Zoekwoorden:
Social work
Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
11/01/2022
Status:
Open
Reageer voor:
23/01/2022
Uur p/wk:
32

Beschrijving:

In het kort

 • Bij het Actiecentrum Veiligheid en Zorg zijn verschillende integrale programma’s ondergebracht. Binnen het samenwerkingsverband AcVZ werken partners samen aan casuïstiek op het snijvlak van veiligheid, zorg en het sociaal domein. Er zijn hiervoor verschillende ( persoonsgerichte) programma’s zoals de Top600, Top400, Detentie & Terugkeer, de Integrale Persoonsgerichte Aanpak Radicalisering Weerbare Mensen Weerbare Wijken met onder andere maatregel Aanpak Doorgroeiers, Seksuele Intimidatie en  Seksueel Geweld.
 • De aanpak Verwarde Verdachten en Regionale Aanpak Overlastveelplegers. Alle programma’s zijn gericht op recidivevermindering (bij daders) door gedragsverandering en/of het beschermen van slachtoffers van geweld, overlast en intimidatie door middel van een persoonsgerichte aanpak.
 • We zijn op zoek naar een regisseur Veiligheid en Zorg die primair wordt ingezet voor de integrale persoonsgerichte aanpakken Top 600 en Top400, maar daarnaast breed inzetbaar is binnen de programma’s van het AcVZ

 

Zo draag je bij aan de gemeente Amsterdam

 • Als regisseur heb je een cruciale positie en ben je verantwoordelijk voor een integrale (persoonsgerichte) aanpak, op complexe problematiek op het snijvlak van Veiligheid, Zorg en Sociaal Domein. Tevens zorg je voor een versterking van de verbinding tussen veiligheid, zorg en het sociaal domein.
  Je pakt een neutrale rol en gebruikt je eigen expertise, maar deze is niet per se leidend. Je voert namelijk regie op het gehele proces op het snijvlak van veiligheid, zorg en sociaal domein.
 • Het vak van regie is een specialisme. Je moet met kennis van zaken, met lef en met tact, en met en met een groot netwerk (dat jou goed weet te vinden), in staat zijn resultaten te behalen zonder dat je formeel doorzettingsmacht hebt. Het gaat om kennis van de specifieke problematiek binnen de doelgroep van de verschillende aanpakken Top600 en Top400 maar vooral ook om competenties. Verbindend gezag, kunnen denken in scenario’s, weten wanneer je expertise moet inschakelen, wanneer je moet opschalen, verantwoordelijkheid nemen waar geen taak ligt en tegelijkertijd geen verantwoordelijkheden van anderen overnemen.
 • Het spanningsveld waarbinnen organisaties, op het snijvlak van veiligheid, zorg en sociaal domein, werken is voor jou bekend. Je bent in staat om met de middelen die je tot je beschikking hebt én samen met de betrokken (of te betrekken) professionals tot innovatieve en creatieve oplossingen te komen en/of een doorbraak te realiseren.
  Je bent je bewust van de omgeving, het krachtenveld tussen de betrokken professionals en past het overstijgend handelen (buiten de emoties van conflict blijven) toe. Op het juiste moment breng je de professionals in stelling, stuurt en voert regie (zonder macht, maar met overtuiging en lef). Je bent in staat om in complexe situaties en vanuit een optimale informatiepositie het overzicht te krijgen en te houden.
 • Als geen ander weet je de juiste vragen te stellen aan de juiste mensen en je neemt geen genoegen met ‘nee, dat kan niet’ of ‘dat doen we nooit’. Je zet door, ook als plan B (of C) zelfs niet werkt, je zet een stap extra. En je laat je bij tegenslag niet uit het veld slaan. Je blijft met betrokken professionals zoeken naar andere mogelijkheden of je escaleert.
  Je speelt snel en adequaat in op ontwikkelingen met betrokken professionals, dit zit in je natuurlijke aard. Kijkt vooruit en anticipeert op mogelijke kansen of bedreigingen. Je bent nieuwsgierig, stressbestendig, leergierig en op gericht om goed op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen.

 

Dit doe je op een gemiddelde werkdag

 • Stelt de persoon , zijn sociale omgeving en netwerk en de casus centraal en houdt overzicht via de benodige interventies van betrokken professionals;
 • Formuleert samen met de betrokken professionals een visie op de casus en doelen voor de korte en de lange termijn;
 • Stelt met betrokken professionals een plan van aanpak op met als gezamenlijk doelen gedragsverandering (verminderen van criminaliteit), verbeteren (toekomst)perspectief en voorkomen van doorstroom van broertjes en zusjes;
 • Voert regie op een resultaatgerichte uitvoering van het plan;
 • Stuurt op tijd bij (integraal) en heeft met betrokken professionals plan B (en C) klaarliggen;
 • Vraagt tijdig hulp als interventies vastlopen en als er geen eenduidigheid is over richting, de regisseur heeft geen doorzettingsmacht;
 • Neemt regelmatig afstand van de problematiek om te reflecteren op proces;
 • Houdt de voortgang bij via het registratiesysteem van het betreffende programma;
 • Draagt zorg voor een zorgvuldige registratie en goede dossieropbouw met het oog op eventuele (civiel-, straf-, of bestuurs) rechtelijke afhandeling van een casus;
 • Legt inhoudelijk verantwoording af aan de Teamleider regisseurs AcVZ;
 • Brengt en houdt kennis en expertise op peil door trainingen te volgen die geboden worden in het kader van de programma vakontwikkeling AcVZ.

 

Daar komt bij dat:
Om dit vak goed uit te kunnen oefenen is het van belang dat een regisseur stevig in zijn of haar schoenen staat bij tegengestelde en/of zakelijke belangen. Je bent gemotiveerd en beschikt over de juiste competenties. Het betreft een baan waar flexibele werktijden worden gehanteerd, waarbij je soms ook bereikbaar bent buiten kantoortijden.

