Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Den Haag
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
27/09/2022
Status:
Open
Reageer voor:
07/10/2022
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Ben jij een katalysator voor veranderingen? Vertrouw jij op je mensen en creëer jij sociale veiligheid en vertrouwen? Ben je analytisch en in staat om met een strategische blik te kijken naar de bedrijfsvoering met als doel de ontwikkeling en uitvoering van het capaciteitsmanagementproces naar een hoger level te tillen? Dan ben jij de teamchef die Team Planning en Capaciteitsmanagement zoekt!

 

Wat ga je doen?

Jij bent het boegbeeld van het team en vertegenwoordigt het team zowel intern als extern. Als teamchef draag je bij aan een effectieve en efficiënte politieorganisatie. Het is jouw taak om het team een effectieve bijdrage te laten leveren aan de organisatie. Je draagt de resultaatverantwoordelijkheid voor het team op het gebied van personeel, resultaat en budget. Je investeert in mensen en middelen vanuit de (operationele) opgave en maakt daarin keuzes. Bovendien zet je je in voor het verbeteren van de bedrijfsvoering binnen de Eenheid Midden-Nederland en staat in verbinding met de operationele onderdelen. De Eenheid Midden-Nederland stuurt op een innovatieve manier intensief op het politiewerk aan de ene kant en de capaciteit en het daadwerkelijk keuzes maken binnen de organisatie en richting het gezag aan de andere kant. Vanuit de gedachte over collectief eigenaarschap lever je als teamchef een cruciale bijdrage aan de (door)ontwikkeling van de eenheid als geheel. Samen met de adviseurs stuur je de inhoudelijke ontwikkeling van capaciteitsmanagement aan.

 

Op inspirerende wijze en met oprechte verbinding geef je leiding aan adviseurs capaciteitsmanagement en (senior) planners. Je weet wat er speelt in de organisatie en beziet welke gevolgen dit kan hebben voor het werk van het team. Je geeft ruimte aan je team en stuurt vanuit vertrouwen waardoor jullie als team in een veilig en inclusief werkklimaat werken, iedereen vanuit een professionele houding zichzelf kan zijn en de kracht van het verschil wordt benut. Je bevordert de samenwerking en onderlinge samenhang tussen onderdelen en/of onderwerpen. Je bouwt actief aan (onderlinge) relaties en stuurt met gevoel voor en vertrouwen in medewerkers. Eigen verantwoordelijkheid, met de daarbij behorende vrijheid van handelen, stimuleer je. Daarnaast stuur je ook op de ontwikkeling van het capaciteitsmanagementproces en het team. De huidige ontwikkelingen op het gebied van capaciteitsmanagement (CM), zoals het programma Business Change CM 3.0, de landelijke CM-processen, de CM-inzetkaders en Anders Roosteren volg je actief en je helpt die te vertalen naar de eenheid. Je organiseert een soepel samenspel tussen jou, je team en bovengenoemde ontwikkelingen en zorgt ervoor dat jouw teamleden gesprekspartner kunnen zijn op operationeel, tactisch en strategisch niveau, waarbij wordt toegewerkt naar een hogere kwaliteit van dienstverlening en advisering.

 

Binnen en buiten de organisatie bouw en onderhoud je een netwerk, waardoor je vakinhoudelijke ontwikkeling up-to-date houdt. Ontwikkelingen vertaal je naar het team en de organisatie. Je vertegenwoordigt de Eenheid Midden-Nederland tevens in (landelijke) overleggen en werkgroepen vanuit het capaciteitsmanagement. Uiteindelijk streven we naar een geborgd capaciteitsmanagement binnen de politie. Dit omvat voor de komende jaren:

 • implementatie van de landelijke CM-processen in de eenheid in afstemming met de andere eenheden;
 • verdere ontwikkeling van tactisch capaciteitsmanagement binnen de eenheid, waarbij het Team Planning en Capaciteitsmanagement een signalerende, adviserende en ondersteunende rol speelt;
 • verdere ontwikkeling van het team en de medewerkers van het team naar de overgang van een nieuw CM-systeem en de ondersteuning van de veranderingen die dit tot gevolg heeft voor het team. Dit vraagt om een duidelijke koers met concrete doelen en het creëren van commitment van het hele team.

