Keywords:
Law
Edu type:
Formal education
Location:
Maastricht
Education:
Master (EQF 7)
Start date:
01/09/2022
Study Load:
1680 hrs
Duration:
1 year
More information

Description:

De master Nederlands Recht aan de Universiteit Maastricht omvat een zeer breed programma met tal van keuzevakken. Je kunt kiezen voor het Algemeen Programma, waarin je naar eigen inzicht een programma samenstelt, uiteraard onder bepaalde voorwaarden. Of je maakt een meer gerichte keuze uit een van de vier overige profielen te weten Handels- en Ondernemingsrecht, Privaatrecht, Staats- en Bestuursrecht en Strafrecht. Bij deze specialisaties volg je aantal verplichte en keuzevakken. Met de keuzevakken geef je je eigen invulling aan de master en bepaal je welke richting je uit gaat.

 

 

Handels- en Ondernemingsrecht

De internationalisering van het bedrijfsleven zet verder door, grenzen vervagen. Vanzelfsprekend kijk je in deze specialisatie ver over de landsgrenzen heen. Het accent ligt op de Europese en internationale aspecten van het handels- en ondernemingsrecht. Het programma wordt deels ingevuld door buitenlandse docenten en ook is er een directe kennisuitwisseling met verschillende faculteiten in Europa. Naast de kernthema’s van het vakgebied is er ook aandacht voor vraagstukken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

 

Privaatrecht
Vraag je je regelmatig af wie er nu gelijk heeft in een conflict? Of de garantiebepalingen van je Android of I-Phone wel deugen? Of die tuinschutting er nu wel of niet had mogen komen? Hoe het nu precies zit met de verdeling van een erfenis? Dan is de specialisatie Privaatrecht ongetwijfeld iets voor jou. Immers, in het Privaatrecht gaat het altijd over de onderlinge verhoudingen tussen burgers. Over personen- en familierecht, erfrecht, verbintenissenrecht, goederenrecht, consumentenrecht, faillissementsrecht en burgerlijk procesrecht. Een enorm breed terrein dus met de Privaatrecht-specialist in het hart van de maatschappij.

 

 

Staats- en Bestuursrecht
De overheid is overal en altijd aanwezig. Met regels en wetten in het verkeer, onderwijs, sport, bouwprojecten; eigenlijk in alle facetten van het maatschappelijk leven. Vraag jij je af hoe de overheid georganiseerd is? En ook aan welke regels de overheid zich moet houden? Dan is deze specialisatie zonder twijfel iets voor jou. In het Staatsrecht staat beschreven hoe de overheid is georganiseerd en aan welke eisen bijvoorbeeld een provinciebestuur of gemeenteraad moeten voldoen. Het Bestuursrecht gaat over de regels bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld over uitkeringen, asielzoekers en belastingen. Ook omschrijft het Bestuursrecht wat burgers kunnen ondernemen als ze het niet eens zijn met overheidsbeslissingen. Tijdens deze master leer je de overheid met al haar regels en wetten beter kennen; een basis waarmee je in tal van interessante functies en banen aan de slag kunt.

 

 

Strafrecht
Moord, inbraken, verkeersdelicten, fraude, witteboordencriminaliteit. Elke dag berichten de media over misdrijven, strafzaken en vooral ook over uitspraken die vaak heftige discussies oproepen. Hoe zwaar moet een straf zijn? Moeten wetten strenger of juist milder? Met deze zaken houdt het strafrecht zich bezig en hierdoor wordt meteen duidelijk wat de maatschappelijke impact van het strafrecht op ons dagelijks leven is. De specialisatie Strafrecht in de Master Nederlands Recht sluit hier naadloos bij aan en geeft speciale aandacht aan thema’s als mensenrechten en (inter)nationale crimineel-politieke ontwikkelingen.

 

 

Algemeen Programma
Het Algemeen Programma binnen de Master Nederlands recht geeft je de mogelijkheid om een eigen invulling te geven aan je master. Je stelt naar eigen inzicht je programma samen: je hebt de mogelijkheid om te kiezen uit een 60-tal keuzeblokken en kiest dus niet voor een specialisatie in privaatrecht, staats- en bestuursrecht, handels- en ondernemingsrecht of strafrecht. De voorwaarden in het kader van het Algemeen Programma zijn het volgen van het verplichte blok Rechtshandeling en Overeenkomst, het volgen van minimaal één blok op het terrein van Europees Recht, Internationaal Recht of Rechtsvergelijking en het volgen van minimaal vijf blokken uit de Master Nederlands Recht (zie ook onderstaande paragraaf).