Zoekwoorden:
ICT, Architecture, Big Data, Information Security Management, Information analist
Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Utrecht
Opleiding:
Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
28/09/2019
Status:
Open
Reageer voor:
28/10/2019
Uur p/wk:
40

Beschrijving:

WAT GA JE DOEN?

Als medior Informatiemanager ben je de verbinder en vertaler tussen de doelen van de business en de benodigde digitale oplossingen. Samen kijk je wat er voor bepaalde innovaties en processen nodig is aan ICT oplossingen. Je legt verantwoording af over de ontwikkelde adviesproducten en –processen. Het betreft een beoordeling op kwaliteit, bruikbaarheid en realisatie van ontwikkelde adviesproducten en –processen en op afstemming daarvan op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen;

 

 

Jouw werkzaamheden zullen inhouden:

 • Het bijdragen aan de ontwikkeling van de informatiestrategie en vertaalt deze in jaarlijkse roadmaps;
 • Je ondersteunt en plant lange termijn innovaties binnen het IT-domein;
 • Het bijdragen aan een (geïntegreerd) bedrijfsbreed informatieplan en het uitvoeren daarvan;
 • Je neemt deel aan diverse overleggen;
 • Je onderhoudt goede relaties met de stakeholders. Je begrijpt hun belangen, processen en informatiebehoeften;
 • Je onderkent kansen of knelpunten voor de beleidsverantwoordelijken en vertaalt deze naar vernieuwingen in bedrijfsprocessen;
 • Identificeert en ontwikkelt nieuwe en alternatieve aanpakken voor het uitvoeren van businessactiviteiten die mogelijk zijn door de beschikbaarheid van informatietechnologie;
 • Adviseert over de (on)mogelijkheden van en gevolgen voor de informatievoorziening bij veranderingen in de beleidsdoelen en bedrijfsprocessen;
 • Bewaakt beheersingsaspecten zoals tijd/planning, kwaliteit, risico’s, budget en informatie en bewaakt en beoordeelt de voortgang van de opdrachten.

 

Het voorbereiden en –ontwikkelen van trajecten, door:

 • Het ontwikkelen en plannen van adviesproducten o.b.v. analyse, verrichten en/of beoordelen van onderzoek en rapportages;
 • Het afstemmen van ontwikkelde adviesproducten en -processen op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen;
 • Je zorgt voor besluitvorming door het inhoudelijke coördineren en procesmatig voorbereiden van het besluitvormingsproces.

 

Je zorgt voor evaluaties en monitoring, door: 

 • Het verrichten van (evaluatie)onderzoek naar effectiviteit van adviesproducten en het voorbereiden en uitvoeren hiervan; 
 • Het beheren en bijstellen van adviesproducten en aanpassing adviesprocessen.

 

Je neemt deel aan projecten, door:

 • Het voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van (deel)projecten; 
 • Het deelnemen aan grotere, complexe (beleids)projecten; 
 • Het werken onder Architectuur.

 

WIE ZOEKEN WE

 • Je hebt een HBO opleidingsniveau;
 1. Je dient op moment van solliciteren in principe in bezit zijn van het vereiste diploma of in de afrondende fase (afstudeeropdracht) zijn;
 2. Beschikt je bij sollicitatie naar een functie op hoger niveau niet over het diploma,  wordt een capaciteitentest of niveaubepaling ingezet, om op die wijze het opleidingsniveau aantoonbaar te maken.
 • Je hebt uitgebreide affiniteit/ervaring met de bedrijfsvoeringsprocessen in het Personeel of specifiek het Medische werkveld;
 • Opdrachtgeverschap (o.a. uitbesteden, contractmanagement);
 • Je kunt goed manoeuvreren in (politiek) gevoelige situaties/bestuurlijke trajecten;
 • Je bent in staat om bijeenkomsten leiden; 
 • Je hebt aantoonbare adviesvaardigheden voor ervaren adviseurs (o.a. veranderkunde, ontwerpen en (bege)leiden workshops, conferenties, feedback geven e.d.);
 • Je hebt ervaring met service georiënteerde architectuur toepassingen en met het definiëren van business rules.

 

Wensen:

 • Je hebt inhoudelijke kennis van wet en regelgeving HR;
 • Je bent bekend met nieuwe gespecialiseerde kennis van hr en digitalisering (hr analytics, big data etc.);
 • Je hebt inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein; 
 • Je bent vaardig in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen;
 • Je hebt ervaring in het tot stand brengen van adviesproducten en –processen;
 • Je bent bekent met de beleidsgebieden medisch/personeel en de medisch/personeelsprocessen van Defensie.

 

Competenties:

 • Analyseren
 • Beïnvloeden
 • Samenwerken
 • Empathisch vermogen
 • Organisatiegericht
 • Flexibel
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren. 

 

ARBEIDSVOORWAARDEN

Salarisniveau schaal 11
Minimum salaris: €3.600 bruto per maand
Maximum salaris: €4.950 bruto per maand
Dienstverband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Contractduur 2 jaar
Aantal uren per week 38
Plaats Utrecht, Utrecht

 

OVERIGE ARBEIDSVOORWAARDEN

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Wie van uitdagende opdrachten in een dynamische omgeving houdt, is bij Defensie aan het juiste adres. Wij geven je het vertrouwen en de vrijheid om zelfstandig te werken. Er is ruimte voor eigen inbreng, zo draag je bij aan de verdere professionalisering van onze ICT-organisatie.

Defensie hecht daarnaast sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

 

DE ORGANISATIE MINISTERIE VAN DEFENSIE

Het Ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).
Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft circa 50.000 medewerkers en is daarmee één van de grotere werkgevers van Nederland.

 

DE AFDELING DEFENSIE MATERIEEL ORGANISATIE JIVC/AFD POM IT/SIE PL&BITA

De afdeling POM bestaat uit een sectie Plan / Business IT alignement (plan), sectie Systeemontwikkeling / Projecten (change) en een sectie Systeemmanagement / Beheer (run). De informatiemanagers werken voor de sectie Plan / Business IT-alignement. De informatiemanagers zijn met name actief in het plan deel en zijn ondersteunend bij change en run. 
POM levert voor het P&O en medische domein onder andere een bijdrage aan de roadmap en maakt plannen per proces of onderwerp.

 

BIJZONDERHEDEN

Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.

Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

Voorwaarden aanstelling burger: Een Nederlandse nationaliteit of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Dit is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland het recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden (Een vergunning is niet nodig voor werknemers uit landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en uit Zwitserland. Voor deze landen geldt een vrij verkeer van werknemers).

 

De medewerker is bereid om de eed of belofte af te leggen.