Zoekwoorden:
Education Market, ICT, Engineering
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Arnhem
Opleiding:
MBO-4/HAVO/VWO (EQF 4)
Start datum:
01/09/2021
Studielast:
5040 uur
Duur:
3 jaar
Meer informatie

Beschrijving:

Hoe is de opleiding opgebouwd?
Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 65% van de tijd les op school en 35% in de praktijk (stage). Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

 

Het onderwijsprogramma dat je volgt ligt niet precies vast: het is tot op zekere hoogte zelf in te vullen qua volgorde. Dat bepaal je samen met je studieloopbaanbegeleider.

 

Wat leer je tijdens de opleiding?
Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels (niveau 4) en Loopbaan & Burgerschap. Als applicatie- en mediaontwikkelaar werk je straks in de praktijk mee in ontwikkeltrajecten. Je hebt wisselende werkzaamheden. Je moet daarbij zelf procedures bedenken als je problemen of technische onmogelijkheden tegenkomt. Je werkt in een eigen gestructureerde lokale - niet live - werkomgeving, op het lokale netwerk of computersysteem.

 

Je krijgt als ontwikkelaar te maken met de toenemende informatiebehoefte, de snelle technische ontwikkelingen binnen het vakgebied en de steeds hogere kwaliteitseisen die de eindgebruikers aan producten stellen. Je beschikt daarom over specialistische kennis en vaardigheden die je bovendien kunt reproduceren, analyseren en toepassen. Zo kan je ontwerp documenten opleveren die aan alle eisen en wensen voldoen. Het onderwijsprogramma dat je volgt ligt niet eenduidig vast en is tot op zekere hoogte zelf in te vullen qua volgorde i.c.m. je studie loopbaan begeleider.

 

Tijdens de opleiding zijn er de volgende niveaus:

Oriëntatieniveau - je oriënteert je op het beroep en maakt eenvoudige applicaties onder begeleiding
Ontwikkelniveau - je ontwikkelt je op je competenties en doorloopt een beroepstaak onder begeleiding en maakt complexere applicaties
Uitstroomniveau - je bereikt het niveau van een beginnende beroepsbeoefenaar, je maakt zelfstandig complexere applicaties en stuurt andere deelnemers aan

Leereenheden worden in de volgende context aangeboden:

Webapplicaties (Html5, Css, Javascript, jQuery, PhP, Asp.net)
Mobile applicaties (Android, iOS, C#, Html5)
Robotica/Domotica (C#, PhP, C/C++)


Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

 

Keuzedelen
Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. Je kunt kiezen uit:

- Verdieping Software
- Virtual en augmented reality
- Veilig programmeren
- Special input-output
- Het kan zijn dat er nog andere keuzedelen worden aangeboden, maar die zijn nog niet bekend.

 

 

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1168,00 per cursusjaar.

 

Klik hier voor meer informatie.