Zoekwoorden:
Urban Security, Security Guard
Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
MBO-3 (EQF 3)
Gepubliceerd:
07/09/2020
Status:
Open
Reageer voor:
29/09/2020
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Je werkt aan de leefbaarheid van de stad Amsterdam. Dagelijks ben je samen met collega’s op straat om situaties in te schatten. Je bent dienstverlenend, wijst burgers, ondernemers en bezoekers op gewenst gedrag en zo nodig geef je een waarschuwing of deel je een boete uit. Je bent fit en flexibel. Je werkt overdag, in de weekenden en in de nacht en bent inzetbaar in heel Amsterdam.

 

 

De functie
Als handhaver wordt er fysiek en mentaal veel van je gevraagd, omdat je een groot gedeelte van je werk lopend of fietsend uitvoert in de buitenlucht en te maken hebt met een grote diversiteit aan mensen.

 

 

Werkzaamheden
- Toezicht houden op de naleving van de wet- en regelgeving en zo nodig handhavend optreden;
- Eerste hulp en opvang verlenen aan burgers;
- Assistentie verlenen aan politie- en hulpdiensten;
- Digitaal registreren van bevindingen en deze delen met collega’s en leidinggevende.

 

 

Wij vragen

- Gel­dig di­plo­ma BOA (Bui­ten­ge­woon Op­spo­rings Amb­te­naar) en RTGB (toe­pas­sing ge­welds­mid­de­len);

- Mbo-3 di­plo­ma, bij voor­keur in de rich­ting Hand­ha­ver Toe­zicht en Vei­lig­heid (HTV), of ge­lijk­waar­dig;
- Meer­ja­ri­ge werk­er­va­ring in de be­vei­li­ging, pu­blie­ke vei­lig­heid of open­baar ver­voer is ge­wenst, bij voor­keur in een gro­te­re stad;
- Goe­de be­heer­sing van de Ne­der­land­se taal in woord en ge­schrift;
- Ken­nis van Word en Ex­cel;
- Gel­dig rij­be­wijs B;
- Zwem­di­plo­ma;
- Re­cen­te Ver­kla­ring Om­trent het Ge­drag;
- Je bent fit;
- Een re­de­lij­ke af­stand ( max 70 km) woon-werk­ver­keer is ge­wenst in ver­band met de on­re­gel­ma­ti­ge dien­sten.