Keywords:
Law
Edu type:
Formal education
Location:
Nijmegen
Education:
Master (EQF 7)
Start date:
01/09/2021
Study Load:
1680 hrs
Duration:
1 year
More information

Description:

Titel: Master of Laws (LLM) / meester in de rechten (mr.)
Duur: 1 jaar (60 EC), voltijd
Start: september
Taal: Nederlands
Croho-code: 66828

 

In de master Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit verdiep je je verder in het notariële recht. Er is plaats ingeruimd voor rechtsvergelijking en casus-gericht onderwijs. Van belang is dat deze master civiel effect heeft. Na afronding van de opleiding ben je meester in de rechten (Master of Laws) en kun je gaan werken op een notariskantoor. Naast het beroep van (kandidaat-)notaris heb je nog meer mogelijkheden. Je kunt met deze opleiding ook goed terecht in de advocatuur, de rechterlijke macht of in de belastingadviespraktijk. De opleiding Notarieel Recht is ook heel geschikt voor het beroep van estate planner. Een estate planner geeft juridisch en financieel advies over het overdragen en in stand houden van familievermogen.

 

Daarom Notarieel recht aan de Radboud Universiteit
- Deze master is in de Keuzegids master 2016 beoordeeld als Beste opleiding binnen het vakgebied
- Civiel effect
- Interactief en persoonlijk onderwijs
- Actuele maatschappelijke vraagstukken
- Veel docenten uit de (rechts)praktijk
- Samenwerking met advocatenkantoren, multinationals en rechterlijke macht
- De master Notarieel Recht is goed te combineren met de master Fiscaal Recht
- Onze studenten beoordelen deze opleiding met een 8,3. Bron: Nationale Studenten Enquête 2017
- Eerste plaats in Elsevier-onderzoek Beste studies 2017


Verruim je blik
In Nijmegen leer je niet alleen hoe het recht eruitziet, maar ook waarom het er zo uitziet. En of het ook anders zou kunnen. Zo leer je het recht echt doorgronden. Je combineert een theoretische opleiding met een praktijkgerichte aanpak. Veel docenten werken ook in de rechtspraktijk. Zij koppelen de stof aan actuele praktijkvoorbeelden. Dat verrijkt je visie en verruimt je blik als jurist.

 

Persoonlijke voorlichting tijdens de Masterdag
Wil je meer informatie over deze opleiding? Kom dan naar de Masterdag op zaterdag 10 maart 2018. Je krijgt voorlichting van studieadviseurs. Docenten beantwoorden je persoonlijke vragen. En masterstudenten delen hun ervaring met je. Zo ontdek je de master vanuit verschillende perspectieven. Schrijf je nu in voor de Masterdag.


Studieprogramma
Master Notarieel Recht
De totale studielast van de masteropleiding Notarieel Recht omvat 60 EC. Alle vakken zijn verplicht, er is geen vrije keuze. De studielast van de vakken bedraagt in totaal 46 EC. In de masteropleiding Notarieel Recht is plaats ingeruimd voor rechtsvergelijking en casus-gericht onderwijs. Estate planning is (wat onderwijs betreft) het sluitstuk. Bij dit vak worden alle gedoceerde vakgebieden gecombineerd. Onderdeel van het vak estate planning is een praktijkopdracht op een notariskantoor. De studiepunten van het vak worden toegekend nadat de docent een verklaring heeft afgegeven dat de student in voldoende mate aan het onderwijs heeft deelgenomen. Het volgen van het onderwijs en het deelnemen aan de praktische oefeningen in het vak estate planning staat slechts open indien de student het bachelorexamen heeft behaald.

 

Verplichte vakken (46 EC)

- Erfrecht II (7 EC)
- Relatievermogensrecht II (7 EC).
- Notarieel ondernemingsrecht II (10 EC)
- Capita selecta notarieel onroerende zakenrecht (7 EC)
- Schenk, erf- en overdrachtsbelasting II (6 EC)
- Integratievak estate planning (9 EC)


Scriptie (14 EC)

Je rondt je opleiding af met een masterscriptie (14 EC). Hiervoor kan een onderwerp worden gekozen dat ligt op het terrein van het notarieel recht. Vaststelling van het onderwerp geschiedt in samenspraak met de scriptiebegeleider.

 

Toekomstperspectief
Master Notarieel Recht
Notariële juristen zijn breed inzetbaar, ook in de (fiscale) adviespraktijk, het bankwezen en het bedrijfsleven. Van belang is dat de Nijmeegse opleiding Notarieel Recht ook civiel effect heeft. Daardoor heb je vele mogelijkheden. Je kunt uiteraard aan de slag bij een notariskantoor in de functie van kandidaat-notaris. Daarnaast kun je met deze opleiding ook goed terecht in de advocatuur, de rechterlijke macht of in de belastingadviespraktijk. De opleiding Notarieel Recht is ook heel geschikt voor het beroep van estate planner. Een estate planner geeft juridisch en financieel advies over het overdragen en in stand houden van familievermogen.

 

Doorstuderen na de master
Na je master kun je nog verder studeren, als jurist ben je immers nooit uitgeleerd. Je moet regelmatig je kennis uitbreiden of verder verdiepen. Daarom verzorgt de Nijmeegse rechtenfaculteit een uitgebreid aanbod aan post-academische opleidingen en cursussen. Het CPO biedt deze namens de rechtenfaculteit aan juristen uit heel Nederland aan. Het CPO organiseert ook de Beroepsopleiding Notariaat.

 

Promoveren
Wanneer je je masterprogramma hebt afgerond en je zeker weet dat je verder wilt als onderzoeker, kun je ervoor kiezen om te promoveren in jouw vakgebied. Promovendi - ook wel PhD's genoemd - leveren een belangrijke bijdrage aan het Nijmeegse onderzoek. Een klein deel van de afgestudeerden Notarieel Recht wordt promovendus. Een promotietraject duurt vier jaar.

 

Arbeidskansen
Van de afgestudeerden heeft 93% binnen 6 maanden na afstuderen een betaalde baan. Zo'n 71% van het aantal afgestudeerden heeft direct na afstuderen een betaalde baan. Verder geeft 96% van de werkenden aan dat zij een baan op universitair niveau hebben.

 

Startsalaris
Het gemiddelde bruto maandloon 1,5 jaar na afstuderen is € 2590,- bruto per maand.

 

NVAO accreditatie

Dit programma is officieel erkend en geaccrediteerd bij de Accreditatie Organisatie van Nederland en Vlaanderen (NVAO).