Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Apeldoorn
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
08/05/2023
Status:
Open
Reageer voor:
22/05/2023
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Bij de politie maken onze mensen het verschil. Ondanks ons blauwe hart hebben we allemaal verschillende achtergronden en culturen. De Dienst Regionale Intelligence Organisatie (DRIO) Oost-Nederland zoekt een innovatieve specialist die actief invulling gaat geven aan informatiecoördinatie binnen het Intelligenceknooppunt Noord- en Oost-Gelderland (IK NOG).

 

Wat ga je doen?

Namens de DRIO ben jij in het District NOG het eerste aanspreekpunt voor jouw stakeholders. Op operationeel en tactisch niveau stel je de juiste vragen, geef je aan op welke wijze de DRIO van betekenis kan zijn, adviseer en stuur je actief op basis van onze intelligence. Je adviseert met veiligheidsbeelden, analyses, kwalitatieve rapportages en overtuigende presentaties. Met veel energie, creativiteit en flexibiliteit zet jij je dagelijks in om veiligheidsproblemen inzichtelijk te maken, om bij te dragen aan opsporingsonderzoeken en om de beste producten en resultaten na te streven met je collega's. Je coördineert de inzet van je medewerkers, waaronder de liaisons Intelligence, op de (integrale) aanpak van de veiligheidsproblematiek in je gebied. Daarbij laat je de specialisten van de DRIO als één werken voor die stakeholder.

Je bent in staat om vooruit te kijken en in te spelen op ontwikkelingen. Ook ga jij voorop in de verandering die de maatschappij en organisatie van ons vragen. Je stuurt actief op de inhoudelijke en personele veranderopgave van de gezamenlijke teams Regionale Intelligence en Intelligenceknooppunten. Je steekt operationeel graag de handen uit de mouwen. Je bent de verbindende schakel tussen het knooppunt en je teamchefs.

‘Near real time’ is de standaard voor informatiecoördinatie. Je kijkt breed naar thema’s en legt verbanden tussen de losse elementen. Je bouwt aan je netwerk en je bent in verbinding met de overige teams van de DRIO en de specialisten die daar werkzaam zijn. Je draagt actief bij aan het bouwen van een netwerkorganisatie en daarmee aan de opbouw van een goede informatiepositie. Dit alles doe je in samenwerking en afstemming met je in- en externe stakeholders. Als specialist bij het Intelligenceknooppunt NOG kun je hierbij denken aan basisteams, (district) recherches, het Openbaar Ministerie, RIEC en bestuur.

Als operationeel specialist ben je inzetbaar in opschalingssituaties. Afhankelijk van je ervaring vervul je de rol van taakverantwoordelijke intelligence of hoofd Intelligence in het SGBO. Piketdiensten horen bij deze functie. Als de operatie daarom vraagt, ben je flexibel ten aanzien van je werktijden.

 

Waar ga je werken?

De DRIO Oost-Nederland is een dynamische dienst die bestaat uit meer dan 450 medewerkers die 24/7 de politieorganisatie en haar partners voorzien van actuele intelligence. Binnen de verschillende teams van de DRIO werken medewerkers dagelijks met intelligence uit onder andere onze politiesystemen, open bronnen en op basis van menselijke bronnen. Je collega's van de DRIO werken op meerdere plekken in de eenheid, dicht bij de operationele processen van opsporing, handhaving en beleidsvorming. De werkcultuur is open, kritisch en ontwikkelgericht, met de ruimte om jezelf te zijn. De DRIO Oost-Nederland staat de komende jaren voor een ontwikkelopgave. De politie heeft namelijk de ambitie om te werken met 'state of the art' intelligence, waardoor de DRIO de komende jaren moet groeien naar een échte intelligenceorganisatie. Versterking op de aanpak van ondermijning en de digitale transformatie zijn prioriteit voor de eenheid. Vanuit de Intelligence organisatie is er een stevige ambitie om dit te doen vanuit datagedreven werken, thematische duiding en versterking van de lokale verankering. Voor de DRIO Oost-Nederland is tegelijk de grote en zeer diverse regionale context van betekenis.

Je komt te werken binnen het Intelligence Knooppunt Noord- en Oost-Gelderland van de DRIO. De politie-eenheid Oost-Nederland hecht veel waarde aan het creëren van verbinding met alle bevolkingsgroepen in de samenleving. We willen een Politie voor iedereen zijn. 

 

Wie ben jij?

We zoeken een sturende intelligencespecialist die samen met de medewerkers wil bouwen aan een werkcultuur waarin ruimte is voor ontwikkeling en plezier. De medewerkers weet je vanuit een open, positieve, toegankelijke en veilige sfeer te laten participeren en je kunt medewerkers inspireren en coachen in de doorontwikkeling in het vak en de samenwerking. Tegelijkertijd neem je positie vanuit je professionaliteit wanneer de situatie daarom vraagt. Je bent een sturende intelligencespecialist met een duidelijke visie op intelligence van de toekomst. Je bent in staat om deze veranderopgave te realiseren en durft daarin keuzes te maken.

Je bent maatschappelijk breed georiënteerd en volgt ontwikkelingen in de samenleving op de voet. Dit betekent ook dat jij zaken vanuit een divers en multicultureel perspectief kunt bekijken. Jij bent benaderbaar en kunt je verbinden met diverse achtergronden en culturen in ons werkgebied. Je bent nieuwsgierig en analytisch ben je ijzersterk. Binnen je vakgebied en specialisme weet je constructief met collega's samen te werken en ben je een volwaardige sparringpartner. Daarnaast heb je de moed om klassiek denken uit te dagen met frisse ideeën. Jij bent initiatiefrijk, gericht op vernieuwing en hebt snel in de gaten wat er nodig is. Je begrijpt als geen ander de effecten van de digitalisering in de samenleving. Je streeft ernaar om de DRIO beter en slimmer te maken.

De veranderende maatschappij en de beweging in de DRIO vragen een actieve leerhouding en de bereidheid om te veranderen. Je kunt snel schakelen tussen bijvoorbeeld analyses of informatie uit open source, behoeften concretiseren met collega's en presentaties geven. Ook heb je een goed ontwikkeld gevoel voor verschillende belangen en beschik je over een gezonde dosis kennis van de organisatie. Je communicatieve vaardigheden heb je sterk ontwikkeld en je legt gemakkelijk contacten in je netwerken. Je neemt zelf initiatief en kunt je werk goed organiseren en structureren.

Verder heb je:

  • een hbo-diploma;
  • affiniteit met intelligence en digitalisering;
  • bij voorkeur ervaring met operationele aansturing en verandermanagement.

Wat wij bieden

De standplaats is Apeldoorn. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.155,- en maximaal € 5.027,- (schaal 10 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof.

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist B, werkterrein digitale expertise.

 

Wat verder belangrijk is

  • Een veiligheidsonderzoek B maakt deel uit van de selectieprocedure.
  • Een vakinhoudelijk assessment maakt mogelijk deel uit van de selectieprocedure.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.