Type:
Vast dienstverband
Locatie:
De Bilt
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
08/01/2024
Status:
Open
Reageer voor:
26/01/2024
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Wil jij witwassen en het financieren van terrorisme helpen voorkomen? Word dan financieel analist bij de politie. De Financial Intelligence Unit (FIU) zette vorig jaar ruim 92.600 verdachte transacties met een totaalbedrag van 89 miljoen euro door naar de opsporing. Dit soort verdachte transacties analyseer jij. Zo werk je vanuit De Bilt in een landelijk netwerk mee aan de aanpak van financiële criminaliteit.

 

Wat ga je doen?

Je maakt deel uit van de Financial Crime Analyses (FCA), een samenwerkingsverband van de politie, FIOD en andere bijzondere opsporingsdiensten (BOD’en). Samen met experts binnen én buiten de FCA analyseer je op een slimme en structurele wijze verdachte transacties. Jouw doel: zorgen dat we een beter inzicht krijgen in criminele netwerken, hun werkwijzen (modus operandi), fenomenen en de interventiemogelijkheden. 

 

Hoe je te werk gaat? Uit open en gesloten bronnen selecteer, structureer en interpreteer je de juiste informatie. In het complexe speelveld vang je signalen op, leg je verbanden, maak je patronen zichtbaar en draag je bij aan een landelijk intelligencebeeld. Waarna je de analyses omzet in concrete adviezen. Je stelt zelfstandig adviesproducten op en weet deze helder te rapporteren aan betrokken partijen binnen de politie, FIOD en de andere BOD’en.

 

Je komt te werken in een zeer levendige werkomgeving. Dit vanwege de samenwerking met andere specialisten en intelligencemedewerkers in de veiligheidsketen van de politie en andere veiligheidspartners, tussen informatie en uitvoering, zowel op nationaal als op internationaal vlak. Daarnaast werk je midden in de actualiteit. Ook interessant én goed voor je netwerk: je neemt deel aan netwerken binnen en buiten de intelligenceorganisatie. Hierbij stel je je proactief op binnen je netwerk en zorg je zelfstandig voor het opstellen van intelligenceproducten.

 

Je werkzaamheden op een rij:

 • data uit verschillende (open en gesloten) bronnen bij elkaar brengen en hierin patronen en verbanden zichtbaar maken;
 • bijdragen aan analyses die (in)zicht bieden in dwarsverbanden tussen meerdere fenomenen of verdachte transacties en/of incidenten;
 • trends in kaart brengen, ontwikkelingen signaleren en themabeelden opstellen;
 • op overtuigende wijze jouw bevindingen, zowel mondeling als schriftelijk, presenteren aan de informatieorganisatie FCA, de Intelligence Organisatie van de landelijke eenheden en opdrachtgevers. Dit is een belangrijk onderdeel van je functie.

Waar ga je werken?

Van Landelijke Eenheid naar eenheden Landelijke Expertise en Operaties en Landelijke Opsporing en Interventies

De Landelijke Eenheid is per 1 januari 2024 opgesplitst in twee nieuwe, gelijkwaardige eenheden. Met ieder een eigen rol en identiteit. Gelijktijdig – en nét zo belangrijk - gaan we hard aan de slag met het verbeteren van de werkcultuur en bouwen we samen aan passend leiderschap. Het doel hiervan is een veilige werkomgeving creëren met oog voor de menselijke maat. Met meer zorg voor medewerkers. Andere belangrijke aanbevelingen van de commissie gaan over datagedreven werken en passende bedrijfsvoering. Zodat de landelijke eenheden hun werk slagvaardig kunnen doen.

De Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) werkt samen met alle eenheden en stelt het korps in staat gecoördineerd korpsbreed op te treden, vanuit een nationale en internationale oriëntatie. De LX bouwt een versterkte nationale intelligencevoorziening. Met als belangrijkste doel het vergroten en versterken van de operationele slagkracht van de politie. De LX stelt hoogwaardige, kapitaalintensieve kennis, kunde en materieel ter beschikking aan andere eenheden en waar mogelijk aan andere veiligheidspartners. Daarnaast verricht zij de brede politietaak (handhaving en opsporing) op de hoofdinfrastructuur en in het domein bewaken-beveiligen-beschermen. Dit gebeurt in samenspraak met de regionale eenheden en met inachtneming van de geldende gezagslijnen.

De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO), waar deze functie onder valt, gaat op nationaal en internationaal niveau werken aan de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit, terrorisme, buitenlandse inmenging en cybercriminaliteit. Daarnaast zal de eenheid de politie in heel Nederland ondersteunen met speciale interventies (DSI) en heimelijk operaties. De LO doet dit in nauwe samenwerking met de regionale eenheden en partners.

 

Je werkt binnen de afdeling Analyse en Onderzoek van de Landelijke Eenheid Opsporing en Interventies (LO). Als analist werk je gedeconcentreerd bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC), hét kennis- en experticecentrum waar publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden. Het FCA wordt gecoördineerd door het AMLC. Dit multidisciplinaire samenwerkingsverband werkt aan een beter landelijk intelligencebeleid. Jij doet dit samen met analisten, intelligencemedewerkers en andere specialisten binnen en buiten de FCA-community. Gezamenlijk zijn jullie actief vanuit alle politie-eenheden en andere opsporingsdiensten. Thuiswerken behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast – en dit maakt jouw baan extra afwisselend – werk je af en toe op een (politie)locatie in het land.

 

Wie ben jij?

Als teamspeler maak je graag deel uit van een team. Tegelijkertijd kun je prima zelfstandig werken. Met je pioniersmentaliteit kom je met nieuwe ideeën en deins je er niet voor terug je mening te geven. Het is ook belangrijk dat je een goed analytisch vermogen en scherpe blik meeneemt. Daarnaast kun je goed communiceren en partijen met elkaar verbinden: je bent benaderbaar voor anderen en zoekt actief de samenwerking met collega's en partners in de netwerken. Op verschillende niveaus ben je een stevige gesprekspartner. Je kunt vraag en aanbod bij elkaar brengen en komt als intermediair met verbetervoorstellen. Daarnaast kun je goed feedback geven aan én krijgen van collega’s en opdrachtgevers.

 

Verder heb je:

 • een hbo-diploma (bachelor);
 • ervaring met data-analyse en met het interpreteren van grote datasets;
 • handigheid met besturingssystemen en computerprogramma’s en de vaardigheden om je nieuwe systemen eigen te maken;
 • een rijbewijs B.

Wat wij bieden

De standplaats is De Bilt. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

 

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen.

 

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

 

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 2.889,- en maximaal € 5.127,- (schaal 9 of 10 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek; 
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof. 

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist A, gewaardeerd in schaal 9 Bbp of operationeel specialist B, gewaardeerd in schaal 10 Bbp. Dit is afhankelijk van je kennis en ervaring en wordt in het selectiegesprek getoetst.

 

Wat verder belangrijk is

 • Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek en een assessment maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.