Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
05/01/2024
Status:
Open
Reageer voor:
15/01/2024
Uur p/wk:
40

Beschrijving:

Opgave

Ben jij een open, energieke manager met strategische en verbindende kwaliteiten én heb jij de kennis en ervaring die nodig is om leiding te geven binnen de directie Innovatie Kennis & Strategie (DX) als hoofd van de afdeling Beleid & Advies en als plaatsvervangend directeur, dan komen we graag met je in contact.


De missie van de Directie Innovatie, Kennis en Strategie (aangeduid als X) is om het vermogen van JenV te versterken om effectief te anticiperen op kansen en uitdagingen in de omgeving. De directie is zowel faciliterend naar alle JenV onderdelen, als coördinerend op JenV brede ontwikkelingen.

 

Directie X is een lerende organisatie waar gewerkt wordt met zelforganiserende teams. De directeur en Hoofd Advies en Beleid/plv. directeur van X vormen een collegiaal managementteam. Zij bepalen gezamenlijk de inhoudelijke doelen en kaders voor ieder team. De teams bepalen vervolgens zelf wat zij binnen deze kaders doen om aan de missie van X bij te dragen. De directeur en Hoofd Advies en Beleid/plv. directeur dragen beide P-verantwoordelijkheid voor ongeveer de helft van de medewerkers.  Als hoofd Beleid & Advies/plv. directeur X en ben je medeverantwoordelijk voor de directie X als geheel en daarbinnen aanspreekbaar voor  de bedrijfsvoeringsopgaven. 

 

Voor jou is een goede samenwerking en eigenstandige relatie met de top van het departement, alle onderdelen van het bestuursdepartement en de uitvoeringsorganisaties van JenV vanzelfsprekend. Voor de functie van plaatsvervangend directeur X is het van belang dat je over de volle breedte van het X-terrein zelfstandig en met gezag de directeur bij afwezigheid kunt vervangen, zowel binnen de directie als ook binnen het ministerie richting directeuren (inclusief die van de taakorganisaties), DG’s, SG en bewindspersonen.

 

Je begeleidt met kennis, kunde en creativiteit het werk van de medewerkers van X. Je biedt medewerkers richting en ruimte en treedt indien door hen gewenst op als adviseur, klankbord of coach. Voor de ambtelijke en politieke leiding ben je klankbord en een stevige adviseur maar ook een goede moderator van strategische sessies en bijeenkomsten.

 

In deze functie heb je een brede overview over het gehele domein van JenV, van politie en rechtspraak tot asiel en veiligheid. Je bent altijd bezig met actuele thema’s. Van jou wordt verwacht dat je weet wat er speelt in de buitenwereld én bij de onderdelen van JenV. 

 

Wat vraagt dit van jou?

We zoeken een publieke leider die de opgave verder weet te brengen. Daarvoor heb je (onder meer) de volgende ervaring en kwaliteiten in huis:

 • Je hebt een aantoonbaar trackrecord als het gaat om het ontwikkelen van een strategische visie en het vormgeven van de uitvoering ervan.
 • Je hebt grondige kennis van en inzicht in het brede terrein van Justitie en Veiligheid en beschikt over een relevant netwerk.
 • Je hebt aantoonbare ervaring op het terrein van het begeleiden van zelforganiserende teams. 
 • Je hebt ervaring met het voorzitten én verder brengen van bestuurlijk overleg over complexe vraagstukken.
 • Je bent een open, energieke, stevige, initiatiefrijke, communicatieve persoonlijkheid met gevoel voor de (inter)departementale en politieke verhoudingen die op alle niveaus (kritisch) kan adviseren en meedenken.

Publiek leiderschap

Deze functie vraagt om zichtbaar publiek leiderschap. Als publiek leider stuur je op het realiseren van de maatschappelijke opgave. Daarbij schakel je soepel tussen de drie rollen die horen bij publiek leiderschap: maatschappelijk partner, politiek adviseur en manager in je eigen organisatie.

 

In welke rol je ook acteert en hoe dynamisch je speelveld ook is, je staat altijd voor de drie kernwaarden uit de rijksbrede visie op publiek leiderschap: gedeeld leiderschap, responsiviteit en morele motivatie. Dat betekent dat je weet hoe je mensen in je netwerk én in je eigen organisatie ‘aanzet’ en meeneemt. Je hebt goed afgestelde voelsprieten, bent respectvol en empathisch en weet wat er leeft en speelt. Verder ben je intrinsiek gemotiveerd en heb je de veerkracht om ook in een complex spanningsveld bij te dragen aan het algemeen belang.

 

Als publiek leider onderken je het belang van een lange adem bij het boeken van resultaten. Je voelt je daarom verantwoordelijk voor de stabiliteit en continuïteit in je organisatie – en je betrekt die verantwoordelijkheid ook op jezelf.

