Zoekwoorden:
Military
Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Soesterberg
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
09/11/2021
Status:
Open
Reageer voor:
28/11/2021
Uur p/wk:
38

Beschrijving:

Wat ga je doen? 

Heb jij de vereiste inspirerende managementkwaliteiten om ons Cyber Warfare & Training Center in Soesterberg verder uit te bouwen? Maak het verschil bij ons Defensie Cyber Commando in de monumentale Du Moulinkazerne. Als manager en als plaatsvervangend commandant voer je een even veelzijdige als belangrijke functie uit. 

Op de eerste plaats fungeer je als plaatsvervangend commandant van onze eenheid in Soesterberg. Minstens zo belangrijk is je managementrol bij het uitbouwen van ons Cyber Warfare & Training Center in Soesterberg tot volwaardig cyber-, kennis- en opleidingsinstituut. In deze verbindende rol ga je collega’s voor in de verdere professionalisering van de eenheid. Je stuurt de eenheid aan en fungeert als coach. Dat doe je bij groeispurts, maar ook bij groeipijnen die horen bij een relatief jonge eenheid. 

Je functie van manager / plaatsvervangend commandant is veelzijdig en kent vier werkvelden. Je stuurt de stafgroep aan, ziet toe op de kwantiteit en kwaliteit van processen, producten en resultaten, vertegenwoordigt onze eenheid, en geeft leiding aan de medewerkers van de diverse subafdelingen. 

Bij het aansturen van de stafgroep ligt veel nadruk op het verzamelen en analyseren van de opdrachten en verzoeken die binnenkomen, leidinggeven aan overleg, en het bewaken van de planning, voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden. Specifieke taken zijn verder: 

 • borgen van de naleving van voorschriften, procedures en richtlijnen; 
 • opmaken van managementrapportages rond geleverde producten en diensten en implementeren van nieuwe producten en diensten; 
 • coördineren van complexe multidisciplinaire projecten en processen, signaleren van knelpunten en doen van verbetervoorstellen. 

Als manager en plaatsvervangend commandant ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van de processen, producten en resultaten. Je stuurt de eenheid aan op het behalen van resultaten. Je zorgt onder meer voor: 

 • analyseren van processen en doorvoeren van verbetermogelijkheden; 
 • opstellen van meerjaren- en implementatieplannen, richtlijnen en procedures; 
 • afstemmen (zowel inhoudelijk als procesmatig) op de interne en externe omgeving en breed en structureel delen van kennis. 

Bij het vertegenwoordigen van ons Cyber Warfare & Training Center ligt de nadruk op netwerken. Je onderhoudt functionele in- en externe contacten, neemt deel aan overleggen en samenwerkingsverbanden, en bouwt onze in- en externe netwerken verder uit. Met als belangrijke missie: het bewerkstelligen van synergie. 

In je rol van leidinggevende aan de medewerkers van de subafdelingen zorg je voor een optimale inzet van mensen en middelen en toegekende budgetten. De nadruk ligt op nauwgezette voortgangs- en kwaliteitsbewaking. Je let erop dat we personeelsinstrumenten als de beoordelingscyclus correct en tijdig inzetten en ziet toe op het borgen en verspreiden van kennis van het cyberdomein. Een greep uit je takenpakket: 

 • invulling geven aan de hrm-verantwoordelijkheid en efficiënt inrichten van onze kennisorganisatie; 
 • sturen, coachen, ondersteunen en begeleiden van medewerkers; 
 • opzetten en onderhouden van de interne communicatie en zorgen voor gestructureerd werkoverleg. 

 

Wie zoeken we 

 • Je werkt en denkt op hbo-/wo-niveau. 
 • Je voldoet aan de Middelbare Defensie Vorming met aantoonbare ervaring en/of affiniteit met cyber. 
 • Je hebt een relevante opleidingen gevolgd of kennis opgedaan in het cyberdomein of ICT-functiegebied. 
 • Je hebt ervaring met werken bij de bestuursstaf. 
 • Je hebt ervaring met werken in een ‘joint’ omgeving en met het samenwerken met externe partners. 
 • Je bent bereid om in je vakgebied extra trainingen/opleidingen te volgen. 
 • Je kunt goed analyseren om tot oplossingen en resultaten te komen. Ook ben je bedreven in plannen en organiseren. 
 • Je legt makkelijk contacten en weet je doelen en visie helder en overtuigend te verwoorden. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

 • Salarisniveau: schaal 11 
 • Minimum salaris: €3.750 bruto per maand 
 • Maximum salaris: €5.100 bruto per maand 
 • Contractduur: voor de duur van 3 jaar 
 • Aantal uren per week: 38 
 • Plaats: Soesterberg - Du Moulinkazerne, Utrecht 

 

Overige arbeidsvoorwaarden 

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. 

De organisatie Ministerie van Defensie, Bestuursstaf 

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie. 

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 62.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen. 

De afdeling Defensie Cyber Commando, Cyber Warfare & Training Center 

Het Defensie Cyber Commando rapporteert in directe lijn aan de Commandant der Strijdkrachten en bestaat uit een commandant met commandogroep, een staf, een afdeling Cyber Operations en een Cyber Warfare & Training Center. Je verricht je werkzaamheden als manager en plaatsvervangend commandant op de Du Moulinkazerne in Soesterberg binnen ons Cyber Warfare & Training Center. 

Ons kennis- en trainingscentrum geeft richting aan alle cybervraagstukken van het ministerie van Defensie. Deze kunnen bestaan uit behoefte aan kennis rond trends, research & development, innovaties, doctrine en concepten, en opleidings- en trainingsondersteuning. Daarnaast leveren we advies en assistentie op alle expertisegebieden binnen het cyberdomein. 

Ons Cyber Warfare & Training Center is onderdeel van het Defensie Cyber Commando en geeft als Joint Organisatiedeel invulling aan de rol van kennis- en expertisecentrum en de rol van opleidings- en trainingscentrum op het gebied van (militaire) cyber. 

Vanuit die rollen zijn alle operationele commando’s en defensieonderdelen ‘klant’ van het centrum. Ook bedienen we relaties buiten Defensie. De taken variëren van het ontwikkelen, verzamelen, borgen en delen van kennis tot het organiseren van specifieke opleidingen op eigen trainingslocaties. De veelheid van producten, diensten en verschillende vormen van inzet vraagt om integrale programmering, planning en coördinatie. 

Bijzonderheden 

 • Dit is een tijdelijke functie voor de duur van drie jaar. 
 • De vacature wordt zowel in- als extern gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld voordat we de selectie uitbreiden met externe kandidaten. 
 • Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau? Houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek deel uitmaakt van de selectieprocedure. 
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 
 • Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit vooropstaan. In de Gedragscode Defensie staat hoe medewerkers van Defensie met elkaar om horen te gaan en het is de basis van wat wij onder integriteit verstaan. Wij vinden het belangrijk dat nieuwe medewerkers hiervan op de hoogte zijn. 
 • Wij zetten ons in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren. Samen kijken we dan of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.