Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Zwolle
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
25/09/2023
Status:
Open
Reageer voor:
05/10/2023
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Het politievak verandert voortdurend door digitalisering in de samenleving. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en vragen een politieorganisatie die hier adequaat op anticipeert. Het zwaartepunt zal steeds meer verschuiven van ontwikkeling van informatievoorziening (IV) als faciliterende taak, naar ontwikkeling van het politievak als onderdeel van de digitaliserende en duurzame samenleving, met ‘IV als politiewapen’. Ben jij een gedreven en energieke senior gegevensmodelleur die veel werkplezier haalt uit het ontwerpen en verbeteren van onze gegevensmodellen? Dan zoeken wij jou!

 

 

Wat ga je doen?

Als senior gegevensmodelleur zorg je ervoor dat we grip krijgen op de gegevens van de politie. Vanuit de politieoperatie en in verbinding met wet- en regelgeving neem je beslissingen over de manier hoe we gegevens verwerken. Als gegevensmodelleur maak je kennis expliciet door deze op te nemen in het applicatie- en techniekonafhankelijke ‘semantisch model politie (thesauri, begrippenkaders, conceptuele en logische gegevensmodellen).

 

Je bent in staat om vanuit wetteksten en dergelijke te bepalen wat grondslagen en definities zijn. Hierbij ben je in staat om bij tegenstrijdigheden (bijvoorbeeld in gegevens en definities) een oplossing aan te dragen en hier draagvlak voor te creëren. Je werkt nauw samen met de gegevensarchitecten en IV-coördinator Datamanagement over prioritering.

Als senior gegevensmodelleur ben jij verantwoordelijk voor:

 • gegevensanalyses bij IV-veranderopgaven en deze ook verbinden aan datgene dat al in het semantisch model beschikbaar is;
 • ontwerpen van structuren voor nieuwe thesauri, begrippenkaders, conceptuele en logische gegevensmodellen;
 • ontwerpen van standaarden en richtlijnen op de thesauri en begrippenkaders, conceptuele en logische gegevensmodellen;
 • helpen van ontwikkelaars bij praktisch problemen in het gebruik van de thesauri en begrippenkaders, conceptuele en logische gegevensmodellen;
 • onderhoud van de begrippenkaders, conceptuele en logische gegevensmodellen aan n.a.v. gebruikerswensen en wetswijzigingen;
 • helpen met het standaardiseren en uniformeren van gegevens en hun betekenis;
 • het publiceren en uitdragen van het semantisch model politie binnen het korps; (Dit beperkt zich niet tot de devops teams.)
 • bijdragen aan onderlinge datamanagement kennisdeling en –uitwisseling.

Waar ga je werken?

De politie is een informatie-intensieve organisatie die op het juiste moment en op een veilige manier over correcte gegevens van de juiste kwaliteit moet kunnen beschikken. Binnen het Politiedienstencentrum is de sector Gegevensgebruik en –beheer (GGB+) voor deze taak verantwoordelijk.

 

Je gaat werken binnen het vakteam Datamanagement. De sector GGB+ werkt met vier functionele gebieden: Architectuur, Datamanagement, Privacy en User Experience. Deze functionele gebieden noemen we vakteams en maken als zodanig deel uit van de matrixorganisatie waar we als IV naar toe transformeren.

 

De Dienst ICT en Dienst Informatiemanagement hebben samen het Productiehuis opgezet, waarin binnen productielijnen alle applicaties van de politie scrum/Agile worden ontwikkeld en beheerd. Met ruim 1600 medewerkers ondersteunen zij de gehele politie op het gebied van ICT en informatievoorziening.

 

Wie ben jij?

De senior gegevensmodelleur die wij zoeken heeft de drive om mee te werken aan een veilig Nederland. Je onderscheidt je als een gedreven, ondernemende, resultaatgerichte professional. Daarnaast ben je in staat om bruggen te slaan, we zoeken een echte verbinder. Verder ben je naast communicatief ook analytisch en leergierig en acteer je vanuit het geheel en doorziet onderlinge verbanden. Je hecht veel waarde aan samenwerken en kennis delen, je bent klant- en kwaliteitsgericht en in staat om mensen met de juiste argumenten te overtuigen.

Jouw kennis en ervaring bestaat uit:

 • opstellen van begrippenkaders, gegevensmodellen en modelleringsconstructen, bij voorkeur op basis van de LD standaarden (rdf(s), owl, shacl, Dublin core, etc.);
 • analyseren, ontwerpen en beheren van thesauri en begrippenkaders, conceptuele en logische gegevensmodellen formuleren van nieuwe mogelijkheden en deze te presenteren;
 • opstellen van vooronderzoeken en ontwerpanalyses met behulp van instrumenten en methodieken binnen het vakgebied;
 • aandragen van (probleem)oplossingen voor zowel korte als lange termijn;
 • inzetten van voor het vakgebied relevante tooling;
 • toepassen van documentbeheer, metadatering en DUTO*-eisen (*normenkader Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie);
 • bijhouden van vernieuwingen in het vakgebied van thesauri.

Verder heb je:

 • een hbo-diploma (bachelor), bij voorkeur in een IT-opleiding of opleiding in kennis- of informatiemanagement met een accent op ontwerpen van gegevensmodellering;
 • minimaal 3 jaar ervaring in een coachende rol;
 • ervaring in Agile en DevOps ontwikkelomgeving en de toepassing van generieke enablers hierbinnen;
 • bij voorkeur kennis van semantisch modelleren;
 • bij voorkeur kennis van politievakgebied en –processen;
 • bij voorkeur kennis van informatiemanagement en informatievoorzieningen binnen de politie.

Wat wij bieden

Je formele standplaats is Zwolle, maar je werkt vooral vanuit Odijk en Utrecht. Er wordt hybride gewerkt. Er is ruimte voor 2 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

 

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren wordt de aanstelling na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

 

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.832,- en maximaal € 5.669,- (schaal 11 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is bedrijfsvoeringspecialist C, werkterrein informatie- en communicatietechnologie.

 

Wat verder belangrijk

 • Een betrouwbaarheidsonderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Zonder IT'ers zijn we nergens. Ben jij expert in IT? Lees alles over o.a. data science, legaal hacken of cybersecurity en test je digitale skills in de Cybercrime Challenge op https://it.kombijdepolitie.nl/.
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.