Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
06/12/2021
Status:
Open
Reageer voor:
17/12/2021
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

Het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie voor Justitie en Veiligheid zoekt een Directiesecretaris Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding S11.

 

Je bent voor het MT van de directie een spin in het web, vormt samen met de directeur een tandem en werkt ook nauw samen met de beleidsondersteuner ten behoeve van het parlementaire proces. Als directiesecretaris ben je deel van het MT DRC en ben je een belangrijke schakel tussen het MT DRC en de directie. Je weet wat er binnen de afdelingen en directieoverstijgend speelt. Je zorgt ervoor dat de processen binnen de directie zo optimaal mogelijk verlopen, neemt daartoe initiatieven en implementeert voorstellen. Je hebt een hands on-mentaliteit en je schept er plezier in om overzicht en structuur te organiseren.

 

In voorkomende gevallen voer je zelf de pen voor stukken zoals jaarplan, hoofdlijnennotities en dergelijke, waarbij je input verzamelt vanuit de directie en die verwerkt. Je hebt de verantwoordelijkheid voor de coördinatie en tijdige uitvoering van de planning- en controlrapportages en producten van DRC, waardoor je goed inzicht krijgt en hebt in de begrotingscyclus en P&C-cyclus J&V-breed. Ook word je gevraagd strategische thema’s die leven binnen de directie voor te dragen voor bespreking in MT.

 

Je bent in de gelegenheid de stem van de medewerkers in te brengen en te reflecteren op het MT. En uiteraard krijg en heb je als directiesecretaris overzicht van de dossiers van geheel DRC, maar ook van de andere directies van DGRR en daarmee ben je goed op de hoogte van wat er speelt en als ‘spin in het web’ zorg je daarmee voor verbinding. Je bent eerste aanspreekpunt voor de DG-staf voor jouw directie en overlegt regelmatig met hen en de andere directies over DG-brede zaken voor afstemming en om eenduidigheid vanuit het DG te optimaliseren. Hiervoor draag je pro-actief zaken aan. Ook kun je vele andere diverse voorbijkomende klussen oppakken, waarvan Samen Digitaal en de organisatie van directiedagen sprekende voorbeelden zijn uit de afgelopen periode.

 

Je kunt in belangrijke mate zelf nadere invulling geven aan deze rol en initiatieven worden zeer gewaardeerd, als is het maar om het MT bij tijd en wijle een spiegel voor te houden, vanuit jouw rol als directiesecretaris of vanuit de visie van beleidsmedewerker. Last but not least weet je jouw verbindende kwaliteiten in de directie in te zetten en waar nodig te combineren met overredingskracht.

 

Functie-eisen

Je hebt:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Affiniteit met beleid en ambtelijke / bedrijfsvoeringsprocessen
 • Vaardigheid in het analyseren van gegevens, het leggen van verbanden, geven van advies en het opstellen van overzichten en managementinformatie
 • Vaardigheid in het creëren van draagvlak bij en het overtuigen van interne en externe partijen.
 • Ervaring met politiek – en ambtelijke processen is een pré.
 • Iedereen is anders, en juist de verschillen in mensen helpen ons om een nog betere directie te zijn. Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent!

 

Competenties:
Je bent een pro-actieve collega, die voortvarend, collegiaal en resultaatgericht werkt. Je bent stressbestendig, flexibel en kan je makkelijke aanpassen aan veranderende situaties en omstandigheden. Je bent in staat om zelfstandig zaken snel op te pakken en (ingewikkelde) processen te plannen en te organiseren.

Daarnaast beschik je over de volgende competenties:

 • Analyseren en conceptueel denkvermogen
 • Overtuigingskracht
 • Organisatiesensitiviteit
 • Flexibiliteit
 • Netwerken
 • Creativiteit

 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau: schaal 11 
 • Maand­salaris: Min €3.344 – Max. €5.139 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

 

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.