 

Publieke leiders binnen de Rijksoverheid (vanaf salarisschaal 15) vormen met elkaar de Algemene Bestuursdienst (ABD). Binnen de ABD ontmoeten publiek leiders elkaar voor uitwisseling van kennis en ervaring, en voor de permanente persoonlijke ontwikkeling die voorwaarde is voor duurzame inzetbaarheid.

 

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief JenV

 • Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. 
 • Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Talent als basis, diversiteit als kracht
We zijn altijd op zoek naar medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als Rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. In divers samengestelde teams werken aan maatschappelijke vraagstukken is effectiever, innovatiever – en maakt het werk leuker.

 

Wat bieden we?

Wil jij je als publiek leider inzetten voor het algemeen belang en iets betekenen voor de samenleving? Word jij enthousiast van de uitdagingen die horen bij deze functie? Krijg jij de juiste mensen en partijen in beweging? Weet jij wat er speelt en kun je daar respectvol op acteren? Ben jij gemotiveerd om je in te zetten voor deze maatschappelijke opgave en ben jij in staat daarbij resultaten te behalen? Dan komen we graag met jou in contact.

 

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een salaris tussen de € 5.984,00 en € 8.408,00 bruto per maand (schaal 15). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als Individueel Keuzebudget (IKB). Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

 

Begeleiding

En we bieden meer: er ligt een uitgebreid inwerkprogramma voor je klaar en je krijgt goede begeleiding. Daarbij inventariseren we samen waar je behoefte aan hebt. Zo zorgen we ervoor dat je je niet alleen welkom, maar ook thuis voelt op je nieuwe werkplek – óók als je nog niet eerder bij de Rijksoverheid gewerkt hebt.

 

Ontwikkeling

Verder hechten we sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling; al onze medewerkers bieden we hiervoor budget, tijd en aandacht. Daarnaast biedt DGABD een mooi en afwisselend programma, speciaal voor leidinggevenden binnen de Rijksoverheid. Voor specifieke behoeften bieden we bovendien maatwerkmogelijkheden.

 

Bijzonderheden

Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht te vermelden in je cv en motivatiebrief. Openbare bronnen zoals sociale media kunnen worden geraadpleegd. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure. Ook kunnen er referenties worden opgevraagd. 

 

Directie Innovatie, Kennis en Strategie (X)

De missie van de Directie Innovatie, Kennis en Strategie (aangeduid als X) is om het vermogen van JenV te versterken om effectief te anticiperen op kansen en uitdagingen in de omgeving. De directie is zowel faciliterend naar alle JenV onderdelen, als coördinerend op JenV brede ontwikkelingen op de drie domeinen.

Directie X heeft daarbij drie ambities:

1. Meer aandacht voor lange termijn/strategische vraagstukken
JenV is goed georganiseerd als het gaat om haar operationele slagkracht. Een focus op korte 
Termijn vraagstukken past ons daarom goed. Maar als het gaat om innovatie, kennis en 
strategie, is meer aandacht nodig voor de uitdagingen die verder in de toekomst liggen. Een goed 
georganiseerd inzicht op de uitdagingen van ‘overmorgen’, helpt ons de problemen van ‘vandaag’ 
te verminderen.

2. JenV onderdelen gaan meer als team opereren
Het veelzijdige takenpakket van JenV wordt uitgevoerd door vele daartoe gespecialiseerde 
dienstonderdelen, met elk een eigen mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. We gaan 
steeds meer opgaven op het terrein van innovatie, kennis en strategie beter en efficiënter 
uitvoeren door meer als collectief op te treden.

3. Van exploreren naar implementeren
JenV heeft een goede naam opgebouwd als het gaat om vernieuwende activiteiten, projecten, 
experimenten. Die leiden tot goede en interessante inzichten, prototypes en concepten of 
modellen. Waar we méér nadruk op gaan leggen, is om ze daadwerkelijk in de praktijk te brengen. JenV gaat er dus voor zorgen dat veelbelovende vernieuwingen beter en sneller worden doorgevoerd.

 

Rollen van de directie X

 • Verkennen: Signaleert, duidt, agendeert, stimuleert, experimenteert, vernieuwt, en organiseert de dialoog.
 • Verbinden: Ontwikkelt netwerken en samenwerking, ondersteunt samenwerking en co-creatie tussen interne partners onderling en met externe partners.
 • Versterken: Adviseert, faciliteert, stimuleert, jaagt aan, ondersteunt en initieert de collectieve aanpak van JenV-brede vragen.
 • Verspreiden: Dissemineert, communiceert, brengt relevante kennis en initiatieven onder de aandacht van belanghebbenden binnen JenV.

De directie DX bestaat uit 30 medewerkers die werken in vijf verschillende teams (Innovatie, Kennis, Strategie, Markt, Technologie). De directie bestaat ruim twee jaar en wordt gekenmerkt door veel nieuwe medewerkers, waaronder relatief veel medewerkers met een creatieve en veranderkundige achtergrond.

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl en opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veilige en rechtvaardige samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en waar nodig, in te grijpen.