Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
10/05/2022
Status:
Open
Reageer voor:
20/05/2022
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Momenteel zijn nieuwsberichten over de coronacrisis, demonstraties, extreme geweldsituaties en (be)dreigingen bijna dagelijkse kost. Wil jij je daarmee bezighouden en beschik jij over een goede basiskennis van het werkveld conflict- en crisisbeheersing? Heb je affiniteit met drones en projectmatig werken? Team Crisisbeheersing van Eenheid Rotterdam zoekt nieuwe collega’s die zich specifiek bezig gaan houden met de opzet van een coördinatie-unit Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS, ook wel drones) binnen de eenheid. Deze coördinatie- unit zal namens de Eenheid Rotterdam het professioneel vliegen met drones gaan opzetten en uitvoeren.

 
 

Wat ga je doen?

Als operationeel specialist draag je bij aan handhaving van de rechtsorde door vanuit je kennis en specialisatie te adviseren over de aanpak van veiligheidsproblematiek. Daarnaast draag je bij aan beleidsontwikkeling en de implementatie van regionaal en landelijk beleid. Het doel is om een organisatie te creëren die op ieder moment, zowel gepland als ongepland, kan opschalen met onder andere drones. Jij zorgt ervoor dat de benodigde mensen en middelen op het juiste moment beschikbaar zijn. Denk onder andere aan het regelen van uitrusting en opleidingen voor bedienaars van Unmanned Aerial Vehicles (UAV) oftewel ‘drones’. Je kunt trends herkennen, brengt die actief onder de aandacht en adviseert over passende maatregelen op basis van risicoanalyses. Je overlegt regelmatig met in- en externe partners zoals de veiligheidsregio’s, het OM, de Politieacademie en Defensie. Ook zoek je actief de verbinding met andere afdelingen binnen de politie.

 

Je participeert op meerdere vakgebieden waarop het Team Crisisbeheersing actief is, maar het vakgebied waarop we momenteel in eerste instantie versterking op zoeken is de op te starten coördinatie-unit RPAS. Als operationeel specialist ben je een vraagbaak voor collega’s en partners. De deskundigheid van je collega’s in de uitvoering bevorder je door jouw specialistische kennis en vaardigheden over te dragen, bijvoorbeeld via (multidisciplinaire) opleidingen, trainingen en oefeningen. Omdat de werkzaamheden van het team voor een deel door het hele land plaatsvinden, ben je bereid om te reizen wanneer dat nodig is. Ook kan het voorkomen dat je op onregelmatige tijden ingezet wordt.

 

We zijn op zoek naar collega’s die gedurende twee jaar gaan zorgen voor de implementatie van landelijk beleid op het gebied van drones in de Eenheid Rotterdam.

 

Waar ga je werken?

Je komt in dienst bij de Afdeling Forensische Opsporing maar wordt voor de duur van twee jaar met een Tijdelijke Tewerkstelling geplaatst bij Team Crisisbeheersing van de Afdeling Regionaal Conflict- en Crisisbeheersing (RCCB) in Rotterdam. Afdeling RCCB bestaat uit het Team Surveillancehonden, Team Paraatheid, Team Bewaken en Beveiligen en Team Crisisbeheersing en geeft uitvoering aan diverse taken op het gebied van openbare orde en veiligheid. Team Crisisbeheersing (29 fte) richt zich adviserend en coördinerend op de vakgebieden crisisbeheersing, bewaken & beveiligen, evenementen & voetbal en paraatheid. Met alert op- en afschalen voorkomen we, in samenwerking met de basisteams, dat incidenten escaleren tot onhandelbare proporties. Bovendien willen we een betrouwbare (sparring)partner zijn voor partijen binnen en buiten de politie. Want als het aankomt op de beheersing van een crisis, dan is een goede samenwerking van essentieel belang. Ons team vormt het knooppunt van waaruit opschalingprocessen op het gebied van conflict- en crisisbeheersing worden gecoördineerd.

 

Wie ben jij?

Samenwerken, communiceren, organiseren en verbinding zoeken, deze kernkwaliteiten van een operationeel specialist bij het Team Crisisbeheersing zijn jou op het lijf geschreven. Je hebt een frisse blik en je kunt gestructureerd en projectmatig werken. Verder ben je in staat om snel te schakelen op basis van actuele ontwikkelingen. Je hebt een goede basiskennis van het werkveld conflict- en crisisbeheersing, maar vooral op het gebied van techniek, drones en projectmanagement. Je bent alert op nieuwe informatie, kunt trends signaleren en speelt daar gericht op in. Daarbij ben je in staat om ‘outside the box’ te denken en om analyses om te zetten naar concrete adviezen en oplossingen.

 

Je bent zelfstandig, maar kunt ook goed samenwerken binnen het team en met de partners daarbuiten. Je bouwt en onderhoudt een relevant netwerk waarin je je gemakkelijk beweegt. Zowel mondeling als schriftelijk kun jij je goed uitdrukken en je bent in staat om goed onderbouwd je mening te geven. Je leeft je in en bent assertief waar nodig. Ook kun je goed omgaan met de afhankelijkheden binnen en buiten de organisatie.

 

Verder heb jij:

  • een hbo-diploma;
  • bij voorkeur ervaring met projectmanagement;
  • bij voorkeur ervaring met het (professioneel) vliegen met drones.

 

Wat wij bieden

De standplaats is Rotterdam. Er is ruimte voor 2 fte. Het betreft een tijdelijke functie voor maximaal twee jaar voor 36 uur per week.

 

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. 

 

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

 

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 2.596,- en maximaal € 4.299,- (schaal 9 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof.

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist A.

  

Wat verder belangrijk is

  • Een betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.