Globalisering, migratie en technologische vooruitgang hebben grote veranderingen in de samenleving teweeggebracht, zowel nationaal als internationaal. Deze ontwikkelingen hebben de samenleving voor nieuwe uitdagingen gesteld op het gebied van informatietechnologie, bestuur en veiligheid. Den Haag is bij uitstek de internationale stad van Vrede, Rechtvaardigheid en Veiligheid. Daarom heeft de Haagse Hogeschool (HHS) gekozen voor 'Good Governance for a Safe World' als een van haar onderzoeksplatformen.

 

HHS wil haar rol als betrouwbare kennispartner op dit gebied, die zich midden in een internationale en dynamische omgeving bevindt, verder vormgeven door middel van zowel toegepast onderzoek als evenementen die door docenten, docenten, studenten en externe partners worden voorbereid. In samenwerking met diverse partners in de regio, zoals HSD, THAC en UPEACE, kan een stabiele en stimulerende leer- en werkomgeving worden geboden aan een diverse studentenpopulatie.

 

De focus ligt op de interdisciplinaire samenwerking met en tussen:

  • Faculteiten en studenten;
  • De overheid, internationale instellingen, het bedrijfsleven; en
  • Andere kennis- en onderzoeksinstellingen.

 

Door samen te werken kan de HHS haar rol als betrouwbare kennispartner verder vormgeven en docenten, docenten en studenten oplossingen laten bedenken voor maatschappelijke vraagstukken en problemen.

Op het gebied van security heeft de HHS het Expertisecentrum Cyber Security opgericht:

  • Kennis, inzicht en expertise op het gebied van Cyber Security opbouwen en borgen.
  • Resultaten en producten toe te passen met en voor organisaties die behoefte hebben aan deze afspraken
  • Het onderwijs in het veld te verbeteren

 

Het is voor Nederland van groot belang om de kennis en expertise op het gebied van Cyber Security te blijven ontwikkelen door het ontwikkelen van state-of-the-art trainingen en innovaties op dit gebied en het uitvoeren van onderzoek. Deze kennisinfrastructuur moet inter(nationale) overheden, bedrijven en instellingen bij elkaar brengen en netwerken vormen om te anticiperen op de uitdagingen van een snel veranderende omgeving.

 

Verwezenlijkingen

  • HHS is de enige hogeschool-instelling in Nederland die een bachelor aanbiedt die zich volledig richt op Cyber Security en een onderzoeksgroep 'Cyber Security & Safety'.
  • HHS is een van de oprichters van de Cyber Security Academy, die een 'Executive Master Cyber Security' aanbiedt en in samenwerking met wie momenteel een 'Master Cyber Security Professional' is opgezet.
  • HHS maakt deel uit van de grote IT-industrie in de Haagse regio en neemt deel aan HSD.

 

Kortom, HHS heeft een optimaal uitgangspunt om de uitdagingen van Cyber Security aan te gaan met

Good Governance for a Safe World' als een van de onderzoeksplatformen. HHS sluit perfect aan bij Den Haag als internationale stad van vrede, recht en veiligheid.

Het Expertisecentrum Cyber Security waarmee HHS direct verder invulling geeft aan de strategieën van de hogeschool op het gebied van mondiaal burgerschap en de hogeschool.

Gesloten Vacatures & Stages van De Haagse Hogeschool