Type:
Stage
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
25/06/2021
Status:
Open
Reageer voor:
28/06/2021
Uur p/wk:
40

Beschrijving:

De Taskforce Cyber is op zoek naar een nieuwe stagiair(e). Het betreft een stage met als startdatum 6 september 2021 voor een periode van zes maanden met een werkweek van 40 uur (in overleg enige flexibiliteit mogelijk).

Werkomgeving

De Nederlandse samenleving is in toenemende mate afhankelijk van digitale technologieën, en het grenzeloze internet vraagt om flexibele invulling van traditionele rollen en dynamieken. Deze snelle technologische ontwikkelingen vragen om moderne diplomatie. 

 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken werkt aan het versterken en verder ontwikkelen van internationaal cyberbeleid. De Taskforce Cyber zet binnen dit kader in op de versterking van internationale vrede en veiligheid, capaciteitsopbouw en mensenrechten online. Hierbij wordt de Nederlandse visie uitgedragen dat het internet vrij, veilig en open moet zijn. Om dit te bewerkstelligen werkt de Taskforce Cyber nauw samen met andere directies binnen BZ (bijv. Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten, Directie Internationaal Ondernemen), andere ministeries (bijv. Ministerie van Defensie, Ministerie van Justitie en Veiligheid), Nederlandse ambassades in het buitenland en verschillende internationale organisaties, zoals de NAVO, OVSE, VN en de EU.


De Taskforce Cyber maakt deel uit van de Directie Veiligheidsbeleid (DVB) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. DVB is een grote en dynamische directie die vaak in de schijnwerpers opereert. Wat er in de wereld om ons heen gebeurt, heeft directe of indirecte gevolgen voor onze eigen stabiliteit en welvaart. Een actief buitenlandbeleid is cruciaal om onze strategische belangen, vrijheden en welzijn te verdedigen. Met als lijfspreuk ‘Wereldwijd voor een veilig Nederland’ zet DVB zich daarom in voor toonaangevende Nederlandse diplomatie op het gebied van internationale veiligheid.

 

De DVB-directie bestaat naast de Taskforce Cyber (DVB/TFC) nog uit vijf andere beleidsafdelingen:

 • Veiligheids- en Defensiebeleid (DVB/VD)
 • Crisisbeheersing en Vredesoperaties (DVB/CV)
 • Non-Proliferatie, Ontwapening, Wapenbeheersing (DVB/NW)
 • Terrorismebestrijding en Nationale Veiligheid (DVB/TN)
 • Wapenexportbeleid (DVB/WE)

Stageomschrijving

Het hoofddoel van deze stage is om te ervaren – onder professionele begeleiding – hoe het is om fulltime mee te draaien als beleidsmedewerker bij BZ. De onderwerpen waar Taskforce Cyber zich mee bezighoudt, zijn divers, internationaal en sterk gekoppeld aan de actualiteit. Zo help je mee bij de (inhoudelijke) voorbereiding van internationale conferenties, de externe communicatie over cyberonderwerpen en het schrijven van speeches en memoranda. Daarnaast werk je mee aan dossiers voor de minister, bereid je debatten in de Tweede Kamer voor en werk je mee aan de beantwoording van Kamervragen. Ook is er de mogelijkheid om internationale en nationale conferenties bij te wonen voor verslaglegging.

 

Als stagiair neem je ook deel aan de communicatie overleggen van DVB en draag je bij aan artikelen bedoeld voor een breed publiek in de Veiligheidsdiplomaat (het magazine van DVB). Tijdens je stage houd je de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van Cyber bij en deze communiceer je dan ook extern en intern in een Cyber Update. Daarnaast stel je strategieën op voor de omgang met prioritaire landen. Je leert snel te schakelen tussen een breed scala aan onderwerpen, landen en organisaties.

