Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Gouda
Opleiding:
Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
23/12/2019
Status:
Open
Reageer voor:
15/01/2020
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

Functieomschrijving

Als domeinarchitect bij Dienst Justitiële Inrichtingen ben jij dé verbindende schakel tussen architectuur, informatie- en projectmanagement en het primaire proces. Jij definieert essentiële producten en diensten én maakt highlevelkeuzes over de juiste oplossingen. Zo lever je een belangrijke bijdrage aan de IV- en ICT-processen binnen de strafrechtketen.

 

Architectuur is geen doel op zich maar een middel om de doelen die de business stelt te verwezenlijken. Jij faciliteert de realisatie van die targets. Als domeinarchitect help je bij de doorontwikkeling, vernieuwing én verbetering van ons informatievoorziening- en ICT-landschap, om zo een grotere efficiency van onze processen te bereiken. Humaan en veilig transport van justitiabelen van A naar B, bijvoorbeeld. Of de inrichting van de BasisVoorziening Justitiabelen en de zorgprocessen in detentie.

 

Jij opereert als ‘spelverdeler’ binnen een multidisciplinair team dat ook uit een informatiemanager en verdiepingsmanager, projectleiders, het functioneel beheer en dienstenmanagement bestaat. Samen zorgen jullie dat het businessdomein optimaal functioneert en blíjft functioneren. Eisen, wetten en kaders veranderen voortdurend en jij bewaakt de samenhang tussen nieuwe projecten in het veranderportfolio. Je borgt de richtlijnen voor de enterprise-architectuur en definieert principes die richting geven aan de project- en solutionarchitecturen.

 

Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een meerjarige businessinformatiestrategie en daarop gebaseerde roadmaps. Hierin zet je de lijn van de huidige situatie naar de nieuwe uit en zorg je dat die secuur wordt gevolgd. Een andere primaire taak? Het inhoudelijk aansturen van de projectarchitecten, met wie je nauw optrekt en voor wie jij de juiste projectkaders opstelt en de projectarchitecturen valideert.

 

 

Functie-eisen 

Jij houdt van intellectuele uitdagingen en bent op je best als je de ruimte krijgt om iets naar jouw inzicht in te richten. Daarbij ben je een bruggenbouwer die mensen weet te overtuigen en de samenhang bewaakt. Je analytische en communicatieve vaardigheden en overredingskracht zijn groot. Daarnaast ben je klantgericht, adviesvaardig en kun je op je strepen gaan staan wanneer je dat nodig acht en de verantwoordelijkheid naar je toetrekken. Je schakelt makkelijk op strategisch managementniveau en voelt je binnen een complexe en politiek-bestuurlijke omgeving op je plek. En ook belangrijk: je hebt een gezonde dosis humor!


• Je hebt wo-niveau.
• Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met het ontwikkelen van (informatie)architecturen, roadmaps en PSA’s of als businessconsultant, informatiemanager of strategisch adviseur.
• Je hebt kennis van en ervaring met methoden en technieken voor het ontwikkelen en onderhouden van architecturen, BIS-methodiek (Novius) en informatiesystemen zoals TOGAF of ArchiMate.
• Je hebt kennis van en werkervaring in het justitiedomein of in de voor DJI relevante ketens zoals strafrecht, jeugd of executie.
• Je hebt kennis van en ervaring met het opstellen van annotaties, beleidsnota’s, plannen en adviezen.

 

 

Arbeidsvoorwaarden

  • Salaris­niveauschaal: 13
  • Maand­salaris: Min €4.168 – Max. €6.249 (bruto)
  • Dienst­verband: Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
  • Minimaal aantal uren per week: 32
  • Maximaal aantal uren per week: 36

 

Overige arbeidsvoorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld en tijd (vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijke verlof uren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

 

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Deze wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde wordt als die van werknemers in het bedrijfsleven.

Als gevolg hiervan worden de aanstellingen van ambtenaren per 1 januari 2020 omgezet naar arbeidsovereenkomsten. Daarnaast is het civiele arbeidsrecht en de cao Rijk van toepassing.

 

 

Bijzonderheden

• Een assessment, een veiligheidsonderzoek en het maken/presenteren van opdrachten kunnen onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
• Wil je meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met de heer M. Fikke, Hoofd IMA, via 06 10 20 30 48 of via de heer J.H.M. Doreleijers, HR-adviseur Directie Informatievoorziening, via 06 50 00 90 42.
Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met het shared service center DJI, afdeling Werving, Selectie en Inzetbaarheid, via 088 07 54 321 of sscdji.werken.selectie@dji.minjus.nl
• Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
• Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief.
De werving staat open tot 15 januari. DI streeft er naar om, na ontvangst van jouw sollicitatie bij gebleken geschiktheid z.s.m. het gesprek met jou aan te gaan. Let op: Wij sluiten de werving eerder als we voor 15 januari de vacature vervuld hebben. Wees er op tijd bij en reageer snel!

 

 

Meer over de functiegroep Coördinerend Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

 

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

 

 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Informatievoorziening (DI) is dé expert die zorgt voor informatievoorziening (IV) voor DJI collega’s, justitiabelen en ketenpartners. Om invulling te geven aan deze rol realiseert en beheert de directie IV-oplossingen die aansluiten bij de ambitie van DJI en zorgt de directie ervoor dat door middel van kaders en de sturing hierop de IV van DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. De directie fungeert als regieorganisatie op de IV van DJI en bevindt zich als zodanig tussen vraag (klant/business) en aanbod (leveranciers) in.


Afdeling Informatiemanagement en Architectuur
Informatiemanagement en Architectuur (IMA) vervult, als intermediair, de regiefunctie tussen organisatievraag en IV-aanbod. Daarnaast zijn we de strategische adviseur van de hoofddirectie, divisiedirecteuren, portefeuillehouders en andere DJI-stakeholders. We adviseren over de (initiële) inrichting en doorontwikkeling van bedrijfsprocessen en externe samenwerkingsverbanden met behulp van moderne en innovatie IV. Onder je collega’s zijn onder meer informatiemanagers, senior businessanalisten en consultants en architecten. Per organisatiedomein en in teamverband werkt ieder vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en expertise. We werken ook nauw samen met de overige drie afdelingen binnen DI: Projecten en Implementatie, Functioneel Beheer en Dienstenmanagement en het CIO-office.

 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.


Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

 

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature: Mevrouw C.D Prins, manager Functioneel Beheer en Dienstenmanagement

T  06-12970601

 

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure: Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid 

ssc@dji.minjus.nl 

T  0880754321