Type:
Vast dienstverband
Locatie:
Driebergen-Rijsenburg
Opleiding:
Associate degree (EQF 5), Bachelor (EQF 6)
Gepubliceerd:
17/05/2023
Status:
Open
Reageer voor:
26/05/2023
Uur p/wk:
36

Beschrijving:

Wil jij het gezicht zijn van een uniek team binnen de politie? Het Team Nationale Inlichtingen zoekt een ervaren teamleider in (heimelijke) intelligence en/of het opsporingsdomein die ons vertegenwoordigt binnen Inwinning Nederland.

 

Wat ga je doen?

Als teamleider ben je bezig met het vertalen van beleid/visie naar de praktijk. Je hebt een trekkersrol in de landelijke coördinatie van inlichtingen en bent altijd op zoek naar verbeterpunten in processen. De dagelijkse coördinatie van het team (zaaksinhoudelijk) wordt gedaan door de operationeel expert. Je bent het gezicht van het team en vertegenwoordigt ons in diverse overleggen. Je stemt af met de teams Criminele Inlichtingen en Team Openbare orde en Inlichtingen in het land en bent hun aanspreekpunt. Ook neem je deel aan het 6-wekelijks landelijk overleg van de hoofden Inwinning. Vanuit dit overleg worden landelijke portefeuilles toegewezen. Je hebt de regie op het tot stand komen van ondermijningsbeelden en draagt deze uit.

Inlichtingeninformatie stopt niet bij de grens. Internationaal wordt er veel samengewerkt, vooral binnen Europa. Als hoofd zoek je de verbinding met buitenlandse collega's. Zo is er ook ieder jaar een overleg met buitenlandse partners. Bij een NSGBO kun je de rol van taakcommandant toegewezen krijgen. Tijdens deze inzet stuur je op nationale coördinatie van inlichtingen danwel van subjecten. Het draaien van piket en bereikbaarheid voor je teamleden buiten kantoortijden is aan de orde.

Daarnaast is het voornemen dat er binnen TNI een nauwere samenwerking met het LIRC gaat plaatsvinden. Het doel van deze samenwerking en uitbreiding is het versterken van onze internationale informatiepositie. Denk hierbij aan het detecteren en nader verkennen van humint kansen die vanuit de samenwerking met het buitenland worden aangereikt of zelfstandig worden onderkend. Tevens zal er binnen TNI inbedding plaats vinden van capaciteit ten behoeve van het Domein Bewaken, beveiligen en Beschermen. Dit naar aanleiding van de verbeterpunten uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Als teamleider heb je een belangrijke rol in het verkennen, faciliteren, implementeren en borgen van de mogelijkheden en het vormgeven van deze nieuwe taakvelden binnen TNI.

 

Waar ga je werken?

De Afdeling Inwinning van de Landelijke Eenheid draagt bij aan de bestrijding van zware (georganiseerde) criminaliteit en voorkomt ernstige bedreigingen en verstoringen van de openbare orde. De afdeling bestaat uit twee Teams Criminele Inlichtingen, een Team Backoffice, een Team Nationale Inlichtingen, een Team Bijzondere Getuigen en de Contra Terrorisme Infobox.

Jij komt te werken bij het Team Nationale Inlichtingen. Het TNI voert de (inter)nationale coördinatie en ondersteunt alle afdelingen Inwinning (inclusief de Bijzondere Opsporingsdiensten) in Nederland. Het TNI beheert, registreert en adviseert bij de tipgelden en verwerkt (inter)nationale (informanten)informatie. Daarnaast verricht het TNI ook taken voor de openbare orde inlichtingen en de daarmee verband houdende activiteiten. TNI heeft een sturende/creërende en soms ondersteunende rol bij het vervaardigen van eenheidsoverstijgende criminaliteits- en openbare orde beelden. Op korte termijn gaat TNI uitbreiden met een aantal specialisten die de taak krijgen om de samenwerking met buitenlandse inwinningsdiensten te structureren en de internationale heimelijke informatiepositie te versterken. Hierin gaat TNI nauw samenwerken met het LIRC. Ook zullen in de nabije toekomst taken in de informatievoorziening voor het domein Bewaken en Beveiligen binnen TNI worden ondergebracht. TNI is dus volop in ontwikkeling en zal groeien naar ongeveer 30 fte.