In overleg met het team en op basis van je persoonlijke interesses, kun je daarnaast meer focus aanbrengen in je stage door wat meer nadruk te leggen op een specifiek thema binnen de Taskforce (denk dan bijvoorbeeld aan desinformatie, capaciteitsopbouw of cybercriminaliteit).

 

Profiel van de stagiair(e)

 • Je hebt een proactieve, flexibele en zelfstandige werkhouding;
 • Je bent enthousiast, sociaal vaardig en een teamspeler;
 • Affiniteit met digitale ontwikkelingen, veiligheidsvraagstukken en internationale samenwerking is een pre. Inhoudelijke, technische kennis over cyber is echter geen vereiste;
 • Goede schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en Engels zijn essentieel;
 • Je bent een student op WO-niveau en bezig met een masteropleiding. Een specifieke studierichting is niet vereist, maar het ligt voor de hand dat de stage wel binnen de kaders van de studie past;
 • Tijdens de gehele stageperiode sta je als student ingeschreven aan een Nederlandse of erkende buitenlandse onderwijsinstelling.

Wat bieden wij?

De dossiers bij de Taskforce Cyber zijn vaak politiek gevoelig, actueel en vormen een uitdagende combinatie van beleidsmatige en organisatorische werkzaamheden. Een stage bij de Taskforce Cyber biedt daarom ruimte voor veel verantwoordelijkheid en geeft de kans om te werken aan een onderwerp dat hoog op de politieke agenda staat en veel aandacht krijgt in de media.

Stagelopen bij de Taskforce geeft daarnaast een goed inzicht in de werkwijze van Buitenlandse Zaken en de politieke besluitvorming. De werkdruk bij de Directie Veiligheidsbeleid is over het algemeen stevig en de lat ligt hoog. Tegelijkertijd is de sfeer informeel en de collegialiteit groot.


Een stage bij BZ moet vooral een leermoment zijn voor de stagiair(e) en voldoende gelegenheid bieden kennis te kunnen maken met de praktijk, of ter oriëntatie dienen voor een toekomstige carrière binnen de rijksoverheid.

De stage heeft de vorm van een meeloopstage. Voor onderzoeksstages zijn geen mogelijkheden. De stagiair wordt begeleid door een beleidsmedewerker, met wie op gezette tijden een voortgangsgesprek wordt ingepland. De stagebegeleider kan, indien nodig, bijsturen. Een beoordeling aan het einde van de stageperiode behoort uiteraard tot de mogelijkheden.

 

Voorwaarden en vergoedingen

Algemene voorwaarden en vergoedingen zijn te vinden op deze site.

 

Meer weten en/of solliciteren

De sollicitatie bij DVB Taskforce Cyber dient te bestaan uit de volgende documenten:

 • Een sollicitatiebrief in het Nederlands van maximaal 1 pagina
 • Een Curriculum Vitae

Je sollicitatiebrief en CV dienen uiterlijk 28 juni 2021 te worden verstuurd naar Amerens Jongsma (amerens.jongsma@minbuza.nl) o.v.v. ‘Sollicitatie Stage DVB Taskforce Cyber [je naam]’.

 

Een sollicitatiegesprek en een schrijfopdracht maken onderdeel uit van de selectie. Gesprekken met kandidaten die op basis van hun brief en CV geschikt worden geacht, zullen vanwege het huidige thuiswerkbeleid waarschijnlijk digitaal plaatsvinden.

 

Na selectie maakt een veiligheidsonderzoek B onderdeel uit van de procedure. Voor meer informatie, zie: https://www.aivd.nl/onderwerpen/veiligheidsonderzoeken/voor-de-werknemer/veiligheidsonderzoek-wat-is-het (opent externe website)">https://www.aivd.nl/onderwerpen/veiligheidsonderzoeken/voor-de-werknemer/veiligheidsonderzoek-wat-is-het

 

Voor meer informatie over de inhoud van de stage kun je contact opnemen met Amerens Jongsma (amerens.jongsma@minbuza.nl).

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.