Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Rotterdam
Opleiding:
Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
08/04/2021
Status:
Open
Reageer voor:
13/04/2021
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Arrondissementsparket Rotterdam
Werken bij het Parket Rotterdam betekent werken in een zeer dynamische omgeving. Niet alleen een wereldhavenstad, maar 25 gemeenten waar we samenwerken voor een veilige samenleving. Parket Rotterdam is een parket met lef, waar medewerkers dagelijks een topprestatie leveren.  Iedere medewerker speelt daarin een rol. Sleutelbegrippen voor het parket Rotterdam zijn: focus op de operatie en eigenaarschap, resultaatgericht samenwerken, flexibiliteit en inzetbaarheid.

“Hand in hand, kameraden. Geen woorden, maar daden!”. Die mentaliteit en identiteit zijn onlosmakelijk verbonden met het parket Rotterdam. Het laat zien hoe  we als OM Rotterdam onze  maatschappelijke opdracht vervullen: met daadkracht en resultaatgerichtheid, door te verbinden en samen te werken. De regio  Rotterdam is groot en divers:  Rotterdam is een  wereldstad met alle nationale en internationale dynamiek, met sociale en culturele diversiteit en de economische activiteit die daarbij hoort. Dicht bevolkt, met de grootste zeehaven van Europa, een luchthaven, belangrijke industrie, drie betaald voetbalclubs en een aansprekende culturele sector.  Daarnaast bevindt zich in onze regio de  oudste stad van Nederland, Dordrecht, en hebben we landelijke gebieden en een vitale agrarische sector.

De regio Rotterdam bruist en leeft, met de daarbij behorende problematiek en criminaliteit. Parket Rotterdam wil bijdragen aan een rechtvaardige en veilige samenleving, door de veelheid aan criminaliteitsvormen effectief aan te pakken. Die opdracht houdt grote uitdagingen in, zoals technische ontwikkelingen en de digitale opsporingsmethoden die hiermee samenhangen.
 
Digitale Opsporing
In ieder modern opsporingsonderzoek wordt er gebruik gemaakt van digitale opsporingsmethoden en vormen digitale sporen een belangrijk onderdeel van het opsporingsonderzoek of het bewijsmateriaal. Toch is de kennis en expertise van digitale opsporing binnen het Openbaar Ministerie nog niet centraal georganiseerd en kan deze intern nog breder worden uitgedragen. Daarom is er onlangs een Sr. Officier van Justitie voor Digitale Opsporing aangesteld bij het Landelijk Parket. Als Sr. Adviseur Digitale Opsporing vorm je samen met een andere te werven Sr. Adviseur en de Sr. Officier de kopgroep Digitale Opsporing.

Bij digitale opsporing wordt er vaak gedacht aan cybercrime-onderzoeken. Terwijl deze onderzoeken inderdaad digital by default zijn en vaak vooruitstrevende technische en juridische methoden opleveren, is de digitale opsporing bij elk criminaliteitsfenomeen het nieuwe normaal. Om haar wettelijke taak te kunnen blijven vervullen zal het Openbaar Ministerie zich het digitale opsporingsdomein nog beter eigen moeten maken. Dit vraagt om een creatieve (juridische) blik, waarbij technische kennis en samenwerking met internationale en private partners onmisbaar is. De kopgroep Digitale Opsporing zal hier een belangrijke aanjager van zijn.
 
Binnen het arrondissementsparket Rotterdam  word je inhoudelijk gelinkt aan het Digiteam 010. Dit team richt zich op cybercriminaliteit en bestaat uit medewerkers van verschillende afdelingen. Het Digiteam 010 investeert in het binnen en buiten het arrondissementsparket  up-to-date krijgen van kennis omtrent nieuwe innovatieve opsporingsmiddelen en -methoden, en het up-to-date houden van die kennis. In deze nieuwe rol zorg je er tevens voor dat de reeds nauwe verbinding met de digitale werkelijkheid binnen het parket en de politie verder worden geoptimaliseerd. Verder zorg je ervoor dat je vanuit deze functie de OM-tegenhanger wordt van de politie-operationeel specialist digitale opsporing.
 
Je werkplek is Rotterdam, maar je werkt ook regelmatig op andere plekken in Nederland, waar de Dienst Specialistische Operaties en het Team High Tech Crime van de Politie Landelijke eenheid gestationeerd zijn.
 
