Zoekwoorden:
research, Real Time Intelligence, Police
Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Breda
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
26/07/2022
Status:
Open
Reageer voor:
12/08/2022
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Ben jij een eigenwijze doener die beschikt over uitstekende onderzoeksvaardigheden en krijg jij er energie van om zelfstandig een project van A tot Z vorm te geven en uit te voeren? Zie jij het als een uitdaging om (wetenschappelijk) onderzoek een prominente plek te geven in de eenheid en om daarvoor een duurzame samenwerking op te bouwen met bijvoorbeeld universiteiten, hogescholen en kennisinstituten? Kom dan Team Analyse & Onderzoek in de Eenheid Zeeland-West-Brabant versterken als onderzoeker!

 

Wat ga je doen?

Als onderzoeker ben je een boegbeeld voor de intelligenceorganisatie en weet je (wetenschappelijk) onderzoek een prominente plek te geven binnen de eenheid. Om de onderzoeken uit te voeren neem je deel aan duurzame (integrale) samenwerkingsverbanden met universiteiten en andere externe partners zoals gemeenten en het Openbaar Ministerie. Je concretiseert beleid naar vakinhoudelijke adviezen en producten of benaderingswijzen voor de aanpak van veiligheidsproblematiek. Je bevordert ook de deskundigheid van het Team Analyse & Onderzoek door kennis en vaardigheden over te dragen.

 

Je houdt je bijvoorbeeld bezig met geprioriteerde thema’s zoals ondermijning en openbare orde. De inhoudelijke kaders worden onder andere gevormd door Ontwikkelagenda Intelligence, de Gezamenlijke Operationele Opdracht en de Strategische Onderzoeksagenda voor de politie. Daarnaast is er in overleg 'vrije ruimte' om onderwerpen te verkennen die minder hoog op de agenda staan, maar die wel van belang zijn voor het politiewerk.

 

Als onderzoeker werk je samen met een team of zelfstandig aan praktijkgericht (wetenschappelijk) onderzoek voor en over de politie. Daarbij leg je de link tussen de politie en wetenschap. Je doet onderzoek naar complexe regionale, nationale of grensoverschrijdende veiligheidsproblemen en je bent proactief in het signaleren of voorspellen van nieuwe of te verwachten problemen. De onderzoeksresultaten vertaal je naar de politiepraktijk en je neemt dit mee in strategische adviezen en trendnotities. Vervolgens presenteer je jouw bevindingen met overtuiging, zowel mondeling als schriftelijk. Je werkt voor en namens de Eenheid Zeeland-West-Brabant aan verschillende onderzoeksopdrachten. Je voert de opdrachten uit voor leidinggevenden, afdelingen of programma's.

 

Verder lever je oplossingen, producten en diensten en kiest specialistische methoden en technieken, en zorgt voor de borging hiervan. Je coördineert en organiseert de uitvoering van veiligheidsanalyses en coacht en begeleidt de analisten die veiligheidsanalyses maken. Je stuurt op datagedreven werken en zet netwerken op, gericht op inhoudelijke samenwerking.

 

Waar ga je werken?

Je komt binnen Eenheid Zeeland-West-Brabant te werken bij Team Analyse & Onderzoek. Het team voert, in nauwe samenwerking met het Team Business Intelligence, onderzoeken uit naar veiligheidsproblemen, zorgt voor de uitvoering van operationele analyses, veiligheidsanalyses, fenomeenonderzoek, wetenschappelijk onderzoek en netwerkgericht onderzoek. Het team doet onderzoek op het gebied van bijvoorbeeld ondermijnende criminaliteit, financieel-economische criminaliteit, of ten behoeve van de Teams Grootschalige Opsporing en cold case-zaken. Daarnaast stelt het team themagerichte veiligheidsbeelden op en voert het onderzoeken uit naar actuele en complexe veiligheidsproblemen.

 

Je kunt breed worden ingezet binnen de eenheid. De Dienst Regionale Intelligenceorganisatie (DRIO) maakt momenteel een belangrijke ontwikkeling door om van informatie- naar intelligenceorganisatie te groeien. Wij willen toekomstgericht vanuit samenwerking en op eigentijdse wijze intelligence leveren voor besluiten en interventies voor de veiligheid. Om hieraan bij te dragen wil het Team Analyse & Onderzoek de onderzoekskant gaan versterken. Daarom zijn we op zoek naar een collega die operationeel denken kan combineren met (wetenschappelijk) onderzoek en die deze kennis kan vertalen naar de uitvoeringspraktijk.

 

Wie ben jij?

Jij bent iemand met uitstekende onderzoeksvaardigheden, een vlotte schrijfstijl en goede verbale talenten. Iemand die reflectief naar zichzelf en de wereld om zich heen kan kijken en beschikt over een sterk analytisch vermogen. Politieke en maatschappelijk ontwikkelingen volg je op de voet en je herkent welke thema’s belangrijk zijn voor ons werk. Je bent in staat om je snel in te werken op diverse inhoudelijke thema’s en om de beschikbare praktijkkennis eigen te maken. Ook ben je breed inzetbaar op criminologische en maatschappelijke thema's.

Door je uitstekende organisatie skills, kun jij plannen schrijven en hier de regie op voeren. Wanneer de situatie erom vraag ben je in staat om zelf direct te sturen op resultaat. Je weet te prioriteren in een groot werkaanbod. Hierin toon je initiatief en denk je in creatieve mogelijkheden. Afstemming met in- en externe partners is hierbij noodzakelijk. Je bent een kei in netwerken, hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en kunt goed samenwerken in een team. Omdat je als onderzoeker vaak onderzoek doet naar actuele en soms politiek-gevoelige onderwerpen is het belangrijk dat je oog hebt voor politiek-bestuurlijke en interne verhoudingen. Hiervoor is een objectieve en onafhankelijke opstelling vereist.

Verder beschik je over:

 • minimaal een hbo-diploma;
 • kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekservaring;
 • kennis van het reilen en zeilen binnen de politie en heb je externe netwerken bij bijvoorbeeld onderzoeksinstituten;
 • grote interesse in en affiniteit met de volle breedte van het politiewerk.

Wat wij bieden

Je standplaats is Breda. Er is ruimte voor 1 fte. De functie is voor 36 uur per week.

Je krijgt een fantastische baan binnen een dynamische dienst en vakgebied. Je hebt veel vrijheid om je eigen keuzes te maken, maar ook draag je een stevige verantwoordelijkheid tijdens onder andere grootschalige onderzoeken, complexe veiligheidsanalyses en crisissituaties. Daarnaast zijn er goede mogelijkheden om je persoonlijke ontwikkeling verder vorm te geven.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Hier vind je alle informatie met betrekking tot de selectieprocedure, het assessment en de opleiding.

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

 

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.720,- en maximaal € 5.503,- (schaal 11 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist C.

 

Wat verder belangrijk is

 • Vanwege de vakantieperiode vinden de gesprekken pas begin september plaats.
 • Een veiligheidsonderzoek P maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Een vakinhoudelijk assessment maakt mogelijk deel uit van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.