Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
03/11/2021
Status:
Open
Reageer voor:
16/11/2021
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Informatiemanager Bedrijfsvoering

Wil jij een belangrijke inhoudelijke bijdrage leveren aan de koersbepaling voor de informatievoorziening en de ICT binnen De Haagse Hogeschool? Ben jij de ervaren strategisch sparringpartner voor ons management?

 

Wat ga je precies doen?
Als informatiemanager Bedrijfsvoering ben je, samen met je collega Informatiemanager Onderwijs & Onderzoek vanuit het Informatiemanagement proces verantwoordelijk voor het ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van de huidige en toekomstige digitale informatievoorziening en de ICT voorzieningen binnen de Haagse Hogeschool.
Jouw focus hierbinnen ligt op het domein bedrijfsvoering, met daarbinnen Finance, HRM, Facilitaire Zaken en Bestuurlijke Informatievoorziening als grotere sub domeinen. Je borgt dat de processen in dit domein zo optimaal mogelijk worden ondersteund met een flexibele, toekomstgerichte informatievoorziening en IT / Infrastructuur die er voor zorgt dat de Haagse Hogeschool haar doelen kan realiseren. Je zorgt in afstemming met de (Enterprise) architecten en collega Informatiemanager er voor dat alle veranderinitiatieven passen binnen de gestelde kaders vanuit project- en architectuurkaders en ook inhoudelijk op elkaar zijn afgestemd.
Je volgt de technische en vakinhoudelijke ontwikkelingen op het vlak van informatiemanagement, informatievoorziening en IT en in het bijzonder die binnen het Hoger Onderwijs relevant zijn.
Je volgt samen met de informatiemanager Onderwijs & Onderzoek, de onderwijs innovaties en SURF innovatieprojecten naast de innovaties die binnen de Finance, HRM en Facilitaire vakgebieden plaatsvinden.
Samen met de informatiemanager Onderwijs & Onderzoek beheer, detailleer en actualiseer je de vastgestelde IT Visie op Onderwijs en innovatie. Je vertaalt deze visie, in samenhang met de vigerende beleidsplannen rondom Onderwijs en Onderzoek naar de eisen die aan de informatievoorziening binnen Bedrijfsvoering worden gesteld om op een meer flexibele en toekomstbestendige manier de ontwikkelingen binnen het Onderwijs en Onderzoek te kunnen ondersteunen.

Vanuit deze vertaling en regierol ben je als informatiemanager verantwoordelijk voor het in samenwerking met de betrokken diensten en vertegenwoordiging vanuit faculteiten opstellen en beheren van een Informatieplan Bedrijfsvoering. In dit Informatieplan worden de ambities van de Haagse Hogeschool vertaald naar de benodigde veranderinitiatieven (proces en ICT) en vastgelegd in een meerjarenplan voor de informatievoorziening.
Je bent strategisch sparringpartner voor de verschillende proceseigenaren in het domein Bedrijfsvoering, alsmede voor de (overige) managers, directeuren en beleidsadviseurs van onze faculteiten en diensten, externe stakeholders, de (strategische) leveranciers en samenwerkingspartners.
Je valt onder het CIO office, rapporteert aan de CIO en je werkt nauw samen met de informatiemanager Onderwijs & Onderzoek, portfoliomanager, Enterprise architect, de Information Security Officer en de Functionaris Gegevensbescherming. Binnen het IM-proces werk je daarnaast nauw samen met coördinatoren IPD (informatie, procesbeheer en datamanagement), met IM vertegenwoordigers in de business units en met Functioneel Beheer.

