Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
18/01/2023
Status:
Open
Reageer voor:
30/01/2023
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Ben jij een inspirerende, daadkrachtige en toekomstgerichte leidinggevende met een positief-kritische houding? Kan jij met oprechte verbinding leidinggeven aan een team van politieprofessionals? Districtsrecherche Fryslân zoekt een teamchef die vanuit een heldere visie de ingezette ontwikkelingen doorzet en vooruit kijkt.

 

Wat ga je doen?

Als teamchef geef je op inspirerende wijze en vanuit visie leiding aan een gevarieerd team van specialisten, experts, seniors en generalisten met (voornamelijk) een uitvoerend werkaanbod binnen de opsporing. Het is jouw taak om de afdeling een efficiënte en effectieve bijdrage te laten leveren aan de organisatie. Je draagt daarbij de resultaatverantwoordelijkheid op het gebied van personeel, resultaat en budget. Voor de sturing en coördinatie op de vakspecialisten kan je daarbij rekenen op de aangewezen coördinerende operationeel experts/specialisten binnen de afdeling voor wie jij een belangrijke sparringpartner en zo nodig finale beslisser bent. Je faciliteert de afdeling in wat er nodig is voor het werk. Natuurlijk weet je wat er speelt in de organisatie en zie jij welke gevolgen dit kan hebben voor het werk van de afdeling en de bredere opsporing. Je draagt in je leidinggevende rol maximaal bij aan het gedachtegoed van de politie van overmorgen, Politie in Beweging en Politie voor Iedereen. Je kent deze stukken en je leeft dit voor in houding en gedrag. Samen met de andere teamchefs, de operationeel specialisten en het sectorhoofd maak je deel uit van het managementteam van het district (DMT). Je bent een aanvulling vanuit je professie en persoonlijkheid op het DMT en draagt met lef bij aan de ontwikkelingen. Als lid van het DMT ben je medeverantwoordelijk voor de doorontwikkeling en het functioneren van de districtsrecherche, waarbinnen samenwerking over de hele breedte -zowel binnen als buiten de organisatie- essentieel is. Daarnaast initieer en participeer jij in bestaande (landelijke) netwerken en overleggen om een bijdrage te leveren aan een gedeelde lokale en landelijke ontwikkeling.

 

Waar ga je werken?

District Fryslân bestaat uit zes basisteams, de districtsrecherche en een flexteam. In 2021 heeft District Fryslân de focus gelegd op samenwerken. Samen, omdat we het alleen niet kunnen maar ook om elkaar te versterken en van elkaar te leren. We verleggen daarvoor de focus van teamresultaten naar de bedoeling van de politie als district. Als basisteams, districtsrecherche en districtsleiding bepalen we gezamenlijk wie we als politie willen zijn (identiteit) en wat onze ambitie is voor 2025. We kiezen bewust voor drie thema’s:

 • Politie Fryslân heeft op districtsniveau een goed veiligheidsbeeld;
 • Politie Fryslân zet capaciteit doeltreffend in, gericht op veiligheidsproblematiek, met oog voor lokale context;
 • We hebben in digitaal Fryslân eenzelfde positie zoals we die fysiek hebben.

Vervolgens koppelen we daar concrete acties aan. Dit doen we door:

 • het bespreken, wegen en districtelijk besluiten te nemen over inzet op complexe veiligheidsproblematiek;
 • samen te werken op gebied van opsporing;
 • gezamenlijk te investeren in digitale fitheid door scholing en ontwikkelruimte.

In de uitvoering werkt de Districtsrecherche Fryslân (81 fte) als één afdeling. Om in de nabijheid van de basisteams te kunnen werken is de afdeling verdeeld over drie locaties, Leeuwarden, Drachten en Sneek. Als afdeling is een meerjarenkoers ingezet, van belang is dat deze gecontinueerd gaat worden. Onderwerpen zoals datagedreven opsporing en breder interveniëren zijn hierin van belang. De districtsrecherche werkt onder andere nauw samen met de basisteams, de Districtsrecherche Groningen en Drenthe, afdelingen binnen de Dienst Regionale Recherche, de Dienst Regionale Informatie Organisatie, externe partners en het Openbaar Ministerie. Daarbij richten we ons op de aanpak van highimpactcrimezaken (geweldscriminaliteit, jeugdcriminaliteit, vermogenscriminaliteit), cybercrime, afpakken, probleemgerichte veelvoorkomende criminaliteit en veiligheidsproblematiek. Op lokaal niveau worden zoveel mogelijk zaken integraal opgepakt en opgelost.

 

Wie ben jij?

Jij verstaat de kunst om vanuit vertrouwen sturing te geven aan professionals. Bovendien ben je in staat om ruimte te geven en kaders te bewaken. Dit doe je op een inspirerende en innoverende manier. Je bent authentiek in je leiderschap en van nature nieuwsgierig naar de medewerkers, naar hun vak, hun uitdagingen en naar wat hen drijft en bezighoudt. Continu blijf je in verbinding met je omgeving en het lukt je om daarbij te zorgen voor effectieve communicatie. Je bent sociaal, empathisch en sterk op de relatie. Vanuit je leiderschap stimuleer je het goede gesprek en draag je actief bij aan een open en veilige cultuur, waarbij gezegd kan worden wat er leeft. Hierbij benut je de kracht van verschillen optimaal.

In nauwe afstemming met de experts en specialisten kun je prioriteiten stellen en durf je knopen door te hakken. Je combineert een mensgerichte, coachende stijl van leidinggeven. Hierbij kun je heldere afspraken maken over de te behalen resultaten en lukt het je om ontwikkeling te stimuleren. Je kunt je kwetsbaar opstellen en weet gekregen feedback om te zetten in actie. Actief en volhardend wil je samen met de teamleden werken aan de ontwikkeling van de afdeling. Als boegbeeld kun je samen met in- en externe partners werken aan de doorgroei van de opsporing, zowel op het operationele als op het bedrijfskundige vlak. Besluitvaardigheid, netwerken en samenbindend leidinggeven zijn competenties die je van nature bezit.
Verder beschik je over een hbo-diploma, een politiediploma en bij voorkeur een afgeronde leidinggevende-opleiding.

 

Wat wij bieden

De standplaats is Leeuwarden. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week. De status van de functie is executief.

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren wordt de aanstelling na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 4.505,- en maximaal € 6.369,- (schaal 12 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof.

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is teamchef C.

 

Wat verder belangrijk is:

 • Een betrouwbaarheids- en omgevingsonderzoek en een instemmingsgesprek met het bestuur en/of Openbaar Ministerie maken mogelijk deel uit van de selectieprocedure.
 • Het benaderen van referenten en een assessment kunnen onderdeel uitmaken van deze procedure.
 • Als leidinggevende bij de politie ben je verbonden met de omgeving vanuit de vraag welk (politie)werk nodig is, nu en voor de toekomst, verbind je op een zingevende manier mensen aan resultaten en faciliteer je de professionals en het team, zodat iedere medewerker zich gehoord en gezien voelt in het werk wat hij of zij doet, in wie hij/zij is als persoon en in zijn/haar ontwikkeling. Je bent reflectief naar jezelf, je verantwoordt je keuzes, je zorgt voor complementariteit in je team(s) en werkt actief aan een inclusieve en lerende cultuur.