Type:
Vast dienstverband
Locatie:
The Hague
Opleiding:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Gepubliceerd:
05/04/2023
Status:
Open
Reageer voor:
23/04/2023
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Ben jij de ervaren handhaver die zorgt voor naleving van de Alcoholwet in onze stad Den Haag? Den Haag is een unieke stad: internationaal, het strand en de zee binnen handbereik en een kloppend politiek hart. Daar zijn we trots op.  Werken voor Den Haag, betekent werken voor de op twee na grootste stad in Nederland met ruim 550.000 inwoners. Een stad waar 180 verschillende nationaliteiten wonen, werken en verblijven. Dat vraagt om een open blik, initiatief en de wil om écht het verschil te maken. 

 

Wat ga je doen?

Werken als handhaver in Den Haag is mooi en divers werk. Je zet je met hart en ziel in voor de leefbaarheid in onze stad. Met bewoners, ondernemers en bezoekers werk je aan een schoon, heel en veilig Den Haag.

Als senior handhaver met taakaccent Drank en Horeca houd je toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving van de Alcoholwet en van de gemeentelijke verordeningen. Bij overtreding van de regels of voorschriften treed je handhavend op. Je controleert voornamelijk op leeftijd van medewerkers en klanten bij het schenken en verkopen van alcohol door en aan minderjarigen. Daarnaast controleer je ook of de benodigde vergunningen in orde zijn voor het schenken en verkopen van alcohol en de uitstalling van terrassen en horecazaken.

 

Als senior handhaver maak je (complexe) bestuurlijke en strafrechtelijke processen-verbaal op. Zowel op basis van de Alcoholwet als op het terrein van leefbaarheid in de openbare ruimte (apv-feiten), stedelijke en stadsdeelprioriteiten. Ook geef je voorlichting en informatie aan burgers en ondernemers, bijvoorbeeld over het werk van dienst Stadsbeheer of over geldende wet- en regelgeving. Je bent verantwoordelijk voor de communicatie met en terugkoppeling over de voortgang en activiteiten aan de leidinggevenden van de teams. Daarnaast onderhoud en bouw je aan in- en externe contacten en sluit je intern aan bij operationele overleggen.

 

Samenwerken

De missie van de Handhavingsorganisatie luidt: ‘Samen daadkrachtig.’ Dat betekent dat je nauw samenwerkt met o.a. de politie en hulpdiensten, bewonersorganisaties, winkeliersverenigingen, buurtinterventieteams en de douane. Met de verschillende partijen overleg je over de aanpak van problemen in jouw stadsdeel.

 

Daarnaast gaan we veel meer inzetten op mooie projecten met bewoners en ondernemers zoals gezamenlijke handhavingsacties met onze vele partners, zoals de politie, gemeente en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Samen maken we Den Haag op orde!

 

Wat vragen wij?

Om de functie van senior handhaver Drank en Horeca goed uit te kunnen voeren, is het belangrijk dat je:

 • minimaal mbo-4 werk- en denkniveau hebt.
 • de Nederlandse taal in woord en geschrift goed beheerst.
 • beschikt over een volledige boa-certificering, inclusief RTGB (toepassing geweldsmiddelen).
 • bij voorkeur al in het bezit bent van de diploma’s Alcoholwet.
 • minstens 2 jaar ervaring als handhaver of duidelijk vergelijkbare ervaring meebrengt.
 • in het bezit bent van een geldig rijbewijs B.
 • ervaring hebt met complex bestuurlijke zaken en het opstellen van processen-verbaal betreffende terrassen, uitstallingen, bedrijfsafval of horeca.
 • ervaring hebt met inspectiemethoden en in staat om deze toe te passen.  
 • binnen een straal van 60 km rondom Den Haag woont. Dit i.v.m. de onregelmatige diensten die je draait. 

Verder kun je vanuit je ruime werkervaring als handhaver laten zien dat je stressbestendig, zelfstandig en besluitvaardig bent.

Een goede samenwerking met collega’s en ketenpartners vind je erg belangrijk. Je levert hier dan ook een positieve bijdrage aan, maar durft anderen ook op hun verantwoordelijkheid aan te spreken. Dat betekent dat je ook goed kunt communiceren en contactueel vaardig bent. Doortastend en overtuigend, maar ook met tact en inlevingsvermogen.

