Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
27/12/2022
Status:
Open
Reageer voor:
19/01/2023
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Ben jij de datagedreven professional die de politie kan helpen bij de verdere ontwikkelingen van de datastrategie en heb je kennis van nieuwe technologieën? De Gegevensautoriteit van de politie zoekt een senior adviseur datamanagement. Kom jij ons versterken?

 

Wat ga je doen?

De politie heeft onlangs haar datastrategie voor de komende jaren vastgesteld. De datastrategie geeft invulling aan de ambitie van de politie om het werk nog meer datagedreven te maken. Dat betekent dat het werk van de politie verandert: meer analytisch, meer kennis van data en hoe er met data omgegaan moet worden. Dit is iets wat consequenties heeft voor de hele organisatie. Het vraagt om maatregelen en technologie om met grote hoeveelheden data om te gaan en van daaruit relevante en bruikbare producten te maken voor de veiligheid van Nederland. Daarnaast ziet de politie verschillende nieuwe (Europese) wetten en regels en technologieën op zich af komen die vragen om duiding voor de organisatie en heldere beleidskaders.

 

Als senior adviseur datamanagement  zorg je ervoor dat de lijnen uit de datastrategie van de politie verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Afhankelijk van je schaal definieer je hiervoor eventueel een landelijke koers en strategie. Je stelt besluitwaardige beleidsdocumenten op en adviseert vanuit je specialisatie. Je legt verbinding met specialisten op het gebied van wetgeving en ethiek, zodat dat datastrategie ook conform wetgeving en de waarden van politie vorm krijgt. In je werk kijk je ook naar nieuwe technologie en bestaande technologie. Denk hierbij onder andere aan DNA, biometrie en data-ethiek, maar ook API-strategie en dataplatformen. Jij creëert draagvlak om deze nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten op basis van de datastrategie.

 

Verder:

 • behandel je beleidsvraagstukken op het gebied van de gegevenshuishouding en -uitwisseling van de politie en adviseer je de strategische leiding van de politie hierin. Hiervoor doe je onderzoek, zowel binnen als buiten de politieorganisatie;
 • afhankelijk van je schaal stel je beleidskaders op op het gebied van datamanagement op of ondersteun je daarbij. Je zorgt ervoor dat deze kaders aansluiten bij de politiepraktijk. Tevens bewaak je dat deze kaders passen binnen de juridische context;
 • zorg je ervoor dat beleid wordt gerealiseerd en geborgd, zowel binnen de politieorganisatie als in samenwerking met partners;
 • heb je een proactieve rol in de ontwikkeling van rijksbrede standaarden voor de informatiehuishouding en -uitwisseling;
 • analyseer, monitor en evalueer je de kwaliteit, duurzaamheid en het organisatierendement van korpsbreed beleid op het terrein van informatievoorziening;
 • initieer, bouw, onderhoud en regisseer je netwerken die gerelateerd zijn aan datamanagement.

Waar ga je werken?

Je gaat werken in Den Haag bij de Gegevensautoriteit, onderdeel van de Directie Informatievoorziening. De Gegevensautoriteit zorgt voor een stabiele en hoogwaardige gegevenshuishouding die het gehele politieproces ondersteunt, inclusief de samenwerking met partners. Ons team is stelselverantwoordelijk voor vier vakgebieden: informatiebeveiliging, informatiemanagement, gegevensbeschermingsrecht en documentaire informatievoorziening. De Gegevensautoriteit stelt kaders en richtlijnen op, binnen die vakgebieden, die ervoor zorgen dat de politie (en haar partners) op het juiste moment over de juiste gegevens van voldoende kwaliteit beschikt. Gegevens kunnen door de politie beschikbaar worden gesteld en worden uitgewisseld met externe partijen. Wij zorgen ervoor dat de gegevenshuishouding, -opslag, - gebruik en -uitwisseling voldoen aan geldende wettelijke kaders.

 

Verder houden we ons bezig met strategische vraagstukken om te zorgen dat het datamanagement van de politie op orde is. Bij de uitvoering van deze taken werkt de Gegevensautoriteit, met het oog op de integraliteit, nauw samen met de andere directies van de Staf Korpsleiding en zoekt afstemming met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, daar waar het gaat om rijksbrede ontwikkelingen. Vanzelfsprekend is er sprake van nauwe samenwerking met de uitvoeringsdiensten Informatiemanagement en ICT en met de operatie met het oog op de kwaliteit, de uitvoerbaarheid en de uitvoering van het beleid.

 

Wie ben jij?

Jij bent een gezaghebbende professional die inspeelt op de (interne) politiek en energie krijgt van het aanjagen van veranderingen binnen de organisatie. Je bent je ervan bewust dat de omgeving waarin je werkt politiek-bestuurlijke sensitiviteit van jou vraagt. Bovendien ben je analytisch sterk, kun je systeemdenken en heb je ervaring met het doen van onderzoek. Ook ontbreekt het je niet aan visie en overtuigingskracht en ben je een goede adviseur. Jouw mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid zijn uitstekend. Je bent klantgericht ingesteld en kunt collega’s coachen en hen ondersteunen in hun professionele ontwikkeling.

 

Verder heb je:

 • een hbo-diploma (schaal 12) of wo-diploma (schaal 13) van bij voorkeur een opleiding (technische) informatica, (technische) bedrijfskunde of een andere IT- of data-opleiding;
 • bij voorkeur een certificering door DAMA (Certified Data Management Professional);
 • bij voorkeur kennis van en ervaring met datamanagement en informatiearchitectuur.

Wat wij bieden

De standplaats is Den Haag. Er is ruimte voor 1 fte. Inschaling (in schaal 12 of 13) vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren wordt de aanstelling na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 4.373,- en maximaal € 6.664,- (schaal 12 of 13 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is bedrijfsvoeringspecialist D of E, werkterrein informatie- en communicatietechnologie. 

 

Wat verder belangrijk is

 • Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.