Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
30/07/2021
Status:
Open
Reageer voor:
05/08/2021
Uur p/wk:
38

Beschrijving:

Wat ga je doen?

Privacy is een actueel thema. Iedereen heeft er recht op, ook mensen die om welke reden dan ook landsgrenzen passeren. Een correcte uitvoering van privacyprotocollen in Europees verband is essentieel. Daaraan draag jij bij als (privacy)jurist voor de Koninklijke Marechaussee in Den Haag.

 

Je gaat werken voor ons team Future Borders dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het gelijknamige Europese programma, gericht op een goed beheer van de buitengrenzen. Hierin speelt informatie-uitwisseling een grote rol. Dat brengt automatisch privacyvraagstukken met zich mee rond registratie en gegevensopslag. De Koninklijke Marechaussee, onderdeel van het ministerie van Defensie, werkt hard aan de implementatie van de regels.

 

Als jurist/privacyspecialist ben je verantwoordelijk voor de procesmatige en beleidsmatige afstemming tussen het programma en de afdeling Juridische Zaken. Je bent intermediair en sparringpartner. Als geen ander weet je te analyseren wat de impact is van het doorvoeren en toepassen van de EU-verordeningen.

 

Je richt je kennis en juridische advisering op de gecompliceerde privacyaspecten rond registratie, opslag en beheer van gegevens die samenhangen met het toepassen van de verordeningen in het grensproces. Je levert een bijdrage aan onderzoek en redactie voor het opstellen van beleidsdocumenten en rapportages rond het betreffende beleidsterrein. Ook neem je deel aan overlegsessies bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

 

Wie zoeken we

  • Je hebt een wo-opleiding Nederlands recht gevolgd of door studie aan de Openbare Universiteit de titel ‘meester’ verdiend.
  • Je bent geslaagd voor de volgende vakken van een universitaire juridische faculteit: Militair Straf- en Tuchtrecht; Krijgsmacht en Staatsrecht; International Humanitarian Law; International Criminal Tribunals Substantive Law; International Law of Military Operations.
  • Je hebt je studie aangevuld met de cursussen International Human Rights & Humanitarian Law in Peace Operations (San Remo).
  • Je hebt een cursus vreemdelingenrecht afgerond.
  • Je hebt actieve kennis van de AVG.
  • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met het domein Schiphol.
  • Je bent resultaatgericht en van toegevoegde waarde voor ons team.

Overige arbeidsvoorwaarden

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Wie van uitdagende opdrachten in een dynamische omgeving houdt, is bij Defensie aan het juiste adres. Wij geven je het vertrouwen en de vrijheid om zelfstandig te werken. Er is ruimte voor eigen inbreng, zo draag je bij aan de verdere professionalisering van onze ICT-organisatie.

 

Defensie hecht daarnaast sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een brutotegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering.

 

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of adv-uren op te bouwen.

 

Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een ov-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

 

De organisatie Defensie, Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee, onderdeel van het ministerie van Defensie, is een politieorganisatie met een militaire status die wereldwijd inzetbaar is voor vrede en veiligheid. Ons werk bestaat grotendeels uit het uitvoeren van de taken in artikel 4 van de Politiewet 2012. Dit zijn in grote lijnen: de grenspolitietaak, bewaken en beveiligen, en internationale en militaire politietaken.

 

De afdeling Future Borders

De Europese Unie wil de buitengrenzen van Europa goed beheren. Daarom is gestart met een groot aantal activiteiten ter versterking van de informatie-uitwisseling en -voorziening rond migratie, grensmanagement, terrorisme en rechtshandhaving tussen lidstaten. Hiervoor zijn zes grensgerelateerde verordeningen uitgeschreven die alle EU-landen moeten uitvoeren. Daarnaast lopen er nationale initiatieven rond de digitalisering van passagiersprocessen, zoals de grenscontrole.

 

Programma Future Borders
Ter voorbereiding op de implementatie van de zes verordeningen en de ontwikkelingen rond de digitalisering van passagiersprocessen, zijn we in 2018 met het programma Future Borders gestart. Ons programmateam gaat verder met de realisatie van voorzieningen die passen bij onze ambitie om reizigers die de grens passeren slimmer te controleren.

 

Veranderingen aan de grens
Als antwoord op de toenemende stromen reizigers speelt Nederland in op de technologische ontwikkelingen om zowel de veiligheid als de mobiliteit te verbeteren. De digitale identiteit van reizigers krijgt in de toekomst een steeds belangrijkere rol. Moderne technologie, in combinatie met de EU-verordeningen, zorgt voor een betere informatiepositie, meer gemak voor reizigers zonder risicoprofiel, en meer focus op de reizigers met een hoog risicoprofiel. De paspoortcontrole verandert in een slimmer grensproces waarbij altijd een vorm van identiteitscontrole blijft bestaan.

Het programma Future Borders is een logisch antwoord op technische en maatschappelijke ontwikkelingen. De inzet van moderne technologie en het slimmer controleren passen bij onze visie op informatiegestuurd optreden. Tegelijkertijd heeft Future Borders effect op onze werkprocessen en de operationele werkzaamheden van collega’s in het veld die we actief en intensief bij de veranderingen betrekken.