Wat ga je doen?
Hoewel de functie en kopgroep in de praktijk nog concreet vorm moeten krijgen zullen de volgende activiteiten daar deel van uitmaken:

 • het (doen) stimuleren en aanjagen van digitale opsporing expertise binnen het OM, onder andere door het opstellen en verspreiden van kennisdocumenten en lesmateriaal dat eenvoudig raadpleegbaar is en kan dienen voor discussies over het verkrijgen van digitaal bewijsmateriaal;
 • het adviseren en begeleiden van officieren van justitie en parketsecretarissen bij digitale aspecten van opsporingsonderzoeken en (eventueel) de internationale samenwerking;
 • de coördinatie en afstemming met digitale specialisten van de politie en Bijzondere opsporingsdiensten over digitale opsporingskansen en/of juridische waarborgen;
 • bouwen aan een netwerk van private partners, met als doel om toegang tot digitale sporen te bevorderen;
 • het implementeren en begeleiden van nieuwe relevante wet- en regelgeving (zoals bijvoorbeeld de Innovatiewet Strafvordering); ;
 • samen met de politie bouwen en onderhouden van een internationaal netwerk met specialisten op het gebied van digitale opsporing.
 • Het ontwikkelen van een OM strategie voor de digitale opsporing in 2024 en 2030, in coördinatie met de portefeuillehouder digitale opsporing bij de politie.

Wat vragen we van je?
Je bent een professional met werkervaring op het gebied van de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit en hebt goede lijnen binnen de politie. Ervaring met het krachtenveld tussen opsporingsdiensten en OM is een pré. Natuurlijk is affiniteit met digitale opsporing belangrijk. Daarnaast kun je goed omgaan met de druk die gevoelige onderzoeken met zich meebrengen. Daartoe wordt een flexibele inzet verlangd. 
Binnen de expertise ben je gedreven om de opsporingsmethode verder (juridisch) te ontwikkelen. Je kan kritisch nadenken over de juridische vraagstukken en staat open voor juridische discussies. Bovendien weet je in het complexe speelveld, met de gevoelige onderzoeken een balans te vinden tussen het informeren van betrokkenen en de afscherming van informatie.
 
Functie eisen:

 • Academisch werk- en denkniveau op basis van een WO-opleiding
 • Je bent zichtbaar, benaderbaar en beschikbaar voor collega’s in het hele land;
 • Je bent daadkrachtig en hebt uitstekende communicatieve vaardigheden
 • Je hebt een technische achtergrond en beschikt over juridische basiskennis
 • Het proactief delen en uitdragen van kennis en informatie is je tweede natuur;
 • Je voelt je op je gemak buiten de gebaande paden en bent een creatieve geest
 • Je denkt en handelt internationaal;
 • Het overdragen van kennis en het coachen van collega’s geeft je energie;
 • Je kunt goed samenwerken met collega’s met oog voor elkaars rol en positie;
 • Je hebt strategisch inzicht en ervaring met projectmatig werken.

Wij bieden:

 • Een uitdagende baan in een unieke werkomgeving waarin je veel ruimte krijgt voor eigen initiatieven en waarin je wordt gestimuleerd om je te blijven ontwikkelen.
 • Een professioneel werkklimaat waarin je samenwerkt met veelal ervaren en gedreven collega’s in een collegiale sfeer.
 • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van het project. Voor medewerkers van het OM en de politie is een detachering mogelijk.
 • Een salaris conform schaal 12 cao Rijk

Bijzonderheden
Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten en die diversiteit vinden we belangrijk. We streven dan ook naar een inclusieve organisatiecultuur waarin alle collega’s zich thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Óók in talent en groei.

 • Een veiligheidsonderzoek A is onderdeel van de procedure
 • Het betreft een tijdelijke functie tot en met 31 december 2023. In de zomer van 2023 wordt de functie herijkt
 • De gesprekken staan gepland in de week van 17 mei (onder voorbehoud)

Vragen?
Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht bij Jacqueline Bonnes, cybercrime officier van justitie, bereikbaar op telefoonnummer 06-48137027 of Marieke Vreugdenhil, Rechercheofficier van Justitie, bereikbaar op telefoonnummer 06-51468194.