Edu type:
Formal education
Location:
Multiple locations
Edu level:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start date:
01/09/2019
Study load:
0 hrs
Duration:
3 Years
More information

Description:

De juridisch-administratief dienstverlener is werkzaam in organisaties op het gebied van: - openbaar bestuur: bijv. Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, rechterlijke instanties, Kadaster, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en diverse zelfstandige bestuursorganen. - sociale zekerheid: bijv. afdelingen inkomen en zorg van gemeenten, UWV, SVB, schuldhulpverlening en diverse instanties binnen de sociale zekerheid waarbij de werkzaamheden gericht zijn op klantcontact en het werken aan klantdossiers. - zakelijke dienstverlening: rechtsdienstverlening, bijv. ter ondersteuning van notariaat, deurwaarderspraktijk, incassobranche, inkomensbeheer, advocatuur, Kamers van Koophandel, rechtbanken/OM, verzekeraars, makelaardij, bewindvoering en woningbouwcorporaties. Hij verricht ondersteunende, juridisch-administratieve standaardwerkzaamheden. In de zakelijke dienstverlening is het ondersteunen van trajecten op het gebied van financieel-juridische bijstand (bijv. inkomensbeheer en schuldhulpverlening) een duidelijke groeimarkt. De ondersteunende werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van specifieke klantvragen, dan wel in opdracht van de organisatie waar de medewerker werkzaam is. Binnen zijn bevoegdheden voert de juridisch-administratief dienstverlener de ondersteunende werkzaamheden zelfstandig dan wel in teamverband uit. In het openbaar bestuur en met name in de sociale zekerheid is de beslissingsbevoegdheid van de medewerker voor complexe zaken in het algemeen (redelijk) beperkt. De regiefunctie is voorbehouden aan medewerkers werkzaam op HBO(+) niveau. Onder invloed van diverse ontwikkelingen zijn bedrijfsprocessen in de zakelijke dienstverlening en vooral in het openbaar bestuur en in de sociale zekerheid voortdurend aan veranderingen onderhevig. Het continu bijhouden van benodigde kennis en vaardigheden is noodzakelijk.

 

Beroepsinformatie
Nee, dat was geen gemakkelijk gesprek. Een nog jong echtpaar, dik in de schulden, ze wisten niet meer hoe ze eruit moeten komen. Dus zochten ze hulp. En dat is altijd het begin van een oplossing heb je hun beloofd. Vanmiddag intern overleg om te kijken hoe jullie gemeente deze zaak gaat oppakken. Je zag toch iets van opluchting, toen ze de deur uitliepen.

 

Als juridisch-administratief dienstverlener ben je werkzaam bij de overheid, semioverheid of bedrijven die veel met overheden te maken hebben. Je hebt veel contact met klanten en werkt aan oplossingen voor de problemen die op je bord komen. Daarvoor praat je veel met interne en externe specialisten. Je werkt zelfstandig maar ook vaak in teamverband.

 

Zo zit je in elkaar:
- Je bent assertief
- Je bent neutraal
- Kunt goed met geheimhouding omgaan
- Kunt je goed concentreren
- Bent sociaal
- Wilt graag blijven leren


Hier kun je werken:
- Overheidsinstelling van landelijk tot lokaal
- Sem-overheidsinstelling
- Organisatie die veel met overheden werkt


Opleidingseisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

- Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
- Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
- Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Security Talent is required by law to ask permission for using cookies. We use functional cookies, and cookies for managing website statistics.
The cookies are processed anonimously. By continuing on our website, you accept the use of cookies. 

Read our privacy and cookie policy for more information.

 

Close