Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
22/05/2023
Status:
Open
Reageer voor:
30/05/2023
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

 

Het Regionaal Informatie en Expertise centrum (RIEC) Amsterdam-Amstelland zoekt per direct een: Informatie-specialist Ondersteuningsteam Amstelland (36 uur)

De Amstelland gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn) vormen samen met onze hoofdstad de regio Amsterdam-Amstelland. De regio Amsterdam-Amstelland heeft een centrale positie, met de nabijheid van Schiphol, het Noordzeekanaalgebied en de bloemenveiling. Hoewel de Amstelland gemeenten een dorps en groen karakter hebben, fungeert de regio als belangrijk logistiek en financieel knooppunt. Een internationale hotspot voor cultuur, innovatie, handel en … criminaliteit.

Deze regio is een belangrijk knooppunt in de internationale drugshandel. Drugscriminelen gebruiken excessief geweld en ronselen jongeren voor allerlei criminele klussen. De ondermijnende effecten van de drugsindustrie worden ook zichtbaar op bedrijventerreinen, in winkelstraten en in het buitengebied. Criminelen werken via dekmantelbedrijven, witwasstructuren en door het uitbuiten van kwetsbare personen aan het uitbouwen van hun imperium. Ondernemers en burgers worden hier de dupe van.

 

Over het Ondersteuningsteam Amstelland (OTA)

De vijf Amstelland gemeenten bundelen in samenwerking met het RIEC Amsterdam-Amstelland hun krachten om het zicht op ondermijnende criminaliteit in deze gemeenten sterk te verbeteren. Hiertoe richten zij een Ondersteuningsteam Amstelland (OTA) op. Dit team bestaat uit een handhavingsjurist, een informatiespecialist en …. wellicht jou! Dit team heeft primair als taak om interventies tegen ondermijnende activiteiten/ personen te faciliteren en te ondersteunen en zo de slagkracht in de aanpak van ondermijning te vergroten. En dat is ontzettend hard nodig! Bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid, het verbeteren van de gemeentelijke informatiepositie en de inzet van het bestuurlijk instrumentarium zijn essentieel in de aanpak. De ondersteuningsbehoefte en de aanpak verschilt per gemeente. Dit betekent dat het OTA wisselend en per project/ opdracht werkt voor de vijf Amstelland gemeenten.

 

Over het RIEC

Het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) Amsterdam-Amstelland is een samenwerkingsverband van gemeenten, politie, FIOD, OM, de Belastingdienst en andere partners. Samen geven wij vorm aan de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit in de regio Amsterdam- Amstelland. Wij richten ons op het verstoren van de drugseconomie door verwevenheid van onder- en bovenwereld tegen te gaan. Het RIEC Amsterdam-Amstelland is daarvoor georganiseerd als netwerk en wordt gevormd door alle partners die hierin samenwerken. Deze samenwerking wordt ondersteund en gefaciliteerd door het RIEC-bureau: een jong en gedreven team dat samenwerking hoog in het vaandel heeft staan.

 

De functie

Als informatie-specialist binnen het OTA houdt jij je bezig met het versterken van de informatiepositie op het gebied van de ondermijnende criminaliteit van en de onderlinge samenhang tussen deze informatieposities binnen de gemeenten. Door jouw werk zien we duidelijk(er) welke criminele fenomenen zich in de regio voordoen, welke keuzes gemaakt moeten worden in de aanpak en welke ondersteuning er op regionaal niveau nodig is. Jij bent verantwoordelijk voor het hele informatieproces: van het initiëren van een vraag tot het verzamelen, verwerken en verspreiden van de informatie. Je verzamelt de informatie uit verschillende gemeentelijke systemen en bronnen.

Jouw startpunt voor onderzoek zijn lokale signalen, regionaal bekende criminele fenomenen, en aanbevelingen uit rapportages elders in het land. Je verzamelt informatie over personen, subjecten en modus operandi die wijzen op ondermijning. Met jouw kennis coördineer, structureer en breng je de informatiestromen bijeen. Vervolgens interpreteer jij de verkregen informatie, en zoek je naar antwoorden op de door jou geformuleerde onderzoeksvragen. Jij bouwt en onderhoudt een (lokaal) netwerk op het gebied van integrale informatiedeling. Hierbij organiseer jij de samenwerking met de informatiespecialisten van de gemeenten en andere partners in het veiligheidsdomein en werk je daarmee samen. Je overlegt met hen om (meer) informatie te vergaren. Op deze manier krijg je een totaal beeld in je onderzoek. Uiteindelijk stel je analyses op ten behoeve van criminele fenomenen binnen de gemeenten. Je werkt vanuit de inhoud met oog voor het proces.

Als informatie-specialist schakel jij vanaf het begin met de (handhavings)juristen binnen de gemeenten en het OTA over de juridische grondslag en haalbaarheid van jouw plannen.

