Keywords:
Law
Edu type:
Formal education
Location:
Rotterdam
Education:
Bachelor (EQF 6)
Start date:
01/09/2020
Study Load:
5040 hrs
Duration:
3 years
More information

Description:

Wat is Recht?

Recht is een verzamelnaam voor alle regels die er bestaan. Sommige van deze regels zijn uitgewerkt in wetten. Het recht moet ervoor zorgen dat mensen goed met elkaar kunnen samenleven. Als mensen het niet met elkaar eens zijn, kan de rechter aan de hand van wetten en regels een uitspraak doen over wat er nu verder moet gebeuren.

 

Hier krijg je alle aandacht voor jouw kennis en ontwikkeling. Uniek is dat jij per jaar acht blokken volgt en per blok maar één vak volgt. Zo kun je maximaal aandacht besteden aan elk vak. Tevens werk je aan jouw juridische vaardigheden. De praktijk vinden wij belangrijk. Daarom werkt Erasmus School of Law nauw samen met veel advocaten en juristen. Verder is de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid gekoppeld aan Economie en Sociale wetenschappen. En: je studeert in de wereldstad Rotterdam!

 

 

Inhoud van de studie

Het collegejaar bestaat uit acht blokken van vijf weken. Per blok volg je één vak dat je afsluit met een tentamen. Elke week ben je bezig met onderwijsgroepen, zelfstudie, hoorcolleges en practica. Centraal staan de onderwijsgroepen en de zelfstudie die daarmee samenhangt. Met tien studenten en een tutor analyseer je een probleem, bijvoorbeeld over Roger, wiens telefoon tijdens een festival gestolen is en die bij de politie aangifte doet. Met je groep stel je leerdoelen op en in de dagen daarna bestudeer je de relevante informatie. In de daaropvolgende onderwijsgroep bespreek je wat je hebt gevonden. Jouw actieve bijdrage is dan cruciaal. Tijdens de hoorcolleges krijg je aanvullende informatie over het vakgebied. In de practica oefen je juridische vaardigheden, zoals rechtsregels analyseren en interpreteren, jurisprudentie lezen, juridische teksten schrijven en pleiten.

 

 

 

Onderwijsvorm

Je volgt onderwijs in de vorm van Erasmus Law College. Dit wordt ook wel het Probleem Gestuurd Leren (PGL) genoemd. Het houdt in dat het studiejaar opgedeeld is in 8 verschillende blokken. Elk blok beslaat 5 onderwijsweken. Gedurende deze 5 weken volg je 1 vak en elk vak bestaat uit onderwijsgroepen, practica en hoorcolleges.

 

 

 

Carrièremogelijkheden

Volgens peilingen van de laatste jaren werkt een groot deel van de Rotterdamse juristen in de juridische sector. Maar afgestudeerden zijn ook populair in het bedrijfsleven en bij de overheid. Denk aan beroepen als:

  • advocaat, rechter of officier van justitie;
  • juridisch adviseur of beleidsambtenaar;
  • bedrijfsjurist of onderzoeker.

Ook kun je terechtkomen in managementfuncties of niet-juridische beroepen. Bijvoorbeeld als journalist of politicus. Zo heeft oud-premier Balkenende een master Rechtsgeleerdheid afgerond.

 

NVAO accreditatie

Dit programma is officieel erkend en geaccrediteerd bij de Accreditatie Organisatie van Nederland en Vlaanderen (NVAO).