Zoekwoorden:
Law
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Maastricht
Opleiding:
Master (EQF 7)
Start datum:
01/09/2023
Studielast:
1680 uur
Duur:
1 jaar
Meer informatie

Beschrijving:

Waarom deze studie?

Als je geen gerichte keuze wilt maken voor een van de profielen binnen de master Nederlands Recht dan kun je kiezen voor het Algemeen Programma. De voorwaarden in het kader van het Algemeen Programma zijn het volgen van het verplichte blok Rechtshandeling en Overeenkomst, het volgen van minimaal één blok op het terrein van Europees Recht, Internationaal Recht of Rechtsvergelijking en het volgen van minimaal vijf blokken uit de Master Nederlands Recht (zie ook onderstaande paragraaf 'Verplichte blokken').
De aangeboden keuzeblokken zijn zeer divers en sluiten veelal aan bij de onderzoeksprogramma’s van de facultaire medewerkers. Bij bijna alle vakken zijn buitenlandse docenten en ervaringsdeskundigen betrokken met allemaal hun eigen kennis en ervaring.