Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Caribisch gebied
Opleiding:
Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
07/10/2021
Status:
Open
Reageer voor:
20/10/2021
Uur p/wk:
40

Beschrijving:

Functieomschrijving

Als hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor (de verdere ontwikkeling en inrichting van) het proces bedrijfsvoering, alsmede beleidsontwikkeling, uitvoering en beheer op alle gebieden van de bedrijfsvoering binnen het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN). Daarnaast draag je bij aan de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie. Je geeft dagelijks leiding aan de afdeling die hiermee is belast (ongeveer 14 FTE). Als lid van de korpsleiding en van het korpsmanagementteam van het KPCN lever je vanuit de bedrijfsvoering een belangrijke bijdrage aan de tactische en strategische sturing van het korps als geheel. In aansluiting op de ambitie van het KPCN om een voorbeeldkorps te zijn op het terrein van de ordehandhaving, de bestrijding van (georganiseerde) criminaliteit en innovatieve manieren van werken, zoeken wij een hoofd Bedrijfsvoering dat met gezag en met inhoudelijke expertise hieraan kan bijdragen.

 

Als hoofd Bedrijfsvoering:

 • Sta je voor een professionele bedrijfsvoering binnen het korps;
 • Geef je leiding aan de afdeling Bedrijfsvoering, voer je personeelsgesprekken en zie je toe op adequate uitvoering van de personele zorg;
 • Draag je zorg voor de stroomlijning van de werkprocessen binnen het werkveld bedrijfsvoering;
 • Ben je verantwoordelijk voor de realisatie van gestelde doelen, stel je prioriteiten en stuur je waar nodig bij;
 • Neem je, als lid van de korpsleiding en van het korpsmanagementteam, deel aan de bespreking van en besluitvorming over beleids- en procesvoorstellen, vaststelling van kaders, prestatieafspraken en mandaatverlening aan verantwoordelijken;
 • Ben je gericht op samenwerking, zowel binnen het korps als met (keten)partners daarbuiten, waaronder met (vertegenwoordigers van) de korpsbeheerder, de hoofden bedrijfsvoering van de politiekorpsen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de Nederlandse politie en de SSO Caribisch Nederland;
 • Geef je gevraagd en ongevraagd (beleids)adviezen aan de korpschef en het hoofd Operatiën;
 • Heb je een goed netwerk binnen de Nederlandse politie en kennis van politieprocessen.

 

Taken afdeling Bedrijfsvoering

 • Levert bijdragen aan de ontwikkeling van de meerjarige strategie van het korps, plannen en visie op het gehele werkgebied van de politie en omgeving;
 • Doet voorstellen met betrekking tot inhuur/uitbesteding en in- en externe samenwerkingsverbanden;
 • Adviseert over de inrichting van het korps en de openstelling van vacatures;
 • Draagt zorg voor het korpsjaarplan, het jaarverslag, het opstellen van een meerjarenplan, de PenC-cyclus en de begroting;
 • Stelt memo’s of beleidsnotities op over korpsgerelateerde onderwerpen ten behoeve van de korpsbeheerder;
 • Ziet toe op de (kwaliteit van de) dienstverlening door de SSO Caribisch Nederland.

 

De komende jaren zal in het bijzonder je inzet gevraagd worden voor:

 • De implementatie van het nieuwe OenF-rapport KPCN;
 • De implementatie van de arbeidsvoorwaarden overeenkomst 2021-2023, waaronder invoering ADV en OVW;
 • Het verstevigen van de samenwerking met de Nederlandse politie op het terrein van het beheer;
 • Het verstevigen van de samenwerking met de andere politiekorpsen in het Caribisch gebied en het Recherche Samenwerkingsteam van de Nederlandse Politie;
 • Het actief oriënteren op, aanschaffen van en faciliteren van vernieuwende middelen voor de politie van de toekomst.

 

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau, gebaseerd op een universitaire opleiding, dan wel een relevante HBO-opleiding, aangevuld met specifieke (management) opleidingen;
 • Kennis van en affiniteit met de politieorganisatie;
 • Kennis van methoden en technieken met betrekking tot werkzaamheden van de bedrijfsvoering;
 • Leidinggevende ervaring op het terrein van de bedrijfsvoering, resultaatgericht aansturen;
 • Kennis en ervaring met budgettering, planning en voortgangscontrole;
 • Kennis van en ervaring met beleids- en bestuursaangelegenheden;
 • Kennis en actieve beheersing van het Nederlands, Engels en bij voorkeur van het Papiamentu;
 • Een veiligheidsonderzoek op niveau A maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure;
 • Rijbewijs B;
 • Nederlanderschap is een vereiste.

Competenties

 • Politieke, bestuurlijke en organisatiesensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Resultaatgerichtheid
 • Analyserend vermogen
 • Netwerkvaardigheid
 • Oordeelsvorming
 • Voortgangscontrole
 • Samenwerkingsgericht
 • Verbinder

Arbeidsvoorwaarden 

Salarisomschrijving: Een marktconform salaris in functieschaal 13 (bruto maandsalaris minimaal $ 4.570,- en maximaal $ 5.728,-), bij een werkweek van 39,5 uur per week. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring;
Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contract­duur: 1 jaar
Minimaal aantal uren per week: 40
Maximaal aantal uren per week: 40

 

Overige arbeidsvoorwaarden

Wat bieden wij?

 • Een aanstelling conform het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES;
 • Met ingang van 1 januari 2022 bedraagt de werkweek 36 uur per week, met behoud van salaris;
 • Vakantiegeld (8,33% van de bezoldiging);
 • Een 13e maand (8,33% van de bezoldiging, met een minimumbedrag van $ 1.750,- bruto);
 • Een pensioenvoorziening ondergebracht bij Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN);
 • 184 vakantie-uren bij een werkweek van 39,5 uur per week, met ingang van 1 januari 2022 168 vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur per week;
 • Een tijdelijke aanstelling van een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren en een positief beoordelingsresultaat;
 • Een verhuisregeling voor kandidaten die van buiten het eiland reageren.

 

Bijzonderheden

Aanstellingseisen

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
 • Een medische keuring ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds;
 • Het Nederlanderschap.

 

Goed om te weten voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland

 • Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;
 • Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 12.575,- in 2021) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;
 • Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;
 • Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

 

Standplaats: Bonaire. Je zult echter regelmatig reizen naar de andere eilanden binnen Caribisch Nederland en de landen van het Koninkrijk in het Caribisch gebied