BarentsKrans is een Nederlands full service bedrijfsjuristenkantoor met haar hoofdkantoor in Den Haag. Zowel Internationaal als Nationaal staan wij bekend om onze hoogwaardige dienstverlening in de volgende rechtsgebieden: Corporate en M&A, intellectueel eigendom, Corporate Litigation, Financial Litigation, arbeidsrecht, onroerend goed, mededinging en procesvoering bij de Hoge Raad.

 

Beveiligingsvraagstukken worden steeds complexer, of het nu gaat om Nationale en Urban Security, vitale infrastructuur, forensisch onderzoek of Cyber Security. BarentsKrans adviseert haar cliënten binnen deze juridische omgeving.

 

Een aantal veelgestelde vragen zijn (door klanten):

  • Wie is er aansprakelijk in geval van data- of veiligheidsinbreuken? Kunnen bestuurders of functionarissen persoonlijk aansprakelijk zijn?
  • Welke zorgplicht heeft een beheerder van kritieke infrastructuur ten aanzien van de veiligheid van zijn netwerk?
  • Hoe kan men er zeker van zijn dat gegevens vertrouwelijk blijven tijdens de digitale uitwisseling?
  • Wanneer voldoen de beveiligingsmaatregelen voor persoonsgegevens aan de geldende wet- en regelgeving (compliance)?
  • Welke wettelijke basis heeft een overheidsinstantie nodig voor beveiligingsmaatregelen en in hoeverre zijn de bestaande bevoegdheden van toepassing in cyberspace?
  • Wat zijn de beperkingen voor het gebruik van beveiligingscamera's?
  • Kunnen databases worden aangesloten om de veiligheid te verbeteren?

BarentsKrans kent de dynamiek van de innovatieve en technologiegedreven Security branche. Wij zijn al vanaf de start van de HSD, partner en beschikken over een uitgebreid netwerk binnen de gezamenlijke sector.

 

Opdrachtgevers van BarentsKrans in de beveiligingsbranche bestaan uit startende en middelgrote bedrijven en lokale overheden. Voor juridisch advies met betrekking tot ondernemingsrecht, productwetgeving, contractering, gegevensbescherming, ICT, intellectuele eigendomsrechten, huisvesting en werkgelegenheid. BarentsKrans adviseert ook over financieringen en fusies en overnames.