Keywords:
Cyber, Education Market, ICT
Edu type:
Formal education
Location:
Nijmegen
Education:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start date:
01/09/2021
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Als ICT-beheerder houd je je hoofdzakelijk bezig met het beheer, de beveiliging en het onderhoud van het geautomatiseerde informatiesysteem. Je hebt werkzaamheden op het gebied van netwerkbeheer, systeemontwikkeling of industriële automatisering. Je coördineert het systeemonderhoud en je onderhoudt contacten met leveranciers. Daarnaast stel je richtlijnen en procedures op voor het beheer en gebruik van de systemen. Je ziet erop toe dat die ook worden gebruikt. Je ondersteunt de applicatiebeheerders en de gebruikers van het systeem. Samen met collega's zoek je naar oplossingen voor automatiseringsvraagstukken.

 

Inhoud van deze opleiding 

Het regionale ICT bedrijfsleven vraagt om breed inzetbare ICT'ers. We leiden op tot degelijke allround niveau 4 ICT-medewerkers. De allrounder heeft kennis en vaardigheden op het gebied van hardware, software, datacommunicatie en security. Deze vier deelgebieden vormen de kern van de opleiding.

De niveau-4-opleiding ICT-beheerder onderscheidt zich op de volgende punten:

 • we besteden uitgebreide aandacht aan netwerkbeheer en security;
 • we bieden open source-alternatieven aan voor de meest gangbare software;
 • we bieden je de mogelijkheid van een naadloze en succesvolle doorstroom naar het hbo; de opleiding bevindt zich met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in hetzelfde pand (locatie Technovium);
 • we leggen in ons onderwijs een sterk accent op ondernemerschap; we stimuleren je om voor een ICT'er essentiële softskills en ondernemerschapsvaardigheden te ontwikkelen;
 • we stimuleren je om breed erkende merkcertificaten te behalen.

De opleiding ICT-beheerder is erg praktijkgericht. Je werkt aan projecten die vaak rechtstreeks uit de praktijk komen. De opleiding is opgebouwd uit kerntaken. Bij deze kerntaken horen vaardigheden en kennis (competenties) die je in projectvorm opdoet. Met een groep studenten vind je gericht oplossingen voor problemen. Zo leer je goed samen te werken. Je leert ook hoe je nieuwe kennis krijgt in een steeds veranderende ICT-sector. Kerntaken van de ICT-beheerder zijn:

 • het ontwikkelen van informatiesystemen;
 • het implementeren van informatiesystemen;
 • het beheren van informatiesystemen;
 • het ondersteunen van systeemgebruikers;
 • het organiseren van een servicedesk

Verder krijg je Nederlands, Engels, Burgerschapskunde en Sport op Maat.

 

Keuzedelen

In de nieuwe opzet van het beroepsonderwijs kies je zelf een aantal vakken. Dit noemen we keuzedelen. De keuzedelen geven je de ruimte om een stukje van jouw opleiding zelf te bepalen. Zo kun je jouw kansen op werk vergroten of bereid jij je alvast voor op een vervolgopleiding. Het aanbod van keuzedelen is nog niet definitief (waarschijnlijk kan je kiezen uit drie keuzedelen), mogelijk vinden hier in de komende periode nog wijzigingen in plaats. Op dit moment is er gekozen om in leerjaar één duurzaamheid en verdieping software aan te bieden. Je kunt uit één van de 2 keuzedelen kiezen. In leerjaar 2 is er keuzedeel security. In leerjaar 3 gaan we waarschijnlijk voorbereiding op het HBO aanbieden. Check in de komen maanden de website van de opleiding voor meer informatie.

 

Stage

Je merkt al snel dat je opleiding erg praktijkgericht is. Dat merk je nog sterker tijdens je stage (Beroepspraktijkvorming, BPV). In de leerjaren 2 en 3 volg je stages van elk een half jaar. Tijdens deze periodes leer je onder begeleiding van een bedrijfsmentor hoe het er in het bedrijfsleven aan toegaat. Naast het ontdekken van je eigen kwaliteiten ervaar je waar je grenzen liggen. Daardoor ben je beter in staat goede keuzes te maken voor je verdere carrière.

 

Na de opleiding

Na de opleiding tot ICT-beheerder kun je aan de slag bij ICT-dienstverlenende bedrijven. Hier krijg je te maken met koppelingen tussen de diverse informatiesystemen. Telecommunicatie en ICT zijn allang geen gescheiden domeinen meer. In veel gevallen zal je dan ook te maken krijgen met telecommunicatie, zowel op het gebied van hardware als van software. Natuurlijk kun je na deze opleiding op niveau 4 ook verder studeren binnen het hbo. Bijvoorbeeld Hogere Informatica, Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Informatiekunde.

  

Instroommomenten

Deze opleiding start in augustus 2020.

 

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden, heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • diploma vmbo kaderberoepsgericht, gemengde of theoretische leerweg
 • overgangsbewijs havo 3 naar havo 4 of van havo 4 naar havo 5
 • overgangsbewijs van vwo 3 naar vwo 4 en verder
 • mbo-diploma van een opleiding op minimaal mbo niveau 2
 • een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

Indien je de kaderberoepsgerichte leerweg hebt gedaan, adviseren we je eerst de opleiding Medewerker Beheer ICT op niveau 3 te volgen.

 

Ben je VO-leerling? 

Lees meer op Aanmelden en Intake

 

Ben je géén VO-leerling? 

Dan voeren we altijd eerst een intakegesprek. Neem je papieren dossier mee naar deze ontmoeting. Nadat je je hebt aangemeld, krijg je een e-mail en brief waarin precies staat wat je dan nog moet doen. Wil je meer weten over de toelatingsprocedure? Kijk dan op Aanmelden en Intake.

 

Past de opleiding bij jou?

 • Je kunt goed samenwerken, maar ook zelfstandig aan een klus werken
 • Je kunt verbanden leggen, structuur aanbrengen en conclusies trekken
 • Je kunt nauwkeurig werken
 • Je kunt oplossingen bedenken
 • Je durft je mening te geven en kunt die onderbouwen, maar je kunt ook goed luisteren
 • Je kunt volgens bepaalde procedures en voorschriften werken
 • Je kunt met druk en tegenslag omgaan (stressbestendig)

Kosten

Een schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie óp 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet voor dat schooljaar het wettelijk les- en cursusgeld betalen. Ben je op dat moment jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen les- of cursusgeld te betalen. De hoogte van het wettelijk les- en cursusgeld wordt door de overheid vastgesteld. Het lesgeld voor schooljaar 2019-2020, voor BOL-studenten, bedraagt € 1168,-. Lees ook meer over de bijkomende studiekosten.

 

 

Extra kosten

De kosten voor het eerste leerjaar (2019-2020) van deze opleiding zijn:
Lesmateriaal € 224,80
Licenties € 142,-
Totaal € 366,80
 
De kosten voor het tweede leerjaar:
Lesmateriaal € 140,-
Licenties € 103,-
Totaal € 243,-
 
De kosten voor het derde leerjaar:
Lesmateriaal € 70,-
Licenties € 103,-
Totaal €173,-
 
Houd naast het school- en boekengeld rekening met extra kosten voor de aanschaf van een laptop. Deze kosten gelden ter indicatie en kunnen voor het collegejaar 2020-2021 anders zijn.