Keywords:
National Security, Urban Security, Governance, Education Market
Edu type:
Formal education
Location:
Nijmegen
Education:
Master (EQF 7)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
1680 hrs
Duration:
1 year
More information

Description:

Specialisatie van: master Bestuurskunde

Titel: Master of Science (MSc)

Duur: 1 jaar (60 EC), voltijd

Start: september

Taal: Nederlands

Croho-code: 66627

 

De overheid ziet veiligheid vaak als haar kerntaak, maar wat betekent dat precies en wat is hierin de verantwoordelijkheid van andere maatschappelijke actoren? Moet de overheid bijvoorbeeld rekening houden met de veiligheidsperceptie van burgers, ook al leidt dit tot disproportionele kosten of een inbreuk op onze privacy? Of moet de overheid volgens het utilitaire principe altijd het beschikbare geld uitgeven aan maatregelen waarmee de meeste levens te redden zijn?

 

Veiligheid, toezicht en crisisbeheersing

Tijdens de masterspecialisatie Besturen van veiligheid bestudeer je de vormgeving en implementatie van veiligheids- en crisisbeheersingsbeleid. Je kijkt kritisch naar huidig beleid en hoe het openbaar bestuur omgaat met de angst voor onveiligheid in de samenleving. Je onderzoekt vragen als: hoe is het gesteld met de daadwerkelijke fysieke (on)veiligheid in Nederland? Hoe zijn vergunningverlening en toezicht in Nederland georganiseerd? Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd, en hoe kunnen we deze organisatie beoordelen? Welke vaardigheden en processen komen kijken bij effectieve crisisbeheersing?

 

Na afronding van je opleiding ben je een academisch professional met specialistische kennis op het terrein van veiligheid in de publieke sector. Met jouw expertise en know-how kun je aan de slag bij onder meer gemeenten, provincies, ministeries, maatschappelijke ondernemingen, adviesbureaus of organisaties zoals brandweer en politie.

 

NVAO accreditatie

Dit programma is officieel erkend en geaccrediteerd bij de Accreditatie Organisatie van Nederland en Vlaanderen (NVAO).