Wat zijn je belangrijkste verantwoordelijkheden?
De informatiemanager is verantwoordelijk voor de Informatievoorziening strategie binnen het domein alsmede de strategische regiefunctie:

 • Je ontwikkelt en evalueert beleid ten aanzien van informatievoorziening, informatieprocessen en informatie-architectuur binnen het domein maar ook voor de hele Haagse Hogeschool;
 • Je hebt kennis van de domein bedrijfsprocessen en je hebt zicht op en kennis van het bedrijfsbeleid binnen het domein;
 • Je hebt een actueel beeld van de ontwikkelingen, kansen en bedreigingen binnen de proces ketens in jouw domein;
 • Van daaruit doe je onderzoek naar de huidige en toekomstige eisen en wensen ten aanzien van de informatievoorziening en de ICT alsmede de beperkingen, randvoorwaarden en uitgangspunten en neemt die mee in het informatieplanningsproces;
 • Waar dat nodig is voor het opstellen of actualiseren van het Informatieplan Bedrijfsvoering of het opstellen van projectopdrachten voer je zelfstandig impactanalyses uit om de eisen en afhankelijkheden beter in kaart te brengen;
 • Je ontwikkelt en actualiseert een Informatieplan Bedrijfsvoering met daarbinnen een strategische meerjarenplan informatievoorziening en ICT
 • Je definieert en detailleert vanuit goedgekeurde veranderinitiatieven (strategische) programma’s en projecten die bijdragen aan de vernieuwingsagenda van de Haagse Hogeschool;
 • Je werkt samen met de Enterprise architect aan het opstellen van een Project Start Architectuur voor de geprioriteerde projecten;
 • Je voert de regie op alle veranderprojecten die in samenhang binnen het domein bedrijfsvoering worden gedefinieerd en uitgevoerd, je bewaakt in hoeverre het project binnen de gestelde kaders werkt en in hoeverre er afhankelijkheden zijn of ontstaan met andere Hogeschool projecten;
 • Je adviseert en ondersteunt projectmanagers en opdrachtgevers vanuit deze regie rol waar nodig om de projecten succesvol te laten zijn en bv. afhankelijkheden te managen en risico’s te beperken
 • Je werkt vanuit deze regierol nauw samen met de CIO, de informatiemanager Onderwijs en Onderzoek, de Enterprise Architect, de Portfoliomanager en de Projectcontrollers in het voorbereiden van de besluitvorming binnen de Portfolioboard en het Strategisch Overleg;
 • Je adviseert en ondersteunt de proceseigenaren bij de (innovatie van de) processen, daarbij geholpen door coördinatoren IPD (Informatiemanagement, Procesbeheer en Datamanagement) op tactisch niveau.

Hoe ziet jouw ideale profiel eruit?
Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een ervaren informatiemanager/ adviseur informatievoorziening en ICT  die veel ervaring heeft met strategische besluitvormingsprocessen. Daarbij ben je een netwerker, een verbinder die gemakkelijk contact legt met mensen, visionair, draadkrachtig en analytisch sterk.
Je kan moeiteloos acteren op het gewenste abstractie niveau (Hogeschool breed, procesniveau, informatiesysteem niveau).
Je bent iemand met een sterkte teamgeest die proactief en slagvaardig is en kansen weet te benutten en daarnaast sensitief kan handelen waar dat nodig is.

Voldoe je daarnaast aan onderstaande functie-eisen?

 • Je hebt aantoonbare ervaring als informatiemanager;
 • Je hebt ervaring met het voeren van de regie op de veranderprojecten binnen een domein;
 • Je hebt als informatiemanager ervaring met het in kaart brengen van de benodigde informatievoorziening en het opstellen van een informatieplan;
 • Je hebt als informatiemanager ervaring met het werken met procesmodellen en architectuurkaders en het realiseren van veranderingen “onder architectuur”;
 • Je bent in het bezit van een relevante afgeronde opleiding op WO niveau (minimaal Post-HBO/Master) bijvoorbeeld op het gebied van (bedrijfskundige) informatica of bestuurlijke informatievoorziening, mogelijk beschik je over een afgeronde Master of Informatiemanagement opleiding;
 • Je hebt voldoende kennis van ICT om opdrachten te kunnen geven aan ICT dienstverleners, om ICT kansen / bedreigingen en risico’s te onderkennen alsmede ICT dienstverlening te kunnen accepteren;
 • Je hebt aantoonbare kennis van de HRM en Finance processen (meest relevante sub domeinen binnen Bedrijfsvoering);
 • Kennis van CRM, Facilitaire (w.o. Inkoop en FrontOffice) processen en applicaties strekt daarbij tot aanbeveling;
 • Je hebt ervaring met strategieontwikkeling en advieswerk in een (complexe) bestuurlijke context;
 • Je hebt ervaring met ICT aanbestedingstrajecten;
 • Je hebt en onderhoudt een groot eigen netwerk met voor het domein relevante partijen en weet deze in te zetten voor de eigen rol of weet deze aantoonbaar te ontwikkelen;
 • Je beschikt over een grote klantbetrokkenheid en hebt ervaring met het verbinden van hun eisen en wensen met de organisatiedoelen;
 • Je kunt je zowel in het Nederlands als Engels uitstekend mondeling en schriftelijk uitdrukken.