Waar ga je werken?

Je gaat werken bij de Dienst Bedrijfsvoering in het Team Planning en Capaciteitsmanagement (CM) van de Eenheid Midden-Nederland. Het team is verantwoordelijk voor de ondersteuning op het gebied van tactisch capaciteitsmanagement en het bouwen van de roosters voor alle diensten van de eenheid. De samenstelling is gemêleerd en er wordt gestreefd naar een divers team waarbij ook kracht blijkt uit onderlinge verschillen. Het team werkt gedeconcentreerd op vijf locaties, namelijk Utrecht, Almere, Hilversum, Maarssen en Amersfoort.

 

Wie ben jij?

Als mensgericht en veranderkundig leidinggevende stuur je op de kernwaarden van de politie: integer, betrouwbaar, moedig en verbindend. Met capaciteitsmanagement heb je aantoonbaar affiniteit. Ook heb je oog voor het opbouwen van (onderlinge) relaties en gevoel voor het aansturen van medewerkers en het stimuleren van onderlinge samenwerking. Dit houdt onder meer in dat je actief werkt aan teamontwikkeling en daarnaast stuurt op kaders en gedrag.

 

Nationale ontwikkelingen volg je op de voet en je neemt je team mee in deze ontwikkelingen. Dat doe je door te luisteren en in verbinding te staan met je adviseurs capaciteitsmanagement en (senior) planners. Je bent gemakkelijk te benaderen en sensitief, waardoor je weet wat er binnen het team speelt. Bovendien schroom je niet om vanuit jouw positie tot betekenisvolle interventies te komen als de omstandigheden daarom vragen. Je kunt omgaan met weerstand en weet met gezag veranderingen vorm te geven. Je bent in staat tot zelfreflectie en wilt ook zelf blijven ontwikkelen en leren. In volle overtuiging geef je leiding aan veranderingen in de eenheid en het team en bied je houvast aan professionals. Goede communicatieve vaardigheden zijn een must in deze functie. Je bent assertief, toont lef, signaleert kansen en laat je niet afschepen met halve antwoorden. Je spreekt collega's aan op openstaande actiepunten en procesafspraken. Kwaliteit heb je hoog in het vaandel staan en je laat zaken niet rusten totdat deze vlot en volledig afgehandeld zijn. Ook heb je het sensitief vermogen om politiek-bestuurlijke verhoudingen te doorgronden. Dit maakt dat je flexibel kunt omgaan met de verschillende wensen vanuit de teams op het gebied van capaciteitsmanagement, binnen de gegeven kaders.

Daarnaast vragen we om:

 • een hbo-diploma;
 • een afgeronde leidinggevende opleiding;
 • leidinggevende ervaring.

Wat wij bieden

De standplaats is Utrecht, Kroonstraat 25 maar je bent werkzaam binnen de gehele eenheid. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

 

Omdat goede mensen belangrijk zijn binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aanstelling in tijdelijke dienst voor een proeftijd van een jaar. Bij voldoende functioneren wordt de aanstelling na een jaar omgezet in een vaste aanstelling.

Verder kun je het volgende van ons verwachten:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 4.373,- en maximaal € 6.183,- (schaal 12 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof (meer info over verlof, regelingen en mogelijkheden).

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is teamchef C.

  

Wat verder belangrijk is

 • ​Een assessment en een veiligheidsonderzoek P maken mogelijk deel uit van de selectieprocedure.
 • Als leidinggevende bij de politie ben je verbonden met de omgeving vanuit de vraag welk (politie-)werk nodig is, nu en voor de toekomst, verbind je op een zingevende manier mensen aan resultaten en faciliteer je de professionals en het team, zodat iedere medewerker zich gehoord en gezien voelt in het werk wat hij of zij doet, in wie hij/zij is als persoon en in zijn/haar ontwikkeling. Je bent reflectief naar jezelf, je verantwoordt je keuzes, je zorgt voor complementariteit in je team(s) en werkt actief aan een inclusieve en lerende cultuur.