor benodigde onderliggende technologieën. Digitale rechten vormen zo de basis voor inclusief en verantwoordelijk gebruik van data en technologie.

Je gelooft in verandering van binnenuit en gaat juist daarom aan de slag met technologie, mensenrechten en ethiek bij de lokale overheid. Jouw doel is om de hele organisatie deskundig te ondersteunen bij het toepassen van deze thema's. Vanuit de Directie Digitale Strategie & Informatie werk je daarvoor samen met collega's uit andere directies en vakgroepen. Je schakelt moeiteloos tussen alle verschillende disciplines die intern bijdragen aan de opgaves van de stad en weet ze mee te krijgen in je aanpak en het belang van digitale rechten en ethiek. Je gaat aan de slag met het toepasbaar maken van ethische kaders voor verschillende teams, met het vergroten van bewustwording, vaardigheden het lerend vermogen binnen de gemeente, met het opzetten van de juiste checks en balances door de hele gemeente heen en met het betrekken van perspectieven van Amsterdammers en experts uit de stad.

Als onze nieuwe digitale rechten & ethiek officer is jouw bijdrage onmisbaar in deze samenwerking. Vanuit je expertise geef je in de besluitvorming gevraagd én ongevraagd advies mee door keuzes en consequenties vooraf helder te schetsen. Je bouwt niet alleen een sterk netwerk op binnen de gemeente, maar ook buiten de gemeente. Digitale rechten is namelijk bij uitstek een thema dat niet alleen de gemeente raakt, maar juist ook betrokkenheid vraagt vanuit stakeholders in de stad. Voor een goede samenwerking met publieke organisaties in de stad die democratische controle en digitale rechten versnellen, ben jij een aanspreekpunt. Je volgt nationale en internationale ontwikkelingen op het vakgebied nauwgezet en vertaalt deze strategisch door naar de te bereiken resultaten binnen Amsterdam.

 

Dit doe je op een gemiddelde dag

 • Je ondersteunt proactief onder meer realisatieteams, product-owners en opgave-cockpits bij het in kaart brengen en adresseren van ethische dilemma's of uitdagingen en werkt aan een intern overzicht van de vraagstukken die je onderweg tegenkomt.
 • Je stelt adviezen op en rijkt instrumenten aan, zoals de Ethische Bijsluiter of de IAMA, om ervoor te zorgen dat projecten aan de slag kunnen met het toepassen van publieke waarden, gelijkheidsrechten, vrijheidsrechten en procedurele rechtvaardigheid zoals inclusie, zeggenschap, en non-discriminatie bij de inzet van technologie binnen hun context.
 • Je co-creëert in samenwerking met andere vakgroepen en afdeling toepasbare ethische kaders en richtlijnen, die aansluiten bij de Amsterdamse praktijk, maar ook bij Nationale, Europose en internationale richtlijnen zoals de CODIO of de Europese Digitale Rechten Principes.
 • Je gaat aan de slag met het organiseren van bijeenkomsten, workshops en trainingen zodat de organisatie steeds vaardiger wordt in het (h)erkennen van ethische vraagstukken en creëert zodoende steeds meer ambassadeurs voor het onderwerp.
 • Je organiseert in samenwerking met stakeholders in de stad inspraak en participatie mogelijkheden voor inwoners en experts rondom de inzet van digitale technologie en de vorming van digitaliseringsbeleid, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse Digitale Rechten Week.
 • Je werkt mee aan lokale, nationale en internationale samenwerkingsprojecten op het gebied van digitale rechten namens Gemeente Amsterdam.

Hier ga je aan de slag

We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

 

Digitalisering bij gemeente Amsterdam
Bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad Amsterdam verwachten een optimaal functionerende stad die aansluit bij de digitale toekomst. Dat betekent dat wij als gemeente moeten blijven innoveren om een steeds sneller transformerende stad gepast te kunnen blijven coördineren en bedienen. Daarom digitaliseert het i-domein, het IT, Innovatie & Data onderdeel van gemeente Amsterdam, de dienstverlening aan de stad in rap tempo.
Zodat we een voorbeeldfunctie kunnen uitdragen in het op een veilige, verantwoorde en toekomstbestendige manier omgaan met technologie en informatie voor en in onze stad. Door een vooruitziende blik en inrichting van diensten, vormt de gemeente Amsterdam daarnaast een optimaal solide entiteit die bestand is tegen een toenemende dreiging van buitenaf voor ons digitale netwerk. Digitaliseren betekent hoofdzakelijk dat we fors investeren komende jaren in de hiervoor benodigde kennis en competenties van onze medewerkers, dat we gemeentebrede omscholingstrajecten voor banen van de toekomst organiseren en dat agile werken de norm is in het IT, Innovatie & Data onderdeel. Als jij voor gemeente Amsterdam als werkgever kiest kom je dus terecht in een digitaal zo optimaal mogelijk ingericht organisatieonderdeel, waarin de interne organisatie zo efficiënt mogelijk is ingericht. Werken bij gemeente Amsterdam betekent daardoor leren en kennis delen in een vooruitstrevende organisatie die de digitale maatschappij van nu en in de toekomst succesvol bedient. 

