Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Enschede
Opleiding:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Gepubliceerd:
01/09/2022
Status:
Open
Reageer voor:
09/09/2022
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Wat ga je doen?

Als operationeel expert intelligence heb je een sturende rol in het werk van de RIK-medewerkers. Jij zorgt voor een effectieve bezetting en verdeling van taken en werkzaamheden. Je stuurt op de totstandkoming van informatieproducten voor zowel de operatie als voor het beleid. Jij maakt keuzes, stelt de dagelijkse prioriteiten en zorgt dat het werk in het team wordt gedaan. Hiervoor stel je plannen van aanpak op, ben je verantwoordelijk voor de teamplanning en verricht je de coördinatie. Bij het uitvoeren van het werk laat je je leiden door wat de buitenwereld van ons vraagt. Je doet dit teambreed en door gebruik te maken van de competenties van de medewerkers. Je analyseert de uitvoering van activiteiten, initieert en adviseert over verbeteringen en stuurt bij waar nodig. Je bevordert en beoordeelt de professionaliteit van collega's en houdt voortgangs- en jaargesprekken. Je hebt een coördinerende rol over medewerkers in een ziekteverzuimtraject en rapporteert daarover naar de teamchef.

 

Het intelligencewerk stem je af met collega’s van de Dienst Regionale Informatieorganisatie (DRIO) en afnemers binnen de eenheid. Je komt met ideeën, bent scherp en blijft de vakmatige ontwikkelingen volgen. (Informatie)vraagstukken plaats je in een groter verband en een bredere context en je legt verbinding met andere vakgebieden. Hiervoor bouw je aan netwerken ten behoeve van de gezamenlijke aanpak van intelligenceactiviteiten. Je neventaken kunnen bestaan uit ovd-i diensten of als taakcommandant binnen een SGBO optreden. 

 

Piketdiensten en het werken in onregelmatigheid zijn onderdeel van het werk.

 

Waar ga je werken?

Binnen het RIK is de centrale loketvoorziening voor de eenheid en de externe partners gesitueerd. Het team voert informatiecoördinatie uit op thema’s uit de nationale en regionale intelligence-agenda. Binnen die clusters vallen ook de thema’s als openbare orde, cybercrime, voetbal, outlaw motorcycle gangs, contraterrorisme, extremisme en radicalisering. Het team vormt de verbinding tussen de eenheid en de nationale intelligenceorganisatie. Het team ontvangt, veredelt en zet informatie uit van en naar andere regionale eenheden en de Landelijke Eenheid en bijzondere opsporingsdiensten. Het team draagt als partner direct bij aan de veiligheid buiten.

 

De DRIO Oost-Nederland is een dynamische dienst die bestaat uit meer dan 450 medewerkers die 24/7 de politieorganisatie en haar partners voorzien van actuele intelligence. Binnen de verschillende teams van de DRIO werken medewerkers dagelijks met intelligence uit onder andere onze politiesystemen, open bronnen en op basis van menselijke bronnen. Je collega’s van de DRIO werken op meerdere plekken in de eenheid, dicht bij de operationele processen van opsporing, handhaving en beleidsvorming. De werkcultuur is open, inhoudelijk kritisch en ontwikkelgericht. De DRIO Oost-Nederland staat de komende jaren voor een ontwikkelopgave. De politie heeft namelijk de ambitie om te werken met state-of-the-art intelligence, waardoor de DRIO de komende jaren moet groeien naar een échte intelligenceorganisatie. Integrale samenwerking in de aanpak van ondermijning is ook kenmerkend voor de eenheid. Deze regionale context is van grote betekenis voor de ontwikkelrichting van de DRIO.

 

Wie ben jij?

Jij bent een verbinder die creatief en bevlogen bruggen bouwt en die goed onder tijdsdruk kan werken. Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor verschillende belangen en beschik je over een gezonde dosis organisatiesensitiviteit. De medewerkers in het team kun je overtuigen, coachen en meenemen in de te behalen doelen. En je zoekt actief de samenwerking binnen de eenheid en met samenwerkingspartners. Daarbij handel en communiceer je tactvol. Als volwaardig sparringpartner weet jij constructief met collega’s samen te werken. Je beschikt over voldoende empathisch vermogen bij het uitvoeren van de personeelszorg.

 

De veranderende maatschappij en de beweging in de DRIO vragen een actieve leerhouding en de bereidheid om te veranderen. Je bent dan ook maatschappelijk breed georiënteerd, nieuwsgierig en volgt ontwikkelingen in de samenleving op de voet. Je hebt de moed om klassiek denken, uit te dagen met frisse ideeën.

Ten slotte beschik je over:

  • een mbo 4-diploma*;
  • ervaring met het coördineren van werkzaamheden en met het coachen van collega’s;
  • ervaring met de politie(informatie)processen;
  • bij voorkeur ervaring met de opsporing- en/of blauwe politieprocessen.

Wat wij bieden

De standplaats is Enschede. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Hier vind je alle informatie met betrekking tot de selectieprocedure, het assessment en de opleiding.

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

 

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 2.749,- en maximaal € 4.487,- (schaal 9 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel expert intelligence.

 

Wat verder belangrijk is

  • Een veiligheidsonderzoek A en een vakinhoudelijk assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.