Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Doctorate/PhD (EQF 8), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
09/11/2022
Status:
Open
Reageer voor:
19/11/2022
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Functie­omschrijving

Het AI-team bij het ministerie van Justitie en Veiligheid helpt het JenV-domein met het stimuleren van en ontwikkelen van beleid voor verantwoorde artificiële intelligentie. Help jij mee met het sterk maken van JenV in deze digitaliseringstrend?

Wil je JenV-organisaties helpen bij het verder opbouwen van kennis en expertise over verantwoorde toepassing van algoritmen/AI? Heb je kennis van digitaliseringsethiek, een visie op verantwoorde digitalisering en brede ervaring met het leiden van projecten voor het implementeren van beleid en uitvoering? Dan zijn we op zoek naar jou.

De toepassing van AI/algoritmen biedt kansen om maatschappelijke problemen aan te pakken en dienstverlening te verbeteren, maar er zijn ook risico’s. Grondrechten en publieke waarden moeten beschermd worden en er is behoefte aan meer transparantie. Op Europees niveau wordt gewerkt aan een AI-verordening en nationaal zijn er diverse instrumenten om overheden te helpen bij een verantwoorde toepassing, waaronder de impact assessment mensenrechten algoritmen. Ook JenV werkt hieraan en wil er de komende tijd een extra impuls aan geven. In het kader van de JenV brede werkagenda werk aan uitvoering wordt een project opgestart om (uitvoerings)organisaties in het JenV domein te helpen met het versterken van de transparantie op het gebied van algoritmen. Daartoe is het doel om de komende jaren in uitvoeringsorganisaties algoritmeregisters te hebben ingericht, die gelinkt zijn naar een centraal register. Je bouwt de pilot die hierop ziet uit.

Wat doen we als AI-team?
Je komt te werken in het beleidsteam Artificiële Intelligentie. Dit team bestaat uit zo’n 10 collega’s en is in 2020 opgericht. Het zorgt ervoor dat JenV met inhoudelijk gezag zichtbaar is in de nationale en internationale beleidsontwikkeling op het gebied van AI en in het eigen domein. Daarnaast voert het team de AI-strategie voor JenV uit zodat organisaties in het JenV-domein sterke spelers op AI worden en ontwikkelt deze door. Dit doen we met oog voor de problemen die nog moeten komen, maar wendbaar laten we ook snel concrete resultaten zien. De verantwoordelijkheid ligt laag in de organisatie bij zelfstandig werkende professionals. Samen met je collega’s in het team maak je de missie van JenV op AI waar. Deze bestaat uit vier onderdelen:

 • Betere benutting potentie AI
 • Verantwoorde toepassing AI inbedden
 • Kennisniveau AI omhoog brengen
 • Beter voorbereid zijn op AI-incidenten

Het team werkt actief samen met andere departementen en is nauw verbonden met de rest van de JenV-organisatie. Zo kunnen we de verbinding maken tussen beleid en uitvoering. Het AI-team werkt “dienend waar het kan en richtinggevend waar nodig, maar altijd in verbinding”. Alle teamleden hebben kennis van AI/ algoritmen, maar we mobiliseren ook extra AI-kennis door nauwe contacten met experts in onze omgeving. In het AI-team is diversiteit een centraal uitgangspunt. Juist gelet op de bias die bij AI altijd op de loer ligt, is diversiteit van extra belang.

Wat zoeken wij in jou?
Je bent verbindend, resultaatgericht, hebt ervaring met de toepassing van algoritmen in de praktijk en kan makkelijk schakelen tussen inhoud en proces. Je hebt affiniteit met technologie en kennis van de mogelijkheden en risico’s van artificiële intelligentie. Je hebt een passie voor digitaliseringsethiek en verantwoord datagebruik en combineert dit met ruime ervaring op het snijvlak van beleid en uitvoering, bij voorkeur binnen het justitie en veiligheidsdomein.

Je bent verantwoordelijk voor de opzet en uitwerking van het project voor de invoering van algoritmeregisters bij JenV organisaties en vormt samen met een beleidsmedewerker het projectteam. Je zoekt daarvoor de verbinding met collega’s van uitvoeringsorganisaties in het JenV domein, waaronder het CJIB, de politie, NFI, Justid, IND, etc. Je hebt oog voor de behoeften en knelpunten in uitvoeringspraktijk en draagt bij aan de versterking van samenwerking tussen uitvoering en beleid. Je fungeert ook als vraagbaak/aanspreekpunt op het thema data en digitaliseringsethiek. Tevens ben je in staat de lessen uit de praktijk terug te leggen bij beleidspartners binnen JenV en in te brengen in interdepartementale overleggen. In voorkomende gevallen help je bij het voorbereiden van overleggen op het niveau van directeuren, directeuren-generaal en bewindspersonen, nationaal en internationaal. Je werkt graag in een dynamische omgeving, waarbij je snel schakelt en proactief inspeelt op diverse ontwikkelingen. Je bent besluitvaardig en in staat projectmatig samen te werken met partners in verschillende organisatieonderdelen. Ook ben je goed in het uitdragen van beleid en het geven van presentaties.
Er wordt verwacht dat je meedoet aan korte trainingen om inhoudelijk bij te blijven op het thema AI. Als lid van het AI-team ben je resultaatgericht, politiek-bestuurlijk sensitief, verbindend, flexibel en initiatiefrijk.

Ben jij de persoon wij zoeken? Solliciteer dan nu.

 

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma op het gebied van privacy/gegevensbescherming, data-ethiek of een andere relevante academische richting
 • Je bent een breed ontwikkelde projectleider met meerdere jaren werkervaring en bent bekend met diverse projectmanagementmethoden
 • Bij voorkeur heb je werkervaring bij een uitvoeringsorganisatie en kennis van digitaliseringsethiek en data en algoritmen in de praktijk
 • Je bent in staat om partijen binnen en buiten de organisatie te verbinden en veranderingen door te voeren
 • Je hebt ervaring met departementale en politieke processen
 • Je denkt analytisch en anticipeert snel op veranderende situaties en bent daarin besluitvaardig
 • Je begrijpt hoe wet- en regelgeving tot stand komt en kan hierbij de vertaling naar de praktijk maken
 • Je kan makkelijk schakelen tussen inhoud en proces
 • Je bloeit op in omgevingen waar nog niet alles precies is uitgewerkt
 • Je werkt graag samen met collega’s, wil jezelf altijd blijven ontwikkelen en bent daarin een voorbeeld voor collega’s
 • Je hebt oog voor onze buitenwereld, of dat nu bedrijfsleven, ngo’s of wetenschap zijn, waarbij het perspectief van de burger centraal staat

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveauschaal 13
 • Maand­salarisMin €4.551 – Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verbandArbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur3 jaar, detachering behoort ook tot de mogelijkheden
 • Minimaal aantal uren per week36
 • Maximaal aantal uren per week36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.