Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
25/04/2022
Status:
Open
Reageer voor:
07/05/2022
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Als MT-lid DRC ben je verantwoordelijk voor de afdeling bestaande uit circa 15 fte exclusief de DRC-medewerkers die voor DGO werken. Over de organisatie van hun p-zorg vindt nog met DGO overleg plaats. De afdeling bestaat uit twee clusters: het cluster Generieke opsporing en vervolging en het cluster met specifieke onderwerpen waaronder discriminatie, wapens en veilige publieke taak. Beide clusters zijn van belang voor de strategische positionering van DRC. Jouw opgave is om de lange termijn lijnen uit te zetten, waarbij je altijd in staat bent om op de korte termijn-dynamiek te anticiperen.
Het brede beleidsterrein (zowel nationaal als internationaal) in combinatie met de beperkte capaciteit vraagt om scherpe keuzes en zakelijk pragmatisme.

 

Als plaatsvervangend directeur vervang je de directeur DRC bij haar verhindering, neem je aan enkele directeursoverleggen deel en lever je een pro-actieve bijdrage aan de strategische positionering en verdere doorontwikkeling van de directie. Daarnaast coördineer je de internationale inzet voor het DGRR en neem je waar nodig deel aan internationale gremia. De internationale opgave van DGRR, en daarbinnen van DRC, vraagt om een doorontwikkeling.

 

Het cluster Generieke opsporing en vervolging gaat over de brede politiek-bestuurlijk verantwoordelijkheid die DRC heeft in het opsporingsdomein. In dit cluster zitten directie-brede opgaven zoals kennis en strategie, het generieke opdrachtgeverschap voor de aan DRC verbonden organisaties zoals de KMAR, douane, Politie. Ook behartigt het cluster het belangrijke account Openbaar Ministerie. Tevens zit in dit cluster de internationale en Europese verantwoordelijkheid met betrekking tot dossiers zoals Eurojust, Europol, het Europees bureau voor fraudebestrijding en internationale uitwisseling van strafvorderlijke gegevens alsmede strafvorderlijke bevoegdheden en opgaven zoals DNA, ANPR (kentekenherkenning) alsmede de bijzondere opsporingsbevoegdheden. Het tweede cluster is belast met enkele specifieke onderwerpen zoals legale en illegale wapens en opgaven die gaan over veilige publieke taak en discriminatie. Het zijn dossiers die maatschappelijk een grote impact hebben en daardoor veel politieke aandacht krijgen.

 

Functie-eisen

Je werkt graag samen vanuit de overtuiging dat je samen verder komt. Dat doe je in de interdepartementale verhoudingen, met collega’s binnen JenV, partners in de strafrechtketen en daarbuiten en als lid van het MT DRC. In combinatie met een opgavegerichte benadering vraagt dit om focus en flexibiliteit. Als MT-lid en plaatsvervangend directeur neem je in de breedte verantwoordelijkheid en ben je in staat om met een strategische blik naar de directie en de omgeving te kijken. Je verdiept je in hoe het beleid uitwerkt in de praktijk, je onderhoudt je netwerk en neemt de blik van buiten mee naar binnen. Je kent het politiek-bestuurlijke speelveld goed en je staat stevig in je schoenen, waardoor je ook bij flinke weerstand of politieke hectiek koers kan houden. Je bent daarbij in staat om met behoud van de goede relatie een confrontatie aan te gaan en die tot een gedragen oplossing te brengen.

 

Je bent een ervaren leidinggevende die met visie stuurt op hoofdlijnen en richting en ruimte geeft aan medewerkers, die je daartegenover resultaat en rekenschap vraagt. Tegelijkertijd voel je goed aan wanneer je de regie moet pakken of zelf als adviseur van de minister dient op te treden. Je bent stressbestendig en je brengt rust door duidelijke keuzes te maken, ook in periodes van hoge werkdruk, waarbij je medewerkers duidelijk sturing geeft zonder de langere termijn en het welzijn en de ontwikkeling van de mensen uit het oog te verliezen. Vanuit organisatieontwikkelingsperspectief lever je bovendien een bijdrage aan het doorontwikkelen van de directie en stimuleer je experimenteren, leren en innoveren.

 

Je hebt affiniteit met internationale vraagstukken en ziet het als een uitdaging de directie en DG-brede internationale portefeuille verder te ontwikkelen. In het internationale domein weet je met de nodige flair en waar nodig diplomatie, maar tegelijkertijd met duidelijke keuzes/prioritering en zakelijkheid, de Nederlandse inzet te behartigen. Je beschikt dan ook over sterke en verscheidene netwerk- en beïnvloedingsvaardigheden.

 

Dit vraagt van het nieuwe MT-lid in ieder geval:

• Academisch werk- en denkniveau en strategisch vermogen;
• Ruime leidinggevende ervaring en ervaring met directiebreed verantwoordelijkheid nemen;
• Ervaring met beleidsprocessen in een politiek-bestuurlijke context;
• Ervaring met het adviseren en ondersteunen van bewindspersonen en de ambtelijke leiding;
• Affiniteit met internationale werkzaamheden.


Iedereen is anders, en juist de verschillen in mensen helpen ons om een nog beter DRC te zijn. Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent!

 

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 

Bijzonderheden

Wat bieden we?

De kans om op politiek-bestuurlijk niveau te werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving.
Leiding te geven aan bevlogen en professionele medewerkers.


Gezamenlijk met jouw MT-collega’s sturing te geven aan een directie met betekenisvolle opgaven in het hart van justitie.

Vast Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

 

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief JenV


Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.


Publiek leiderschap
Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

 

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:
• onze Visie op publiek leiderschap;
• de criteria voor de Algemene Bestuursdienst;
• het profiel van een ABD'er.


Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

 

Solliciteren
Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag in PDF per e-mail.
Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 203-22 naar e-mail: wervingenselectieABD-JenV@minjenv.nl