Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
15/03/2023
Status:
Open
Reageer voor:
28/03/2023
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

Crisisbeheersing is voorbereiding en samenwerking. Een crisis is namelijk nooit voorspelbaar of voorstelbaar. Wel kunnen we ons er zo goed mogelijk op voorbereiden. Door inhoudelijk goed op de hoogte te zijn van de risico’s en dreigingen en daarvoor mitigerende maatregelen te treffen of juist een plan klaar te hebben liggen voor als de situatie zich voordoet. En door een goed netwerk te hebben, want – om in crisistaal te spreken – warme relaties bouw je in de koude fase.

 

Als adviseur crisisbeheersing ben jij de verbindende schakel in de voorbereiding, én de spin-in-het-web als die crisis zich daadwerkelijk voordoet. Je coördineert en organiseert met oog voor inhoud, proces en relatie.

 

Dus, ben jij op zoek naar een functie in een dynamische context, heb je affiniteit met crisisbeheersing, ben je stressbestendig en schuw je er niet voor de handen uit de mouwen te steken, dan is deze functie wellicht iets voor jou!

 

BZK is een crisisrijk departement met grote verantwoordelijkheid voor een aantal crisisgevoelige dossiers en een brede (maatschappelijke) betrokkenheid. Het Departementale Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) is de crisispartner in het (inter)departementale speelveld en borgt het BZK brede belang in de crisisbeheersing. Een orkaan die op de Bovenwindse eilanden een spoor van verwoesting achterlaat, een Cyberaanval op de systemen van de Rijksoverheid of een pandemie die heel Nederland in zijn greep houdt. Het zijn inmiddels realistische scenario’s, waarop het DCC actief is geweest.

 

Crisisbeheersing is ingericht als een doorlopend cyclisch proces dat risicoanalyse, voorbereiding, respons en nafase en herstel omvat. Ieder ministerie is zelf verantwoordelijk voor de te nemen crisisbeheersingsmaatregelen op het eigen beleidsterrein en de afstemming daarover met andere departementen en (crisis)partners. Die verantwoordelijkheid is binnen

 

BZK bij het DCC belegd. De BZK uitdaging voor 2023 is verder vorm en inhoud te geven aan de departementale crisisstructuur en -organisatie en de aansluiting op de nationale crisisstructuur. Het plan van aanpak is gereed, als (sr) beleidsmedewerker ondersteun je de coördinator DCC om dat te realiseren.

 

Sleutels voor succes in de aanpak van een crisis zijn ‘voorbereiding’ en ‘samenwerking’. Als (sr) beleidsmedewerker crisisbeheersing draag je bij aan het ontwikkelen en actueel houden van het departementale crisisbeleid (handboeken, werkwijze, protocollen) en ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid gericht op opleiden, trainen en oefenen (OTO-beleid). Ook ben jij de adviseur crisisbeheersing op een aantal beleidsterreinen, borg je de belangen daarvan en informeer je hierover zo nodig de ambtelijke en politieke top. Daartoe onderhoud je een warm netwerk binnen en buiten het departement.

 

In deze functie werk je nauw samen met de collega’s binnen het team, de betrokken beleidsdirecties en de crisismedewerkers van de andere departementen. Je volgt de actualiteit en ontwikkelingen in het crisisdomein en signaleert tijdig wanneer een interventie nodig is. Je neemt deel aan interdepartementale overleggen en speelt een actieve rol op het moment van opschaling in de (nationale) crisisstructuur, bijvoorbeeld als adviseur crisisbeheersing, secretaris en/of informatiemanager.

 

Als onderdeel van deze functie volg je de (basis)opleidingen van de Nationale Academie voor Crisisbeheersing en neem je deel aan (inter)departementale oefeningen. Verder maak je deel uit van de piketpool (bereik- en beschikbaarheidsdienst).

 

Functie-eisen

  • Je hebt wo-werk en denkniveau
  • Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en bent omgevingsbewust
  • Je kunt goed werken onder tijdsdruk, neemt initiatief en bent resultaat gericht
  • Je haalt energie uit netwerken en coördineren en bent in staat snel tot de kern (van een advies) te komen
  • Je werkt gestructureerd en bent rolvast
  • Je bent samenwerkingsgericht (teamspeler) en kunt goed omgaan met belangentegenstellingen
  • Je bent flexibel, ook in je werktijden, kunt goed omgaan met onvoorspelbare (crisis)situaties en zoekt altijd naar oplossingen
  • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden