Type:
Tijdelijk dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Associate degree (EQF 5)
Gepubliceerd:
11/08/2021
Status:
Open
Reageer voor:
06/09/2021
Uur p/wk:
38

Beschrijving:

Specialistisch adviseur - Amersfoort

Wat ga je doen?

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wat ga je doen?
Wij zoeken een Specialistisch Adviseur met kennis en expertise van kwaliteitsmanagement. Je gaat je binnen deze functie bezighouden met het project spiral 0. De nieuwe producten welke spiral 0 gaat realiseren richten zich op het verbeteren van de transmissie, connectiviteit en interoperabiliteit teneinde informatie gestuurd optreden mogelijk te maken. Naast het IT en platformintegratie vraagstuk ga jij je ook richten op opleiding en trainen van de gebruikers. Inrichting van het beheer in zowel het IT als materieel logistieke keten is onderdeel van het werkpakket.

Andere werkzaamheden zijn:

 • Het opstellen van kwaliteitsplannen;
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de projectmanager van spiral 0;
 • Het uitvoeren van kwaliteitsanalyses op de productbeschrijvingen van de producten;
 • Je bent verantwoordelijk voor het hanteren van kwaliteitsrichtlijnen binnen het project spiral 0;
 • Je identificeert de noodzaak van verbetering van de voorgeschreven methodieken en werkwijzen.

De adviseur die wij zoeken is iemand die:

 • Samenwerken ziet als een voorwaarde voor succes;
 • Passie heeft voor kwaliteit met een kritische houding maar wel gericht op de samenwerking;
 • Die begrijpt dat naast kwaliteit, ook transparantie en uitlegbaarheid van groot belang zijn tijdens operationeel gebruik;
 • Creatief is en mogelijkheden ziet waar nog niemand die heeft gezien;
 • Goed kan netwerken en kan samenwerken met andere professionals in en buiten de organisatie;
 • Makkelijk kan schakelen in aanpak en stijl om doel te bereiken;
 • Belangentegenstellingen kan overbruggen;
 • Communicatief vaardig is in een internationale omgeving.

Waar ga je werken?

De Defensievisie 2035 ‘ Vechten voor een veilige Toekomst’  geeft een duidelijk beeld van onze ambities. Eén daarvan is dat de toekomstige krijgsmacht een genetwerkte organisatie is, waarin iedereen en alles met elkaar verbonden is, waar informatie tussen verschillende eenheids- en rubriceringsniveaus moeiteloos wordt uitgewisseld en sensoren tot op de individuele soldaat worden gedragen. Informatie Gestuurd Optreden (IGO) moet leiden tot een effectiever optredende, en daardoor sterkere, krijgsmacht. Het brengen van het juiste effect op de juiste tijd en plaats vergt een gedegen informatiepositie. Deze informatiepositie moet worden verkregen door de aanleg van een robuust, gerubriceerd, federatief, netwerk, waarop alle sensoren en ingezette militairen zijn aangesloten. Er is een IT-infrastructuur nodig die in staat is de huidige en toekomstige hoeveelheid informatie te verwerken en die interoperabel is met interne- en externe partners; een IT infrastructuur die functioneert als soort een informatie snelweg. Een snelweg voor alle gebruiksomstandigheden; statisch, ontplooid, mobiel, uitgestegen en te voet. 

Het programma FOXTROT realiseert de digitale transformatie van de krijgsmacht in het mobiele militaire domein. FOXTROT operationaliseert daarmee de ambities uit de Defensievisie 2035 langs de richting die de IT-strategie voorschrijft. FOXTROT is het krijgsmachtbrede programma dat de noodzakelijke veranderingen organiseert om Informatie Gestuurd Optreden (IGO) in het mobiele optreden mogelijk te maken. Ons concrete doel: Alle mobiele platformen altijd veilig verbonden en interoperabel met (inter)nationale partners om informatie gestuurd optreden mogelijk te maken. Connectiviteit is een essentiële randvoorwaarde voor succes en vormt het fundament voor genetwerkt optreden. 
Het FOXTROT programma coördineert en initieert alle activiteiten die nodig zijn voor de noodzakelijke nationale IT vernieuwing in het mobiele militaire domein. FOXTROT organiseert de samenwerking met andere niet defensie partijen zoals industrie, kennisinstellingen maar ook universiteiten, met als doel externe kennis aan het programma te binden, deze kennis te assimileren en te exploiteren. Naast bovenstaande initieert en coördineert FOXTROT ook alle activiteiten die nodig zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van de gemoderniseerde platformen. Denk hierbij aan opleiding, training, logistiek en gebruik, alsook de essentiële continuïteitsmaatregelen.
De programma-organisatie Foxtrot maakt onderdeel uit van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC), vallend onder de Defensie Materieel Organisatie (DMO). 

Het programma FOXTROT wordt waar mogelijk samen met Duitsland uitgevoerd, waardoor beide landen beter de schaarse capaciteiten kunnen benutten. Bovendien waarborgt de samenwerking het verkrijgen van de noodzakelijke interoperabiliteit vanuit een gemeenschappelijk ontwerp. Samen inkopen en optreden verstevigt onze positie in het ecosysteem met industrie en kennispartners. De samenwerking met Duitsland krijgt gestalte in het binationale programma Tactical Edge Networking (TEN).

De standplaats is Amersfoort.

 

Wie zoeken we?

Wat vragen we?  
Ervaringseisen:

 • Ruime ervaring in relevante functies en met het werken in multidisciplinaire omgevingen;
 • Ruime ervaring met het werken in projecten en/of programma’s met een substantiële ICT component;
 • Algemene managementcapaciteiten.

Competenties:

 • Analytisch;
 • Zelfstandig;
 • Initiatief;
 • Samenwerker/verbinden;
 • Resultaatgericht;
 • Communicatief;
 • Stressbestendig.

Overige eisen:

 • Goed analytisch en synthetisch vermogen en een kritische en pragmatische instelling;
 • Hoge mate van stressbestendigheid;
 • Representatief voorkomen, afgestemd op de in- en externe contacten;
 • Bij voorkeur ervaring bij Defensie.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau: schaal 11
Minimum salaris: €3.750 bruto per maand
Maximum salaris: €5.100 bruto per maand
Contractduur: Het betreft een functie voor de duur van 3 jaar.
Aantal uren per week: 38
Plaats: Amersfoort, Utrecht

 

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

 

De organisatie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

 

Bijzonderheden

 • De selectiegesprekken zullen vooralsnog plaatsvinden in de week van 13 september; het zou kunnen dat de externe gesprekken op een later tijdstip gepland worden aangezien de interne selectieronde eerst gehouden gaat worden.
 • Het betreft een functie voor de duur van 3 jaar.
 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je afkomstig zijn uit een land uit de Europese Economische Ruimte. Mocht dit niet het geval zijn dan beschik je over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).