Nederland is nauw verbonden met het buitenland. Daar hebben we baat bij, onder meer in economisch opzicht, maar het brengt ook risico's met zich mee. Want wat ver weg gebeurt, raakt ons vaak dichtbij. Denk aan terrorisme, vluchtelingenstromen en klimaatverandering. Door internationale samenwerking kunnen we zowel deze problemen aanpakken als onze economie versterken.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt zich hard voor de Nederlandse belangen en waarden, wereldwijd. Onze ambassades in zo'n 150 landen fungeren zowel als antenne als spreekbuis van Nederland. We helpen Nederlanders in het buitenland en we onderhandelen en werken samen op veel terreinen in de Europese Unie en binnen organisaties als de NAVO en de Verenigde Naties.

Gesloten Vacatures & Stages van Ministerie van Buitenlandse Zaken