Keywords:
informatica
Edu type:
Formal education
Location:
Rotterdam
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
6720 hrs
Duration:
4 years
More information

Description:

We leiden je op tot software engineer. Je gaat aan de slag met het ontwikkelen van software voor diverse toepassingen. Je bent in staat complexe ICT-systemen te analyseren, ontwerpen en implementeren.

Software is overal om ons heen te vinden. Jij bent de specialist in het maken van grote en complexe software informatiesystemen die snel, efficiënt en veilig werken. Zo kun je denken aan het ontwikkelen van een functionele app, maar ook aan het analyseren van grote hoeveelheden data van social media. Bij het ontwikkelen van deze systemen kom je in aanraking met verschillende programmeertalen. Zo leer je in het eerste jaar programmeren in Python en Java/C#. Vanaf het tweede jaar kies je zelf welke programmeertaal je wilt gebruiken. Naast het programmeren en ontwikkelen van verschillende toepassingen leer je ook samenwerken.

Na het volgen van de opleiding Informatica ben je breed inzetbaar binnen het vakgebied. Vanuit functies als programmeur of applicatieontwikkelaar kun je verder groeien binnen de ICT.

 

Ben jij geïnteresseerd in nieuwe techno logische ontwikkelingen, nieuwsgierig, een beetje eigenzinnig en een doorzetter, dan is de opleiding Informatica iets voor jou!

 

Onderwijsvisie
Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:
- De kennisbasis van het beroep
- Handelen in de beroepspraktijk
- Je eigen professionele identiteit


Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden.

 

In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

 

Het eerste jaar
In het eerste jaar oriënteer je je op het informaticavakgebied en wordt de basis gelegd voor de rest van de studie. Elke onderwijsperiode start met zes lesweken waarin je concepten en vaardigheden uit het vakgebied krijgt aangeleerd. Daarin zit een leerlijn development waar je goed leert programmeren en de leerlijn analyse waar je leert het goede te programmeren. Ook is er elke periode aandacht voor de ontwikkeling van business skills. Na zes lesweken werk je drie weken fulltime aan een project. In het eerste jaar ontwikkel je een spel, hiervan bouw je ook een digitale versie. Je gaat aan de slag met datavisualisatie en komt in aanraking met het bouwen van applicaties.

 

Na het eerste jaar
Nadat je vooral hebt kennis gemaakt met facetten van het vakgebied, ga je in de hoofdfase deze kennis verdiepen, zowel theoretisch als praktisch. Samen met studenten van andere opleidingen werk je aan innovatieve projecten, waarbij Rotterdamse bedrijven betrokken zijn. Een voorbeeld is de Hackathon waarbij je in opdracht van een bedrijf nieuwe toepassingen bedenkt met beschikbare data. In het derde jaar staan software engineering, information management en data science centraal en ga je 20 weken op stage. Het vierde jaar volg je een zelf gekozen minor en ga je afstuderen.

 

Keuze en ondersteuning:
Keuze

Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

 

Ondersteuning

Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

 

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

 

Stage lopen
Je krijgt de gelegenheid werkervaring op te doen tijdens een stage in het derde jaar. Vijf maanden werk je bij een bedrijf om in praktijk te brengen wat je tot nu toe hebt geleerd.

Bekijk in onderstaand filmpje hoe Wouter Lemcke zijn derdejaars stage bij het internetbedrijf Coolblue ervaart.

 

Minors
In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

 

Big Data

De opslag van data/gegevens groeien explosief bij zowel bedrijven als de overheid. Met de groei van de hoeveelheden data ontstaan mogelijkheden voor nieuwe toepassingen. We zien steeds vaker applicaties ontstaan waarbij deze data als basis dienen. Het verzamelen, opslaan en toegankelijk maken van de groeiende hoeveelheid gegevens brengt diverse uitdagingen met zich mee op het gebied van data management en database architecturen. Daarnaast zijn er ook uitdagingen bij het ontwerpen en implementeren van nieuwe applicaties. In de minor 'Big Data/Open Data' verkrijg je kennis en inzicht hoe om te gaan met de groeiende hoeveelheid data. Bovendien leer je hoe je die data kunt benutten bij het ontwikkelen van nieuwe applicaties.

 

Honours Program

Ambitieuze en talentvolle studenten kunnen een Honoursprogramma volgen waarin ze zich kunnen ontwikkelen tot een excellente professional. In het programma staan uitdagende multidisciplinaire opdrachten uit de Rotterdams beroepspraktijk centraal. Deze opdrachten worden ondergebracht in een aantal zogenoemde Innovation labs. De studenten worden begeleid in een multidisciplinair team van docenten.

 

Smart & Mobile

In de minor Smart & Mobile gaan we aan de slag met mobile computing en sensordata. De enorme toename van (mobiele) genetwerkte apparaten van de laatste jaren laat ons opnieuw nadenken over applicaties en hoe we deze applicaties gebruiken. De nieuwste vormen van gedistribueerde rekenkracht en sensoren in apparaten kunnen gebruikt worden om complexe zelflerende systemen te ontwikkelen die ons niet alleen informatie geven over wat er in de wereld om ons heen gebeurt, maar deze informatie ook kunnen analyseren om beslissingen voor ons te nemen. In deze minor creëren en experimenteren de studenten vanuit een concrete gebruikerscontext met vernieuwende soft- en hardware waarbij we zullen proberen aan te sluiten bij de laatste technologische trends. Onderwerpen waar we zeker mee bezig willen zijn: mens-computer-interactie, cloud computing, sensor technologie, prototyping, cloud technology, omgang met responsiveness, mobile apps, nieuwe mobiele devices (zoals brillen en horloges), zelfrijdende auto'.

 

Student van andere hogeschool?

Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

 

Afstuderen
Vaak kom je er tijdens je afstudeerstage in het vierde jaar achter wat je na je studie wil doen. Als zelfstandig consultant of toch liever op de IT-afdeling van een multinational?

 

Bachelorscripties

Bekijk hieronder de laatste bachelorscripties voor een indruk van afstudeeronderwerpen.

- Woozl for iPad
- Tablet app voor Key2Informatie
- Inkoop / verkoop controle
- High performance computing in de cloud
- Sportboxx
- Social television op de iPad
- De sociale media module
- Ontwikkelen van een ticketingsysteem
- Automatisering testproces Figlo Platform
- Gestructureerd testen van informatiesystemen

 

Internationale mogelijkheden
Als je een internationale carrière ambieert, dan bereidt de opleiding je hier ook op voor! In overleg met de opleiding kun je een deel van de opleiding in het buitenland doorbrengen, bijvoorbeeld tijdens je stageperiode.