Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
19/01/2022
Status:
Open
Reageer voor:
02/02/2022
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Weet jij alles van privacywetgeving en kun jij deze kennis toepassen op het politiewerk? Ter versterking van het Team Bestuursondersteuning zoekt de Eenheid Amsterdam een privacyfunctionaris voor een adviserende en toezichthoudende taak ten aanzien van de Wet politiegegevens.

 

Wat ga je doen?

Als privacyfunctionaris signaleer je risico's en knelpunten op het gebied van verwerking en verstrekking van politiegegevens en ben je verantwoordelijk voor het aandragen van oplossingen hiervoor. Vooral toetsing en advisering binnen het juridisch domein van het verstrekkingenregime van politiegegevens aan derden is een belangrijk onderdeel van je functie. Naast de Wet politiegegevens (Wpg), behandel je ook vragen op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierbij kun je denken aan vragen vanuit de Afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) over alle gegevens die daar verwerkt worden binnen de administratie van klachten. Een ander voorbeeld van een vraag die aan jou kan worden voorgelegd is of de gegevens vanuit het toegangscontrolesysteem gebruikt mogen worden binnen een disciplinair traject.

 

Je geeft de verantwoordelijken (gevraagd en ongevraagd) advies over de verwerking van politiegegevens en persoonsgegevens en je maakt jaarlijks een verslag op van je bevindingen. Daarnaast houd je toezicht op de naleving van de AVG en Wpg en geef je hier advies over. Je bouwt en onderhoudt een vakinhoudelijk netwerk en je neemt deel aan regionaal en landelijk privacyoverleg. Tenslotte bevorder je de deskundigheid en vakvolwassenheid van collega's door je specialisatie, kennis en vaardigheden aan hen over te dragen.

 

Waar ga je werken?

De staf van de Eenheid Amsterdam bestaat uit de afdelingen Politieprofessie & Allianties, Control, Bestuursondersteuning, Veiligheid, Integriteit en Klachten en Communicatie. De staf ondersteunt en adviseert de eenheidsleiding en operatie in hun verantwoordelijkheid. Jij gaat werken voor de Afdeling Bestuursondersteuning, die weer is opgedeeld in de onderdelen Bestuurszaken, Juridische Zaken en Kabinet & Protocol. Als privacyfunctionaris maak je deel uit van Juridische Zaken. Je werkt nauw samen met de privacyjurist en de medewerkers van de Privacydesk. De Afdeling Bestuursondersteuning biedt in brede zin primaire ondersteuning aan de eenheid en de eenheidsleiding. De afdeling bestaat uit 36 fte.

 

Wie ben jij?

Jij staat stevig in je schoenen en ook onder hoge druk weet je de juiste afwegingen te maken. Mogelijke risico's en knelpunten herken je in een vroeg stadium. Analytisch ben je sterk. Zowel op strategisch als operationeel niveau beschik je over goede adviesvaardigheden. Je kunt je schriftelijk en mondeling goed uitdrukken en weet anderen te overtuigen. Verder heb je een hoge mate van zelfstandigheid. Je bent alert op nieuwe informatie, toont initiatief en bent klantgericht. Je kunt goed samenwerken en draagt kennis en vaardigheden graag over. Ook beschik je over een goed ontwikkelde organisatiesensitiviteit en heb je oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

 

Verder beschik je over:

  • een hbo-diploma in een juridische richting;
  • kennis van en ervaring met de privacywetgeving en de Wet bestuursrecht;
  • actuele kennis van de Wet politiegegevens;
  • kennis van en werkervaring in het juridisch werkveld en de automatisering.

 

Wat wij bieden

De standplaats is Amsterdam, Elandsgracht 117. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren wordt de aanstelling na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

 

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 2.903,- en maximaal € 4.685,- (schaal 10 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof.

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is bedrijfsvoeringspecialist B, gewaardeerd in schaal 10 Bbp.

  

Wat verder belangrijk is

  • Een veiligheidsonderzoek P maakt deel uit van de selectieprocedure.
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.