Keywords:
Education Market, Governance, Urban Security, National Security
Edu type:
Formal education
Location:
Nijmegen
Education:
Master (EQF 7)
Start date:
01/09/2024
Study Load:
1680 hrs
Duration:
1 year
More information

Description:

Hoe gaan bestuur, politiek, media en de burger om met veiligheid? Bestudeer de vormgeving en implementatie van veiligheids- en crisisbeheersingsbeleid en leer kritisch naar het huidige veiligheidsbeleid te kijken.

 

Iets voor jou?

 • De masterspecialisatie ‘Besturen van Veiligheid’ is de enige opleiding in Nederland die zo specifiek bestuurskundig op veiligheid gericht is en waarbij de focus zowel ligt op de burger als op een kwantitatieve aanpak voor veiligheidsbeleid.
 • De cursussen sluiten aan op actualiteiten, zoals infectieziektebestrijding en terrorisme.
 • De praktijk is nadrukkelijk verweven in het studieprogramma: je bestudeert concrete casussen, krijgt college van gastdocenten en houdt straatinterviews.
 • Deze opleiding is door studenten als beste beoordeeld in het vakgebied (Bron: Elsevier). 
 • Deze opleiding heeft op drie of meer onderwerpen een bovengemiddelde score (Bron: Keuzegids). 

Wat ga je leren?

Tijdens de masterspecialisatie Besturen van Veiligheid bestudeer je de vormgeving en implementatie van veiligheids- en crisisbeheersingsbeleid. Je kijkt kritisch naar huidig beleid en hoe het openbaar bestuur omgaat met de angst voor onveiligheid in de samenleving. Je onderzoekt vragen als: hoe is het gesteld met de daadwerkelijke fysieke (on)veiligheid in Nederland? Hoe zijn vergunningverlening en toezicht in Nederland georganiseerd? Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd, en hoe kunnen we deze organisatie beoordelen? Welke vaardigheden en processen komen kijken bij effectieve crisisbeheersing?

 

Wat kun je ermee?

Onze alumni hebben functies op het terrein van veiligheid in de publieke sector, zoals:

 • Gemeenten, provincies en het Rijk
 • Maatschappelijke ondernemingen
 • Adviesbureaus
 • Organisaties zoals brandweer en politie
 • Waterschappen
 • Veiligheidsregio's 

Onderzoek

Om het type onderzoek in deze specialisatie aan te geven, enkele voorbeelden:

 • Welke onderliggende mechanismen bepalen de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid?
 • Hoe ervaren burgers (on)veiligheid en wat verwachten zij van de overheid?
 • Wat is de grootste gemene deler bij het bestrijden van crises in de praktijk?