 

Werken voor de directie Digitale Strategie en Informatie

De directie Digitale strategie en informatie is onderdeel van het cluster Digitalisering, Innovatie en Informatie (DII), waarbinnen alle i-taken worden gebundeld. De directie draagt zorg voor de i-strategie concernbreed, waarin cloud, architectuur, informatiebeveiliging, privacy, digitale rechten en informatiebeheer de belangrijkste elementen zijn.

 

Dit breng je mee

Voor deze functie Digitale rechten en ethiek officer (medior) beschik je over:

 • Een socio-technische academische achtergrond door een opleiding in Technische Bestuurskunde, Techniek Filosofie, Bestuur & Organisatie Wetenschappen met keuzevakken in data, ethiek en/of digitaliserende samenleving, Mensenrechten & Technologie, Wetenschapsfilosofie, Data & AI, Politicologie, EU Innovatie & Beleid of een vergelijkbare achtergrond.
 • 2-3 jaar ervaring in het vakgebied van mensenrechten en ethiek bij de toepassing van verschillende digitale technologieën en proactief (lokaal) beschermen van publieke waarden bij de inzet van digitale technologie.
 • Ervaring met projectmatig werken vanuit samenwerking met meerdere interne en externe stakeholders op lokaal, nationaal en internationaal niveau is een pré.
 • Ervaring met begeleiden en adviseren van multidisciplinaire teams in het maken van ethische afwegingen via verschillende instrumenten, methodes en frameworks. 

Aan competenties breng je mee:

 • Omgevingsbewustzijn: Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie.
 • Initiatief: Je signaleert kansen en problemen, doet voorstellen en draagt oplossingen aan of onderneemt zelf actie.
 • Samenwerken: Levert een constructieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, in het bijzonder aan de sfeer en de relaties binnen de groep of het team.
 • Resultaatgerichtheid: actief gericht op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.

Dit bieden we jou

Als Digitale rechten & ethiek officer medior kom je ons 32 – 36 uur per week versterken en kun je rekenen op onderstaande arbeidsvoorwaarden.

 • Een bruto maandsalaris van maximaal €5.725,- (schaal 11) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, met daarna de mogelijkheid op een overeenkomst voor onbepaalde tijd indien je op dit moment nog geen, of een tijdelijke, arbeidsovereenkomst hebt bij Gemeente Amsterdam.
 • Als je al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt bij de gemeente Amsterdam, dan behoud je deze en word je overgeplaatst. 
 • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Ons interne opleidingscentrum, de Amsterdamse School, biedt verschillende opleidingen, ontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk waardoor je jezelf kan blijven uitdagen.
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw of extra verlofdagen.
 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt en/of een thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per werkdag dat je thuis werkt.
 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.
 • Hybride werken: in deze functie kun je deels thuis en deels op kantoor werken. We bieden (thuis)werkmiddelen aan om je werkplek veilig en gezond in te richten.
 • Een mobiele telefoon en/of laptop.

Nieuwsgierig naar al onze arbeidsvoorwaarden? Bekijk de Personeelsregeling Gemeente Amsterdam (PGA). 

 

Soliciteren naar deze baan

 • Spreekt deze vacature je aan, dan ontvangen we je sollicitatie graag uiterlijk maandag 29 mei 2023 via de ‘reageer op deze vacature’ button.
 • Wij ontvangen graag je motivatie, waarin je in maximaal 1 A4 pagina toelicht waarom jouw werkervaring en competenties aansluiten bij deze functie. Je motivatie wordt meegewogen tijdens de selectieprocedure.
 • De selectieprocedure bestaat uit een cv/brief ronde en twee gespreksrondes.
 • De gesprekken vinden fysiek op onze kantoorlocatie aan de President Kennedylaan in Amsterdam.
 • Van elke collega die ons komt versterken vragen wij een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we niet in behandeling.