Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Alkmaar
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
15/09/2022
Status:
Open
Reageer voor:
22/09/2022
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Nederland is op allerlei maatschappelijke thema's volop in beweging en het is onrustig in de samenleving. Als politie is het belangrijk om deze maatschappelijke ontwikkelingen op de voet te volgen en te kunnen duiden. Ben jij maatschappelijk betrokken, nieuwsgierig en analytisch? En wekt het jouw interesse om werkzaamheden uit te voeren die gericht zijn op de thema's van Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) en Contraterrorisme, -Extremisme en -Radicalisering (CTER)? Solliciteer dan op de functie van senior veiligheidsanalist bij Team Analyse en Onderzoek (A&O) in Noord-Holland.

 

Wat ga je doen?

Als senior veiligheidsanalist ben je werkzaam op het snijvlak van operationeel, tactisch en strategisch niveau op het thema Maatschappelijke Ontwikkeling. Dit thema gaat over allerlei zaken die te maken hebben met openbare orde en veiligheid en maatschappelijke onrust. Denk daarbij aan verschillende vormen van activisme, (links-, rechts en dierenrechten-) extremisme, jihadisme, radicalisering, en allerlei andere vormen van maatschappelijke onrust die zich in de samenleving voordoen.

Als analist verzamel, vergelijk, analyseer en evalueer je zelfstandig complexe en vaak gevoelige informatie uit verschillende bronnen en ben je in staat risico's goed in te schatten. Jouw analyseproducten en adviezen worden als input gebruikt voor beleidsvorming (strategische sturing) en/of voor het bepalen van een goede aanpak en tactiek (tactische sturing). Je rapporteert en presenteert analyseresultaten en adviseert met betrekking tot beleid, prioriteiten en doelgroepen. Ook draag je actief bij aan het identificeren van online dreigingen, trends en risico's.

Je maakt deel uit van het DRIO-brede cluster MO. Binnen en buiten het cluster werk je nauw samen met collega's en andere partners aan het opbouwen en onderhouden van een goede intelligencepositie op de thema's en de duiding daarvan. Analyses verricht je aan de hand van concrete analyseverzoeken of op eigen initiatief.

Je wisselt kennis en vaardigheden uit en denkt mee over ontwikkelingen en interne kwaliteitsverbeteringen. Je adviseert proceseigenaren en projectleiders aan de hand van analyseproducten en bent daarbij een volwaardige gesprekspartner. Ook speel je een cruciale rol in de verbinding naar de rest van het land voor wat betreft het uitvoeren (zicht geven op netwerken, plaatsen in landelijk beeld en dit periodiek presenteren aan betrokken derden) doorontwikkelen en doorvertalen van het landelijke beeld op MO/CTER.

Daarnaast ondersteun je de coördinator van het team Regionale Informatie/Informatieknooppunten (RI/IK) bij de aansturing van het cluster op inhoud. Daarbij gaat het onder andere om de vertaling van tactisch naar operationeel, coördinatie en het coachen van collega's.

Waar ga je werken?

Je komt te werken bij Team Analyse en Onderzoek van de Dienst Regionale Informatie Organisatie in Noord-Holland. Het team draagt bij aan het opbouwen en in stand houden van een intelligencepositie, voert onderzoeken uit naar veiligheidsproblemen en zorgt voor de uitvoering van zaaks- en veiligheidsanalyses op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Het team werkt nauw samen met de andere afdelingen binnen de DRIO en daarbuiten. A&O is continu in beweging en wil blijven aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen en behoeftes. Dit vergt veel ondernemerschap van het team. De teamleden zijn binnen de hele eenheid flexibel inzetbaar, afhankelijk van de vraag en het specifieke onderzoek.

Je vervult deze functie vooralsnog in dagdiensten. De mogelijkheid bestaat dat je werkzaamheden in weekenddienst en piket gaat uitvoeren. Omdat politiewerk onvoorspelbaar is wordt sowieso van je verwacht dat je flexibel inzetbaar bent op die momenten dat jouw expertise nodig is.

Wie ben jij?

Vanzelfsprekend ben je analytisch ijzersterk en kun je methodologisch verantwoord informatie uit verschillende bronnen met elkaar in verband brengen. Je hebt daarbij aantoonbaar ervaring met zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden en bent goed op de hoogte van wat er speelt in de maatschappij. Jij begrijpt de complexiteit en gevoeligheden rondom MO/CTER casuïstiek, bent je bewust van de afbreukrisico's van de thema's en handelt daarnaar. Ook heb je een belangrijke analytische en adviserende taak ten aanzien van deze thema's en je bent de verbindende schakel naar in- en externe partners, zowel nationaal als internationaal. Je hebt het inlevingsvermogen en de politieke, maatschappelijke en organisatorische sensitiviteit om de consequenties van je dagelijkse werkzaamheden in te schatten. Met vertrouwelijke informatie kun je goed en discreet omgaan. Richting andere disciplines en partners heb jij overtuigingskracht en durf je het gezicht van een thema te zijn.

Daarnaast vragen wij:

  • een hbo-diploma en bij voorkeur een afgeronde maatschappelijk georiënteerde relevante studie waarin methoden van onderzoek nadrukkelijk en aantoonbaar een plek hebben;
  • aantoonbare affiniteit of ervaring met de thema's van MO, bij voorkeur opgedaan vanuit relevante werkervaring of een passende opleiding.

Wat wij bieden

De standplaats is Alkmaar. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week, met een minimum van 32 uur per week.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Hier vind je alle informatie met betrekking tot de selectieprocedure, het assessment en de opleiding.

Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

  • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.063- en maximaal € 4.880,- (schaal 10 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
  • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
  • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist B.

 

Wat verder belangrijk is

  • Een veiligheidsonderzoek A en eventueel een vakinhoudelijk assessment maken deel uit van de selectieprocedure.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
  • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.