Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Utrecht
Opleiding:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Gepubliceerd:
30/07/2021
Status:
Open
Reageer voor:
29/08/2021
Uur p/wk:
38

Beschrijving:

Medewerker Functioneel Beheer

Wat ga je doen?

Je bedient één of meerdere aandachtsgebieden. De aandachtgebieden zijn; besturen, beveiliging, communicatie, documentaire informatie, facilitair, milieu & ruimtelijke ordening, vastgoed en veiligheid. Je zal initieel worden ingezet binnen het aandachtsgebied Besturen. 

 

Werkzaamheden

1. Adviseert gevraagd en ongevraagd gebruikers over voorzieningen door:

 • het verzorgen van afstemming tussen IV-producten en diensten;
 • het adviseren bij de wensen van gebruikers bij wijziging of uitbreiding van functionaliteit en het beoordelen van de wensen op productietechnische uitvoeringsmogelijkheden, alsmede het leveren van een vertaling daarvan ten behoeve van instructies voor applicatiebeheerders die programmawijzigingen uitvoeren;
 • het verzamelen van informatie voor het opstellen van functionele specificaties, wanneer aanpassingen aan het informatiesysteem wenselijk zijn;
 • het begeleiden van de gebruikers van de onder zijn beheer zijnde applicaties en het verzorgen van instructie aan gebruikers(groepen).

2. Neemt deel aan IV projecten door:

 • het realiseren van nieuwe en aanpassingen van bestaande functionaliteiten;
 • het projectmatig uitvoeren van ingrijpende wijzigingen in het kader van exploitatie en beheer;
 • het optreden als (deel)projectleider;
 • het optreden als adviseur in projecten en trajecten die betrekking hebben op de betreffende voorzieningen.

3. Adviseert gevraagd en ongevraagd over de kwaliteit van de nieuwe en in beheer zijnde dienstverlening:

 • het adviseren van de proceseigenaar, informatiemanager, projectleider en/of behoeftesteller bij de totstandkoming en formulering van IV behoeften / projectenplannen;
 • het aansturen van het projectmatige uitvoeren van wijzigingen in het kader van exploitatie en beheer;
 • het begeleiden en coachen van de medewerkers functioneel beheer in hun werkzaamheden;
 • het geven van adviezen aan sr. Functioneel Beheerder van de aan de functionaris toegewezen aandachtsgebied(en);
 • het signaleren en bewaken van de samenhang tussen de verschillende informatiesystemen
 • zowel in beheer als daarbuiten;
 • het terugkoppelen naar de gebruikersorganisatie over de voortgang van het oplossen van
 • problemen, doorvoeren van wijzigingen, invoeren van nieuwe releases, enz.;

4. Verzorgt de planning en bewaking van de exploitatie door:

 • het voorbereiden, starten en bewaken van beheerprocessen;
 • het bewaken van de inzet, uitputting en behoefte van deze middelen;
 • het controleren, verifiëren en valideren van resultaten van ontwikkelings-, onderhouds- en
 • exploitatieprocessen;
 • het geven van uitvoering aan versiebeheer, het distribueren en ter beschikking stellen van applicaties;
 • het zorgdragen voor en actueel houden van systeem- en functionele documentatie;
 • het opstellen van beheerplannen voor de systemen.

Wie zoeken we?

Kwalificaties

 • Hbo-opleiding bij voorkeur ICT-IV;
 • Aantoonbaar kennis van de functioneel beheermethodiek volgens BiSL;
 • Kennis van ITIL;
 • Kennis van projectmanagement methodiek volgens Prince 2 Foundation;
 • Kennis van Agile en Scrum werkwijze;
 • Ervaring op het gebied van kwaliteitsborging.

Kennis, inzicht en vaardigheden

 • kennis en ervaring met het beheren van applicaties en diensten;
 • kennis en ervaring met het testen en implementeren van applicaties;
 • Kennis en ervaring met Business Intelligence;
 • vaardigheid in het onderscheiden van hoofd- en bijzaken binnen bedrijfsvoering processen;
 • vaardigheid in het projectmatig uitvoeren van werkzaamheden;
 • vaardigheid op het gebied van coördineren, organiseren, analytisch denken en pro-actief optreden;
 • vaardigheid in het analyseren van doelstellingen, wensen en behoeften van gebruikers(groepen) en het vertalen daarvan in realiseerbare functionele wijzigingen.

Competenties

 • Analyseren
 • Netwerken
 • Overtuigingskracht
 • Organisatiebewustzijn
 • Omgevingsgericht
 • Initiatief
 • Nauwkeurigheid
 • Communiceren
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgericht

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau: schaal 10
Minimum salaris: €2.750 bruto per maand
Maximum salaris: €4.400 bruto per maand
Aantal uren per week: 38
Plaats: Utrecht, Utrecht

 

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

 

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

 

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

 

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Commando DienstenCentra en de Defensie Materieel Organisatie. Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando´s (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de marechaussee, het Commando DienstenCentra (CDC) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO) lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft circa 60.000 medewerkers in dienst en is daarmee één van de grotere werkgevers van Nederland. De Defensie Materieel Organisatie voorziet de Krijgsmacht van het beste materieel en de beste informatievoorziening en ondersteunt missies en operaties 24/7.

 

Joint informatievoorzieningscommando (JIVC) is een onderdeel van DMO en is dé leverancier van IV-gerelateerde producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als ondersteunende processen. Het JIVC levert daarmee een substantiële bijdrage aan het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht. Het JIVC is tevens het kenniscentrum voor vorming van IV-beleid en bedrijfsvoering en geeft in die hoedanigheid adviezen aan beleidsmakers, opdrachtgevers en klanten. Wil je meer weten over DMO? Bekijk het volgende filmpje van DMO hier.

 

Binnen het JIVC bestaat de afdeling Bestuur & Overige Ondersteuning (BOO) en deze is samen met de andere afdelingen functionele en operationele IT dé defensieleverancier van complete systemen, applicaties, trainers en simulatoren voor de krijgsmacht in het betreffende domein. De afdeling draagt op basis van diepgaande kennis van bedrijfsvoering gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties, hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject dan wel t.b.v. een extern aan te besteden ontwikkelopdracht. De afdeling is daarnaast verantwoordelijk voor het in stand houden van deze systemen, trainers en simulatoren. De afdeling levert tevens (ook on site) support op de door de afdeling geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen.

 

Bijzonderheden

 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur. Als eerste zal de interne selectieronde gehouden worden.
 • Voor externe kandidaten geldt, afhankelijk van het kennis- en ervaringsniveau, een proeftermijn.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Wij streven er naar om uiterlijk drie weken na de sluitingsdatum contact met je op te nemen.