Type:
Stage
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Bachelor (EQF 6), Master (EQF 7)
Gepubliceerd:
25/04/2022
Status:
Open
Reageer voor:
08/05/2022
Uur p/wk:
24

Beschrijving:

Functie­omschrijving

De Inspectie Justitie en Veiligheid (hierna: Inspectie) draagt via toezicht bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Binnen de Inspectie zijn verschillende domeinen te onderscheiden, die toezien op de kwaliteit van de taakuitvoering van organisaties die onder de verantwoordelijkheid van met ministerie van Justitie en Veiligheid vallen. Zo houdt het domein Jeugd toezicht op onder andere de Raad voor de Kinderbescherming, Stichting Halt, Gecertificeerde Instellingen en Justitiële Jeugdinrichtingen. Een ander domein is het domein Migratie, dat zich onder meer richt op de taakuitvoering door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). De wijze waarop de Inspectie toezicht houdt is afhankelijk van de situatie in het betreffende werkveld. In alle gevallen zet de Inspectie zich in on in nauw contact te staan met het veld, door het volgen van beleidsontwikkeling, het verzamelen en analyseren van beschikbare data, door werkbezoek af te leggen en – als de omstandigheden daar aanleiding toe geven – door een (thematisch-) onderzoek in te stellen.

 

Binnen de domeinen Jeugd en Migratie is ruimte voor de inzet van een stagiair inspecteur. Als stagiair inspecteur doe je relevante werkervaring op, waarbij je onder andere je onderzoeksvaardigheden verder kan ontwikkelen. Je levert bijvoorbeeld een bijdrage aan:

 • Verzameling en verwerking van relevante informatie van derden;
 • Interviews en de uitwerking van interviewverslagen;
 • Analyses van onderzoeksbevindingen;
 • Eindproducten (bijv. in de vorm van een rapport);
 • Projectmanagement.

Functie-eisen

Je beschikt over de volgende competenties:

 • Je bent een WO (master) student;

 • Je hebt affiniteit met wetenschappelijke onderzoeksmethoden en -technieken (kwantitatief en kwalitatief);

 • Je kunt goed luisteren en doorvragen; je weet daarbij contact te maken met jouw gesprekspartners;

 • Je bent geïnteresseerd om te werken in een politiek-bestuurlijk omgeving;

 • Je bent mondeling en schriftelijk communicatief sterk;

 • Je kunt projectmatig werken, bent nauwkeurig en toont initiatief.

Je wordt begeleid door een senior inspecteur en bent lid van het team dat het domein Jeugd of Migratie in portefeuille heeft. Op die manier leer je niet alleen meer over de onderwerpen die je zelf in behandeling hebt, maar krijg je ook breder inzicht in het werk van bijvoorbeeld de Gecertificeerde instellingen, Raad voor de Kinderbescherming, Stichting Halt en Justitiële Jeugdinrichtingen. Of van de IND, het COA en de DT&V. Stuk voor stuk organisaties die een sleutelrol vervullen in belangrijke en zeer actuele maatschappelijke thema’s.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Wij willen dat iedereen bij de Inspectie zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

 

Arbeids­voorwaarden

 • Dienst­verband: Afstudeerstage / scriptie
 • Minimaal aantal uren per week: 24
 • Maximaal aantal uren per week: 32

Bijzonderheden

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Wij willen dat iedereen bij de Inspectie zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Jouw uitdaging is om het werk feitelijk en tijdig uit te voeren, rekening houdend met de (politieke) context waarbinnen je opereert.