 

Als senior handhaver vervul je een voorbeeldfunctie met een brede bevoegdheid en een voortrekkersrol binnen het team. Je stimuleert je teamleden op coachende wijze in hun functie als professioneel handhaver. Onder alle omstandigheden blijf je rustig, consequent en besluitvaardig. Werken in politiek bestuurlijke situaties waarbij verschillende belangen spelen gaat jou goed af.

Hierbij laat je zien dat je bedreven bent in probleemanalyse en je in kansen denkt.

 

De openbare ruimte in Den Haag is jouw werkgebied. Het is dus belangrijk dat je fysiek fit bent. Je vindt het fijn om buiten vooral op de fiets of lopend aan het werk te zijn. Je bent flexibel inzetbaar en draait ook avond- en weekenddiensten. Het draaien van diensten gebeurt soms in burger(kleding) en soms in uniform.

Wat bieden wij?

Als senior handhaver Drank en Horeca werk je vanuit ons pand aan de Loudonstraat in Den Haag. Het teamhoofd is verantwoordelijk voor de personele zorg en de dagelijkse, operationele aansturing.

Binnen de handhavingsorganisatie werken ongeveer 200 handhavers en 78 toezichthouders.

We werken hard, maar hebben ook veel plezier. Denk aan ons jaarlijkse volleybaltoernooi en allerlei uitjes die worden georganiseerd door de personeelsvereniging.

 

Verder biedt de handhavingsorganisatie:

 • een salaris van maximaal € 3.301, - bruto per maand op basis van een volledige (36-urige) werkweek (schaal 7). Inschaling vindt plaats op basis van je kennis en ervaring.
 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 12 maanden met de mogelijkheid tot verlenging of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Heb je bij de gemeente Den Haag een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of heb je recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in verband met de ketenbepaling, dan behoud je dit recht.
 • toeslagen in verband met onregelmatige werktijden.
 • diverse opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.
 • opname in het ABP-pensioenfonds met een gunstige pensioenregeling waarbij wij 70% van je pensioen betalen.
 • een uitgebreid arbeidsvoorwaardenpakket, zoals een maandelijkse bijdrage aan de ziektekostenverzekering en een individueel keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,05% boven op het salaris. Dit kan naar keuze ingezet worden voor bijvoorbeeld extra verlof, salaris of lidmaatschap van de sportschool gevestigd in het Stadhuis.

Wie zijn wij?

Binnen de dienst Stadsbeheer (DSB) is de Handhavingsorganisatie verantwoordelijk voor het afhandelen van vergunningsaanvragen, het toezicht op en handhaving van de wet- en regelgeving in de openbare ruimte. Het werkgebied is heel breed: van horecacontroles tot hondenoverlast en van parkeren tot rommel op straat. Wij vertegenwoordigen de gemeente met betrekking tot leefbaarheid.

 

De medewerkers van de Handhavingsorganisatie (HHO) werken elke dag aan een schoon, veilig en leefbaar Den Haag. De HHO bestaat uit vijf afdelingen. Behalve de handhavers en toezichthouders die het werk buiten doen, vind je ook alle ondersteunende taken binnen de Handhavingsorganisatie. Denk aan het onderhoud en plaatsen van parkeerautomaten, uitgifte van verschillende vergunningen, behandelen van bezwaren en klachten, onderhoud van materiaal, planning en opleiding. Door samen te werken binnen de HHO kunnen wij ons werk efficiënter en effectiever doen.

 

De missie van de HHO: Samen Daadkrachtig. Wij zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Je kunt je vinden in deze visie, die is uitgewerkt in vijf kernwaarden: wij zijn dienstbaar, betrokken, daadkrachtig, verbindend en verantwoordelijk. 

 

 

Extra informatie

 • Om aan de slag te kunnen als handhaver is een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
 • De functie wordt uitgeoefend in een rooster met onregelmatige diensten.
 • Vaccinaties tegen tetanus en hepatitis A en B zijn noodzakelijk voor deze functie.
 • Het opvragen van referenties kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.
 • Een assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.