Zoekwoorden:
Cyber, Education Market, Information Management
Edu type:
Formele educatie
Locatie:
Amsterdam
Opleiding:
Bachelor (EQF 6)
Start datum:
01/09/2022
Studielast:
5040 uur
Duur:
3 jaar
Meer informatie

Beschrijving:

Hoe zorg je ervoor dat een zoekmachine zoals Google snel de juiste en bruikbare informatie naar boven laat komen? Hoe ontwerp je een app die intuïtief is in gebruik? Welke taken in de gezondheidszorg kunnen door robots worden overgenomen? Met deze vragen en meer ga je aan de slag in de bachelor Informatiekunde.

 

Waar gaat Informatiekunde over?

Informatiekunde aan de Universiteit van Amsterdam is een multidisciplinaire opleiding waarin aspecten van ICT, bedrijfskunde, psychologie, communicatie en nieuwe media samenkomen. Ben je geïnteresseerd in de manier waarop technologie het leven van mensen en het werk van organisaties beïnvloedt en makkelijker kan maken? Overweeg dan om Informatiekunde te komen studeren aan de UvA.

 

De studie is bij uitstek geschikt als je een ‘denkende doener’ bent die het leuk vindt om maatschappelijke uitdagingen op te lossen met de inzet van technologie. Je leert te onderzoeken hoe mensen waarnemen, communiceren en technologie gebruiken. Ook kijk je naar de manier waarop bedrijven en organisaties omgaan met grote hoeveelheden informatie. En je ontwikkelt vaardigheden voor het bedenken, ontwikkelen en implementeren van ICT-toepassingen.

 

Studieprogramma

Het studieprogramma van de bachelor Informatiekunde is zo opgebouwd dat je in drie jaar tijd kennis opdoet van de verschillende disciplines waar het vakgebied uit bestaat, namelijk: ICT, bedrijfskunde, psychologie, communicatie en nieuwe media. Je leert hoe je deze kennis kunt inzetten voor het oplossen van informatiekundige vraagstukken en ontwikkelt daarnaast praktische ontwerp- en programmeervaardigheden. Ook besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van academische vaardigheden zoals communiceren, schrijven en presenteren en oriëntatie op de arbeidsmarkt.

 

Opbouw studiejaar

Een studiejaar bestaat uit twee semesters die elk weer zijn opgedeeld volgens het 8-8-4 schema: twee blokken van acht weken gevolgd door een blok van vier weken. In de blokken van acht weken volg je doorgaans twee vakken met hoorcolleges, werkcolleges en practica. In de blokken van vier weken volg je één vak of doe je een project waarbij je in een groep met medestudenten werkt aan een grote opdracht onder begeleiding van een docent. Daarnaast volg je het hele jaar door het practicum Academische Vaardigheden (jaar 1) of Oriëntatie en Reflectie (jaar 2). De meeste vakken worden afgesloten met één of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of een eindpresentatie.

 

Een typische week bij Informatiekunde

Informatiekunde aan de UvA is een voltijdstudie. Dat betekent dat je ongeveer 40 uur per week met de studie bezig bent. Hiervan bestaat de helft uit contactonderwijs. De andere helft van de tijd gebruik je voor zelfstudie. Je doet al je werk op je eigen laptop, die je altijd bij je hebt. Bij Informatiekunde gebruiken we de volgende onderwijsvormen:

 • Hoorcollege
  In hoorcolleges licht een docent de stof toe die je hebt gelezen en krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.
 • Werkcollege
  Tijdens een werkcollege maak je opdrachten over de stof die tijdens het hoorcollege is besproken. Dit doe je in kleinere groepen van 4 à 5 studenten onder begeleiding van een docent.
 • Practica
  Practica bestaan uit opdrachten die je individueel of in tweetallen uitvoert. De begeleiding van practica is in handen van docenten, onderzoekers of studentassistenten.
 • Projectgroep
  Tijdens een project ga je in een groepje van twee tot vijf studenten vier weken aan de slag om aan een grote opdracht te werken. Je wordt begeleid door docenten.