 

Taken

Uit de rol en de daarbij horende verantwoordelijkheden vloeien de volgende taken voort:

 • Het vergaren en verrijken van informatie ten behoeve van gemeentelijke signalen en casuïstiek;
 • Identificeren en ontsluiten van interne en externe informatiebronnen die relevant zijn in de aanpak van ondermijning;
 • Signaleren kansen en knelpunten in de informatievoorzieningen binnen en tussen de gemeenten;
 • Het adviseren over actiegericht onderzoek naar ondermijnende criminaliteit binnen fenomenen, branches of gebieden;
 • Het in kaart brengen van informatie en expertise die nodig zijn voor het beantwoorden van informatievragen;
 • Het – met oog voor de privacy - borgen en vergroten van de informatiepositie van en de onderlinge samenhang van deze informatieposities tussen de gemeenten;
 • Adviseren over innovatieve methoden voor analyse- en visualisatie.
 • Het bijdragen aan of zelf opstellen van informatieproducten en het bewaken van de voortgang van de totstandkoming daarvan;
 • Indien gevraagd verzamelen en analyseren van managementinformatie.
 • Onderhouden van contact binnen de gemeenten en andere belangrijke partners binnen het veiligheidsdomein;

 

Deze kwaliteiten en competenties neem jij mee

 • Je bent doortastend en kritisch.
 • Je vraagt goed door, je bent gestructureerd en je houdt goed overzicht in je werkzaamheden.
 • Je bent analytisch sterk: je legt gemakkelijk verbanden en bent in staat om hoofd en bijzaken van elkaar te scheiden.
 • Als echte teamplayer houd je van samenwerken om zo tot een gezamenlijk eindproduct te komen. Je past je gemakkelijk aan in een veranderende omgeving.
 • Je bent communicatief vaardig en niet bang om mensen op een opbouwende manier van feedback te voorzien.
 • Je bent initiatiefrijk – als jij ruimte voor verbetering ziet dan pak je dat op. Je bent goed geïnformeerd over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie.
 • Kennis van ondermijnende criminaliteit en relevante wet- en regelgeving (m.n. bestuurlijke instrumenten en interventiemogelijkheden) zijn onmisbaar. En natuurlijk ben jij je bewust van het belang van een integere overheid en wat dit van jou vraagt.

 

Jij beschikt over

 • Een HBO opleiding in de studierichting Integrale Veiligheidskunde, Bestuurskunde, Criminologie of daaraan verwant;
 • Aantoonbare affiniteit met vraagstukken van criminaliteitsbestrijding en integrale aanpak ondermijning;
 • Bij voorkeur kennis van de taken, bevoegdheden en werkprocessen/ informatiesystemen van gemeenten;
 • Bij voorkeur een aantal jaren werkervaring bij een RIEC of één van de convenantpartners;
 • Gevoel voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen.

 

Dit bieden we jou

 • Een unieke positie in de integrale aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.
 • Een plezierige werksfeer in een klein en gedreven team.
 • Wanneer je op dit moment bij één van de samenwerkingspartners werkzaam bent, dan bieden wij jou een plaatsing op detacheringsbasis met behoud van rechtspositie en bezoldigingsniveau. In het andere geval krijg je een tijdelijke aanstelling bij de gemeente Amsterdam (die het RIEC faciliteert met onder andere dienstverbanden).
 • Schaalniveau – Indicatie functieniveau: schaal 10 van de gemeentelijke salarisschalen (maximaal € 5.009).

 

Meer informatie

 • Start: zo spoedig mogelijk
 • Locatie: standplaats varieert van de gemeentelijke kantoren van de verschillende Amstelland gemeenten en het politiebureau de Eenhoorn aan de James Wattstraat 84, Amsterdam.
 • Aanstelling voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging.
 • Aanstelling voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging.
 • Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de procedure.
 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Melika Saaidi. Mail naar riecaa@politie.nl en wij nemen contact met je op.

Als RIEC AA geloven wij in de kracht van gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie. Denk bij diversiteit niet alleen aan geslacht, culturele achtergrond of seksuele geaardheid, maar ook aan leeftijd of arbeidsbeperking. We willen een organisatie zijn die ruimte biedt aan iedereen. Ons doel is dan ook dit nadrukkelijk te bevorderen. Wij nodigen geïnteresseerden van harte uit te solliciteren.

 

Zo solliciteer je

Heb je interesse in deze boeiende functie en herken je je in het profiel? Mail uiterlijk 31 mei 2023 je motivatie en C.V. naar riecaa@politie.nl . Je kunt je sollicitatie richten aan Job van Beekhoven, Hoofd RIEC AA. Sollicitatiegesprekken vinden begin juni plaats.