Je maakt deel uit van een team waarin je jezelf mag zijn. Bij de politie maken onze mensen het verschil. Ondanks ons blauwe hart hebben we allemaal verschillende achtergronden en culturen. Wij waarderen verschillen, omdat ons werk om verschillende perspectieven vraagt. Gezien de aard van de werkzaamheden, is er altijd aandacht vanuit de leiding voor jou en je collega’s.

 

Wie ben jij?

Wij zoeken een energieke collega die goed is in verbinden, openstaat voor feedback, gevoel heeft bij samenwerken, sensitief en inclusief is in handelen, coachend leiding geeft en een visie kan uitdragen. Je zit veel in overleg en spreekt met collega's op verschillende niveaus. Je krijgt een vrije rol, dus je moet er van houden om je eigen ruimte te pakken. Je hebt een verantwoordelijkheid vanuit je functie op de kwaliteit van het (TCI-)analyseproduct zowel binnen als buiten de afdeling. Zelfreflectie, passende normen en waarden en een positief-kritische grondhouding zijn voor jou vanzelfsprekend. Tot slot help je mee om nieuwe ontwikkelingen vorm te geven, wat deels nog een ontdekkingstocht is. Vandaar dat onderstaande zaken ook van belang zijn, te weten:

 • een hbo-diploma;
 • ruime leidinggevende ervaring;
 • ervaring met het werken in het heimelijk domein;
 • affiniteit met analysewerkzaamheden;
 • bij voorkeur ervaring met ontwikkeltrajecten.

Wat wij bieden

De standplaats is omgeving Utrecht. Er is ruimte voor 1 fte. Het betreft een functie voor 36 uur per week.

Afhankelijk van je achtergrond volg je aan de Politieacademie een 14-weekse opleiding voor specifieke inzetbaarheid (36 uur per week), met eventueel aansluitend een voor de functie benodigd aanvullend opleidingsprogramma. Tijdens deze opleiding(en) ontvang je al het met jou overeengekomen salaris. Het positief afronden van het verplichte assessment is voorwaarde om aan de opleiding te kunnen beginnen. Het behalen van de opleiding is een vereiste om deze functie uit te kunnen oefenen. Tijdens de interne specifieke politieopleiding word je tijdelijk aangesteld als ambtenaar in opleiding. Na het voltooien van de opleiding bieden we je een tijdelijke aanstelling aan, waarbij een proeftijd van één jaar van toepassing is. Na deze proeftijd volgt zo snel mogelijk een vaste aanstelling.

Binnen de politie investeren we in jouw toekomst. We bieden uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden. Denk hier bij aan:

 • een bruto maandsalaris van minimaal € 3.832,- en maximaal € 5.669,- (schaal 11 Bbp) op basis van een 36-urige werkweek;
 • 8% vakantie- en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • goede pensioenregeling en betaald ouderschapsverlof.

De formele functie binnen het functiegebouw van de politie is operationeel specialist C.

 

Wat verder belangrijk is

 • Een veiligheidsonderzoek A maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit (dit mag ook je tweede nationaliteit zijn).
 • Kijkend naar de afdeling waar je solliciteert, vragen we je op voorhand terughoudend te zijn met wie je deelgenoot van je sollicitatie maakt.
 • De politie zet in op vernieuwing en cultuurverschillen binnen teams. Divers samengestelde teams presteren beter. Daarom werken we hard aan een open en veilige cultuur waarin divers talent tot bloei komt.