 

Dicht bij de Amsterdammers

Werken voor Amsterdam betekent werken voor ruim 850.000 Amsterdammers. We zorgen ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam doen we met zo’n 19.000 verschillende collega’s. Die zichzelf steeds weer uitdagen en zich ontwikkelen, om samen met de Amsterdammers het beste voor de stad te doen. Samen, met trots en vooral met hart voor de stad.

Het AcVZ is één van de dertig Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland voor de aanpak van complexe casuïstiek op het snijvlak van veiligheid en zorg en/of sociaal domein. Het AcVZ is een regionaal samenwerkingsverband van tientallen organisaties, van politie tot jeugdbescherming, van de reclassering tot de GGZ en GGD. Vanuit de gedachte dat regie als 'cement tussen de stenen' een essentiële schakel is bij een persoonsgerichte aanpak waarbij vele straf- en zorgpartners samenwerken. Focus, regie, monitoring en het signaleren en adresseren van systeemfouten zijn kernwoorden bij deze integrale aanpak.


Bij het AcVZ zijn verschillende integrale programma's ondergebracht, waaronder de Top600/Top400, Detentie & Terugkeer en het programma Drugs/Weerbaar Amsterdam. Elke aanpak is altijd een samenwerking op maat, met als doel voor de persoon in kwestie een gedragsverandering voor langere tijd: minder recidive, beter perspectief en geen negatieve invloed (meer) op minderjarigen in zijn/haar omgeving.


Het voeren van regie op complexe problemen op het snijvlak van veiligheid, zorg en sociaal domein is de core business van het AcVZ. In alle programma’s en activiteiten van het AcVZ staat (een vorm van) regie centraal.


Onze netwerkorganisatie (AcVZ) is beheersmatig opgehangen bij de directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV). De directie OOV stuurt vanuit de gemeente onder meer op het Amsterdamse Veiligheidsplan, crises en grote evenementen en versterkt de brugfunctie met partners in de regio. OOV bestaat uit vier domeinen/afdelingen: Bestuurlijke Maatregelen en Gebieden, Amsterdamse Aanpak Ondermijning, Crisis- en Incidentbeheersing en Integrale Persoonsgerichte Aanpak (AcVZ). OOV heeft als belangrijkste taak de burgemeester professioneel te bedienen door ondersteuning en advies te geven op de vier domeinen/afdelingen.

 

Wil je nog meer weten over werken bij gemeente Amsterdam? We laten graag onze medewerkers aan het woord: verhalen van onze medewerkers.

 

Dit breng je mee

Al onze collega’s verschillen. In functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Daar zijn we trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. Voor deze functie zien we ook graag:

 • Hbo werk- en denkniveau;
 • Ervaring in de samenwerking met verschillende organisaties op het gebied van veiligheid, zorg en sociaal domein;
 • Ervaring met regievoering op en/of monitoren van een aanpak en verloop van casussen/dossiers binnen een politiek/bestuurlijke context en inzicht in politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen;
 • Enige ervaring met het opbouwen en onderhouden van een voor de functie relevante netwerk;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Een flexibele werkhouding.

 

Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Als regisseur Veiligheid en Zorg kom je ons 32 uur per week versterken en kun je rekenen op:

 • Een bruto maandsalaris tussen € 3.277,- en € 4.831,- (schaal 10A) op basis van een 36-urige werkweek.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid op vast contract indien je nog niet in dienst bent bij gemeente Amsterdam.
 • Als je reeds in (vaste) dienst bent van de gemeente Amsterdam zal er sprake zijn van een tijdelijke detachering.
 • Interne vacatures zijn opengesteld voor gemeentepersoneel en uitzendkrachten die minimaal 6 maanden achtereenvolgens voor de gemeente Amsterdam werken. Op externe vacatures kan iedereen solliciteren
 • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Met onze interne expertise voor algemene opleidingen, maatwerkontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk kan je jezelf blijven uitdagen.
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw, extra verlofdagen.
 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt.
 • Flexibiliteit als het gaat om je werktijden en -plek. Met de Amsterdamse Digitale Werkplek kan je inloggen waar én wanneer je wilt.
 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.
 • Een mobiele telefoon.
 • Hybride werken: de gemeente Amsterdam is gestart met hybride werken. Dit betekent voor jou dat je desgewenst deels thuis en deels op kantoor werkt, afhankelijk van je werkzaamheden. Je mag thuiswerkmiddelen aanvragen om je werkplek thuis arbo conform in te richten. Reiskosten worden deels vergoed indien je reist naar je werklocatie. Een thuiswerkvergoeding is onderdeel van de lopende cao-onderhandelingen.

 

Heb je nog vragen?

Over de functie kun je Joyce Hudepohl, adviseur AcVZ, benaderen via  j.hudepohl@amsterdam.nl of op 020-5522532.

 

Solliciteren naar deze baan

 • De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn van 23 januari 2022 en duurt gemiddeld 3 tot 6 weken;
 • Zien we onvoldoende raakvlakken, dan ontvang je een e-mail;
 • In verband met de richtlijnen van het RIVM werken onze collega’s zoveel mogelijk thuis. Als je uitgenodigd wordt voor een eerste gesprek, dan plannen we een videogesprek met je in. Wij nemen contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt. Eventueel volgt een tweede gesprek;
 • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure;
 • Elke collega die ons komt versterken moet een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanleveren;
 • Wil je de vacaturetekst nog eens nalezen? Sla deze dan op want na de sluitingstermijn is de tekst niet meer zichtbaar.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

 

Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we niet in behandeling.