Dan ontvangen we graag jouw sollicitatie voor deze vacature.

Wat bieden wij?
Een open en informele werksfeer, een team waarin de CIO en de verschillende andere collega’s elkaar aanvullen en samenwerken aan de doelen van de hogeschool, en de professionele ruimte is om je visie en ervaring in te zetten. Je collega’s zijn op dagelijkse basis bezig met het slaan van de brug tussen het geven van onderwijs, het doen van onderzoek en het leveren van passende ondersteuning  daarbij, gericht op het gezamenlijk realiseren van de veranderagenda van de hogeschool. Wij werken naast de inrichting van het Informatiemanagement proces tevens aan een ambitieus veranderprogramma om de Business- en IT veranderorganisatie op een hoger niveau te tillen. Daarnaast starten wij in september binnen Bedrijfsvoering met een traject om de nieuwe IT-visie op onderwijs en innovatie te vertalen naar de eisen voor een toekomstbestendige en flexibele  inrichting van de Bedrijfsvoering processen en een nieuw IT applicatielandschap. Bij deze vraagstellingen, die breed binnen het HO/WO spelen, kiezen wij voor een innovatieve aanpak waarbij jij als Informatiemanager een belangrijke regierol gaat invullen.  

En wat bieden we nog meer?

 • Een salaris van minimaal €5092,01 en maximaal € 6202,13 bruto per maand (schaal 13) bij een volledige werkweek.
 • Een aanstelling van 0,8 – 0,9 fte, 32 – 36 uur per week in tijdelijke dienst voor de periode van één jaar met het voornemen om dit na dat jaar om te zetten naar een vaste aanstelling


Wil je meer weten over de dienst FZIT?
De Dienst FZ&IT, waar het CIO office is gepositioneerd, levert HHs-breed geïntegreerde huisvesting- en facilitaire- en IV/IT-ondersteuning aan alle studenten, medewerkers en leidinggevenden.

Wil je meer weten over werken bij De Haagse?
Jonge mensen voorbereiden op de toekomst, dat doet De Haagse Hogeschool. We delen onze kennis en geven studenten bagage mee waarmee ze stevig in hun schoenen staan. Dat doen we met drie centrale thema’s: wereldburgerschap, internationalisering en netwerken. Studenten kunnen hierdoor bewust kijken naar de wereld om hen heen. Hun leven lang.
Als hogeschool staan we midden in de samenleving en we willen daarvan ook een afspiegeling vormen. Naast onze diversiteit aan studenten, hecht De Haagse Hogeschool waarde aan een divers personeelsbestand. De Haagse Hogeschool streeft een inclusieve campus na met een diverse studenten- én medewerkerspopulatie waarin gelijke kansen centraal staan.

Ben jij onze nieuwe collega?
Je kunt solliciteren met cv en motivatiebrief via de button op de website. Je kunt reageren tot en met 16 november 2021. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week van 23 november 2021. Op basis van het eerste gesprek kan eventueel een tweede gesprek of een assessment noodzakelijk blijken.

Wil je meer informatie?
Voor inhoudelijke informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Anja van Deijk, CIO en directeur FZIT via e-mail: a.e.vandeijk@hhs.nl
Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Daniel Heemskerk, Adviseur Resourcing, 070-445 8612 of via e-mail:vacatures@hhs.nl