Keywords:
Cyber, Education Market, ICT
Edu type:
Formal education
Location:
Heerlen
Education:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Crebo code: 25189

Niveau: 4

Opleidingsduur: 3 jaar

Opleidingsvorm: MBO - bol (= beroepsopleidende leerweg)

Opleidingsrichting: ICT

 

Locatie: Arcus Campus
Valkenburgerweg 148
6419 AW Heerlen.


Beroepsbeschrijving
Je zorgt ervoor dat het informatiesysteem zo beheerd wordt dat jouw collega's soepel en efficiënt kunnen samenwerken. Dat doe je door specifieke hard- en software te configureren en te integreren. Jij bedenkt, beschrijft en realiseert een nieuw informatiesysteem of optimaliseert het bestaande systeem. Wanneer er storingen zijn, heb jij de specialistische kennis en vaardigheden om deze snel te verhelpen. Je werkt documentatie bij en uiteraard weet je ook alles over de beveiliging van het systeem.

 

Mogelijke functie
Kies je voor deze opleiding, dan werk je straks in de informatietechnologie. Denk daarbij aan bedrijven in het midden- en kleinbedrijf, die een informatiesysteem beheert willen hebben, bedrijven die ondersteunen bij het realiseren van nieuwe informatiesysteem. Of bedrijven die in een dienstverlenend optreden bij (grote) verstoringen in netwerk- en informatiesystemen.

 

Toelatingseisen: wat heb je nodig?
- VMBO gemengde of theoretische leerweg, of

- MBO Niveau 3, of

- HAVO overgangsbewijs 3 naar 4

 

Vervolgopleidingen
Na deze opleiding kan je doorstromen naar het HBO (associate degree of bachelor)


Kosten opleiding
Indien je op 1 augustus van het betreffende schooljaar 18 jaar of ouder bent ben je lesgeldplichtig. Het wettelijk lesgeld voor schooljaar 2019-2020 bedraagt ca € 1168,00. Mbo-studenten onder de 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Hun ouders ontvangen nog kinderbijslag en kindgebonden budget voor hen. Alle krijgen minderjarige mbo’ers krijgen een studentenreisproduct (zonder studiefinanciering).

 

Kosten lesmiddelen
De kosten van leermiddelen zijn afhankelijk van de gekozen opleiding. Je kunt je leermiddelen (boeken, laptop, digitale licenties etc.) digitaal bestellen en betalen. Het materiaal krijg je thuis bezorgd. Het digitale leermateriaal kun je op je leeromgeving vinden. Na je aanmelding word je hierover verder geïnformeerd. Wil je weten hoe je moet bestellen, lees meer hierover? 

 

Het is je eigen verantwoordelijkheid om de leermiddelen te bestellen. Je bent vrij in je keuze waar je de bestelling plaatst.

Basis- profiel- en keuzedelen
Laptop verplicht.

 

Jouw opleiding bestaat straks uit een basis-, profiel- en keuzedeel (of -delen). Het keuzedeel maakt je studie interessanter. Want hiermee kunnen opleidingen inspelen op ontwikkelingen in de regio of binnen het bedrijfsleven. Of zorgen voor een betere aansluiting op een hbo-studie. Daarnaast krijg je de generiek vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaanbegeleiding en burgerschapsvaardigheden. Doe je een niveau 4 opleiding, dan komt hier Engels bij.

 

Het toelatingsbeleid van Arcus is gebasseerd op de volgende zaken:
Iedere student is welkom op onze school. We werpen zo min mogelijk barrières op bij toelating en respecteren de opleidingskeuze van de student.


We begeleiden de student naar de best passend opleiding.
We hanteren de wettelijke doorstroomregeling vmbo-beroepsonderwijs uit 2003 zolang die nog van kracht is.
Opleidingen die daartoe wettelijk gerechtigd zijn mogen, na accordering door het bestuur, aanvullende eisen stellen.
Opleidingen met een beperkte kans op werk of stage in de regio zijn gerechtigd, na accordering door het bestuur, een numerus fixus in te stellen en een beperkt aantal studenten aan te nemen.


BBL-studenten zonder geaccrediteerde werkplek worden niet geweigerd maar tot 31-12 begeleid in het verwerven van een passende werkplek.
Alle studenten, dus ook zij die zich aanmelden na 1 april, ontvangen een studiekeuzeadvies.
Meer weten over het toelatingsbeleid, klik hier.

 

Voorlichting

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij de juiste keuze voor je beroepsopleiding. Arcus hecht daar heel veel waarde aan. We organiseren hiervoor meerdere activiteiten in een jaar.